Dokument & lagar (4 320 träffar)

Statens offentliga utredningar 2020:64

Hästnäringens fnansiering på den omreglerade spelmarknaden Delbetänkande av Spelmarknadsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:64 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-10-29

Statens offentliga utredningar 2020:64 (pdf, 773 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:59

Innovation som drivkraft från forskning till nytta Innovation som drivkraft från forskning till nytta Betänkande av Utredningen om ett utvecklat innovationsstöd vid universitet och högskolor Stockholm 2020 SOU 2020:59 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik,

2020-10-19

Statens offentliga utredningar 2020:59 (pdf, 5544 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:57

sou 2020 57 Ett särskilt hedersbrott Betänkande av Hedersbrottsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:57 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-10-08

Statens offentliga utredningar 2020:57 (pdf, 2574 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:58

sou 2020 58 EU:s cybersäkerhetsakt kompletterande nationella bestämmelser om cybersäkerhetscertifiering Delbetänkande av Cybersäkerhetsutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:58 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon:

2020-09-30

Statens offentliga utredningar 2020:58 (pdf, 2596 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:56

Det demokratiska samtalet i en digital tid Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat Betänkande av kommittén Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet Stockholm 2020 SOU 2020:56 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress:

2020-09-30

Statens offentliga utredningar 2020:56 (pdf, 2128 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:54

sou 2020 54 En långsiktigt hållbar migrationspolitik Betänkande av Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken Migrationskommittén Stockholm 2020 SOU 2020:54 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-09-16

Statens offentliga utredningar 2020:54 (pdf, 4084 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:52

sou 2020 52 Rutavdrag för äldre Slutbetänkande av Rut-utredningen Stockholm 2020 SOU 2020:52 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-09-16

Statens offentliga utredningar 2020:52 (pdf, 2690 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:55

sou 2020 55 Innovation genom information Huvudbetänkande av Öppna data-utredningen Stockholm 2020 SOU 2020:55 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-09-15

Statens offentliga utredningar 2020:55 (pdf, 2634 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:53

Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk forskning Delbetänkande av Kommittén för teknologisk innovation och etik KOMET Stockholm 2020 SOU 2020:53 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

2020-09-02

Statens offentliga utredningar 2020:53 (pdf, 1091 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:51

sou 2020 51 En ny lag om konsumentskydd vid köp och vissa andra avtal Betänkande av Utredningen om nya konsumentköpregler Stockholm 2020 SOU 2020:51 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-09-02

Statens offentliga utredningar 2020:51 (pdf, 2526 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:50

sou 2020 50 Enklare skatteregler för enskilda näringsidkare Delbetänkande av Utredningen om förenklade skatteregler för att underlätta och främja egenföretagande Stockholm 2020 SOU 2020:50 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm

2020-09-02

Statens offentliga utredningar 2020:50 (pdf, 1883 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:49

Enhetlig och effektiv marknadskontroll Enhetlig och effektiv marknadskontroll Betänkande av 2019 års marknadskontrollutredning Stockholm 2020 SOU 2020:49 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-09-01

Statens offentliga utredningar 2020:49 (pdf, 5050 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:47

sou 2020 47 d2 Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag Del 2 Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst Stockholm 2020 SOU 2020:47 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2020:47 (pdf, 2533 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:47

sou 2020 47 Hållbar socialtjänst En ny socialtjänstlag Del 1 Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst Stockholm 2020 SOU 2020:47 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-08-26

Statens offentliga utredningar 2020:47 (pdf, 4204 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:45

sou 2020 45 Ett ändamålsenligt skydd för tryck- och yttrandefriheten Betänkande av 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté Stockholm 2020 SOU 2020:45 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post:

2020-08-20

Statens offentliga utredningar 2020:45 (pdf, 6202 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:44

sou 2020 44 Grundlagsskadestånd ett rättighetsskydd för enskilda Betänkande av Kommittén om grundlagsskadestånd Stockholm 2020 SOU 2020:44 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-08-20

Statens offentliga utredningar 2020:44 (pdf, 2040 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:43

sou 2020 43 Bygga, bedöma, betygssätta betyg som bättre motsvarar elevernas kunskaper Betänkande av Betygsutredningen 2018 Stockholm 2020 SOU 2020:43 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se

2020-08-20

Statens offentliga utredningar 2020:43 (pdf, 4825 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:48

sou 2020 48 Skatt på engångsartiklar Betänkande av Engångsartikelutredningen Stockholm 2020 SOU 2020:48 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer

2020-08-11

Statens offentliga utredningar 2020:48 (pdf, 2488 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:46

sou 2020 46 d2 En gemensam angelägenhet Vol. 2 Betänkande av Jämlikhetskommissionen Stockholm 2020 SOU 2020:46 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress: www.nj.se/offentligapublikationer


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Statens offentliga utredningar 2020:46 (pdf, 3426 kB)

Statens offentliga utredningar 2020:46

En gemensam angelägenhet En gemensam angelägenhet Vol. 1 Betänkande av Jämlikhetskommissionen Stockholm 2020 SOU 2020:46 SOU och Ds kan köpas från Norstedts Juridiks kundservice. Beställningsadress: Norstedts Juridik, Kundservice, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90 E-post: kundservicenj.se Webbadress:

2020-08-07

Statens offentliga utredningar 2020:46 (pdf, 2876 kB)