Dokument & lagar (16 träffar)

Yttrande 1992/93:UbU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU6y Kompletteringspropositionen, m.m. prop. 1992/93:150 bil. 7 1992/93 UbU6y Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 berett utbildningsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:150

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU6 (pdf, 848 kB)

Yttrande 1992/93:UbU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU5y Undervisning i svenska för invandrare, m.m. Till socialförsäkringsutskottet Socialförsäkringsutskottet har den 9 februari 1993 beslutat bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig deb över Riksdagens revisorers

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU5 (pdf, 298 kB)

Yttrande 1992/93:UbU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU4y Ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. prop. 1992/93:37  1992/93 bil. 1 delvis Uy Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 beslutat att bereda utbildningsutskottet

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU4 (pdf, 488 kB)

Yttrande 1992/93:UbU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU3y Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin prop. 1992/93:50 bil. 7 delvis 1992/93 UbU3y Till finansutskottet TIONDE HUVUDTITELN Finansutskottet har den 3 november 1992 berett utbildningsutskottet tillfålle

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU3 (pdf, 449 kB)

Yttrande 1992/93:UbU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbU2y Sameskolan prop. 1992/93:32 bil. 1 delvis Till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet har den 20 oktober 1992 beslutat att bereda utbildningsutskottet tillfålle att yttra sig över proposition 1992/93:32

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU2 (pdf, 65 kB)

Yttrande 1992/93:UbU1

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Utbildningsutskottets yttrande 1992/93:UbUly Forsknings- och utvecklingssamarbete i EG, m.m. prop. 1991/92:170 bil. 7 1992/93 UbUly Till EES-utskottet EES-utskottet har den 5 juni 1992 beslutat att bereda samtliga övriga utskott tillfålle att yttra sig över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:UbU1 (pdf, 328 kB)

Yttrande 1992/93:FöU11

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöUlly Svenskt deltagande i av FN:s säkerhetsråd beslutade insatser för säkerställande av fred i  1992/93 f.d. Jugoslavien  FöUlly Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 25 maj beslutat bereda försvarsutskottet

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU11 (pdf, 264 kB)

Yttrande 1992/93:FöU10

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU10y Saneringsprogram för de offentliga finanserna 1994-1998 1992/93 FöUlOy Till finansutskottet Finansutskottet har den 29 april 1993 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:150

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU10 (pdf, 162 kB)

Yttrande 1992/93:FöU9

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU9y Totalförsvaret och bolagisering Till trafikutskottet Trafikutskottet har den I april 1993 beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle alt senast den 27 april 1993 avge yttrande över proposition 1992/93:200 om Telelag

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU9 (pdf, 146 kB)

Yttrande 1992/93:FöU8

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU8y En kretsloppsanpassad samhällsutveckling Till jordbruksutskottet Bakgrund Jordbruksutskottet har genom beslut den 23 mars 1993 berett försvarsutskottet tillfålle all senast den 20 april 1993 avge yttrande över proposition

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU8 (pdf, 165 kB)

Yttrande 1992/93:FöU7

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:Fö U7y Svensk frivillig fredsstyrka Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 9 februari 1993 berett försvarsutskottet tillfålle atl senast den 16 april avge yttrande över motion 1992/93:409 yrkande 4. Bakgrund Allmänt

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU7 (pdf, 179 kB)

Yttrande 1992/93:FöU6

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU6y Civil beredskap och räddningstjänst hos länsstyrelserna 1992/93 FöU6y Till bostadsutskottet Bostadsutskottet har den 9 februari 1993 berett försvarsutskottet tillSlle att senast den 11 mars 1993 avge yttrande över

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU6 (pdf, 104 kB)

Yttrande 1992/93:FöU5

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU5y Ny organisation för förvaltning av statens fastigheter och lokaler, m.m. 1992/93 FöU5y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november 1992 berett försvarsutskottet tillfålle att senast den 25 november kl.

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU5 (pdf, 205 kB)

Yttrande 1992/93:FöU4

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU4y o Åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin 1992/93 FöU4y Till finansutskottet Finansutskottet har den 3 november beslutat bereda bl.a. försvarsutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1992/93:50

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU4 (pdf, 189 kB)

Yttrande 1992/93:FöU3

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU3y ökad konkurrens i kommunal verksamhet Till socialutskottet Socialutskottet har den 22 oktober beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle att avge yttrande över proposition 1992/93:43 om ökad konkurrens i kommunal

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU3 (pdf, 143 kB)

Yttrande 1992/93:FöU2

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Försvarsutskottets yttrande 1992/93:FöU2y Lag om krigsmateriel Till utrikesutskottet Utrikesutskottet har den 6 augusti beslutat bereda försvarsutskottet tillfålle atl avge yttrande över proposition 1991/92:174 Lag om krigsmateriel jämte motioner. Propositionen

1992-12-31

Yttrande 1992/93:FöU2 (pdf, 292 kB)