Dokument & lagar (4 299 träffar)

Statens offentliga utredningar 2020:39

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019 SOU 2020:39 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2019 Yttrande av Kärnavfallsrådet M 1992:A Stockholm 2020 SOU 2020:39 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2020-06-30

Statens offentliga utredningar 2020:39 (pdf, 963 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:38

sou 2020 38 Ökad trygghet för visselblåsare Betänkande av Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet Stockholm 2020 SOU 2020:38 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-06-29

Statens offentliga utredningar 2020:38 (pdf, 4238 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:42

En annan möjlighet till särskilt stöd Reglering av kommunala resursskolor Delbetänkande av Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven Stockholm 2020 SOU 2020:42 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-06-26

Statens offentliga utredningar 2020:42 (pdf, 1573 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:41

Kommuner som utförare av tjänster åt Arbetsförmedlingen en analys av de rättsliga förutsättningarna Betänkande av Utredningen om kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken Stockholm 2020 SOU 2020:41 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

2020-06-26

Statens offentliga utredningar 2020:41 (pdf, 1524 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:40

sou 2020 40 En gemensam utbildning inom statsförvaltningen Slutbetänkande av Tillitsdelegationen Stockholm 2020 SOU 2020:40 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-06-24

Statens offentliga utredningar 2020:40 (pdf, 2784 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:36

sou 2020 36 Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård ett system, många möjligheter Betänkande av utredningen Sammanhållen kunskapsstyrning Stockholm 2020 SOU 2020:36 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-06-24

Statens offentliga utredningar 2020:36 (pdf, 3366 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:37

sou 2020 37 Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen Betänkande av Utredningen om en ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster Stockholm 2020 SOU 2020:37 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-06-17

Statens offentliga utredningar 2020:37 (pdf, 4337 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:34

sou 2020 34 Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg Betänkande av Utredningen om fritidshem och pedagogisk omsorg Stockholm 2020 SOU 2020:34 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-06-12

Statens offentliga utredningar 2020:34 (pdf, 3898 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:35

sou 2020 35 Kontroll för ökad tilltro en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen Betänkande av Utredningen om samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen Stockholm 2020 SOU 2020:35 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice.

2020-06-08

Statens offentliga utredningar 2020:35 (pdf, 3018 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:33

sou 2020 33 Gemensamt ansvar en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning Del 1 Betänkande av Utredningen om planering och dimensionering av komvux och gymnasieskola Stockholm 2020 SOU 2020:33 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice,

2020-06-08

Statens offentliga utredningar 2020:33 (pdf, 6516 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:32

sou 2020 32 Grundpension Några anslutande frågor Slutbetänkande av Garantipensionsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:32 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-06-05

Statens offentliga utredningar 2020:32 (pdf, 2563 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:31

sou 2020 31 En ny mervärdesskattelag Del 1 Betänkande av Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen Stockholm 2020 SOU 2020:31 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-06-02

Statens offentliga utredningar 2020:31 (pdf, 2700 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:31

sou 2020 31 d2 En ny mervärdesskattelag Del 2 Betänkande av Utredningen om en strukturell översyn av mervärdesskattelagstiftningen Stockholm 2020 SOU 2020:31 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2020:31 (pdf, 2593 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:30

sou 2020 30 En moderniserad arbetsrätt Betänkande av Utredningen om en moderniserad arbetsrätt Stockholm 2020 SOU 2020:30 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-06-02

Statens offentliga utredningar 2020:30 (pdf, 3694 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:29

En ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret Betänkande av Psykförsvarsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:29 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-05-27

Statens offentliga utredningar 2020:29 (pdf, 1335 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:27

Högre växel i minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning Högre växel i minoritetspolitiken Stärkt samordning och uppföljning Slutbetänkande av Utredningen om uppföljning av minoritetspolitiken Stockholm 2020 SOU 2020:27 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2020-05-08

Statens offentliga utredningar 2020:27 (pdf, 2162 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:26

En sjukförsäkring anpassad efter individen Slutbetänkande av Utredningen En trygg sjukförsäkring med människan i centrum Stockholm 2020 SOU 2020:26 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-04-29

Statens offentliga utredningar 2020:26 (pdf, 1460 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:22

Motorfordonspooler på väg mot ökad delning av motorfordon Betänkande av Bilpoolsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:22 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-04-29

Statens offentliga utredningar 2020:22 (pdf, 2105 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:25

Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik Betänkande av Utredningen om ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik i hela Sverige Stockholm 2020 SOU 2020:25 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts

2020-04-28

Statens offentliga utredningar 2020:25 (pdf, 4548 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:28

sou 2020 28 En mer likvärdig skola minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning Betänkande av Utredningen om en mer likvärdig skola Stockholm 2020 SOU 2020:28 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-04-27

Statens offentliga utredningar 2020:28 (pdf, 7853 kB)