Dokument & lagar (3 träffar)

Yttrande 1988/89:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1988/89:UbU2y Europeiska gemenskaperna EG 1988/89 UbU2y Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 14 februari 1989 beslutat att bereda berörda utskott tillfälle att yttra sig över följande motioner om europeiska gemenskaperna

1988-12-31

Yttrande 1988/89:UbU2 (pdf, 298 kB)

Yttrande 1988/89:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1988/89:UbUly Kyrkomusikerutbildning m.m. 1988/89 UbUly Till kulturutskottet Kulturutskottet har den 7 april 1988 beslutat att hos utbildningsutskottet hemställa om yttrande över proposition 1987/88:144 om musiken i svenska

1988-12-31

Yttrande 1988/89:UbU1 (pdf, 332 kB)

Yttrande 1988/89:FöU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1988/89:FöUly Hälso- och sjukvården i krig 1988/89 FöUly Till socialutskottet I yttrandet behandlas yrkande 5 i motion 1987/88:Fö207 fpvilket försvarsutskottet beslutat att med eget yttrande överlämna till socialutskottet. Bakgrund

1988-12-31

Yttrande 1988/89:FöU1 (pdf, 93 kB)