Dokument & lagar (233 träffar)

Motion 2015/16:2130 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2130 av Linus Bylund m.fl. SD Föräldradagar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att föräldraledigheten ska delas upp enligt föräldrarnas egen önskan och tillkännager detta för regeringen. Motivering I Sverige har föräldrar rätt att vara


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2130 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2130 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 66 kB)

Motion 2015/16:2115 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:2115 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson båda M Föräldrapenning till fler än två vårdnadshavare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av en reform som innebär att fler än två föräldrar tillåts ta del av föräldrapenningen,


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2115 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2115 av Erik Bengtzboe och Jesper Skalberg Karlsson (båda M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2100 av Julia Kronlid SD Avskaffande av kvotering i föräldraförsäkringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa all kvotering inom föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2015/16:AU10 2015/16:SfU3 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (3 yrkanden): 3 avslag

Motion 2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2100 av Julia Kronlid (SD) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:2043 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2043 av Sara-Lena Bjälkö SD Inkomstprövning av barnbidrag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om inkomstprövning av barnbidrag och tillkännager detta för regeringen. Motivering Barnbidrag är ett statligt ekonomiskt stöd som betalas ut till


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2043 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 46 kB) Motion 2015/16:2043 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:2026 av Sara-Lena Bjälkö (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2026 av Sara-Lena Bjälkö SD Kommunalt veto vid avtal om privata asylboenden ute i kommunerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kommunalt veto vid tecknande av avtal med Migrationsverket och tillkännager detta för regeringen. Motivering


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2026 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:2026 av Sara-Lena Bjälkö (SD) (pdf, 59 kB)

Motion 2015/16:2012 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2012 av Mattias Bäckström Johansson SD Kommunalt veto vid etablering av asylboende Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra kommunerna delaktiga i processen kring etablerandet av asylboenden och ett kommunalt veto i dessa processer, och


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2012 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:2012 av Mattias Bäckström Johansson (SD) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:2000 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:2000 av Linus Bylund m.fl. SD Jämställdhetsbonusen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att omgående avskaffa jämställdhetsbonusen och tillkännager detta för regeringen. Motivering I en undersökning gjord av Demoskop i oktober 2011 framkommer


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:2000 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:2000 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:1999 av Linus Bylund m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2015/16:1999 av Linus Bylund m.fl. SD Kontaktdagar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att återinföra kontaktdagar och tillkännager detta för regeringen. Motivering Kontaktdagar är en möjlighet för föräldrar att med statligt stöd kunna spendera


Utskottsberedning: 2015/16:SfU3
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1999 av Linus Bylund m.fl. (SD) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1999 av Linus Bylund m.fl. (SD) (pdf, 67 kB)

Motion 2015/16:1990 av Désirée Pethrus (KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1990 av Désirée Pethrus KD Fler lagliga vägar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige inom EU bör driva frågan om att skärpa kraven och införa sanktioner mot de länder som inte lever upp till sina åtaganden inom flyktingpolitiken,


Utskottsberedning: 2015/16:SfU14 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): 8 avslag

Motion 2015/16:1990 av Désirée Pethrus (KD) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:1990 av Désirée Pethrus (KD) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:1958 av Fredrik Christensson (C)

Motion till riksdagen 2015/16:1958 av Fredrik Christensson C Jämställda pensioner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att pensionspoängen för tjänstepensionen bör bli möjlig att dela mellan makar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som


Utskottsberedning: 2015/16:FiU2 2015/16:SfU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1958 av Fredrik Christensson (C) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1958 av Fredrik Christensson (C) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1953 av Johan Forssell m.fl. (M, C, FP, KD)

Motion till riksdagen 2015/16:1953 av Johan Forssell m.fl. M, C, FP, KD Arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arbetskraftsinvandringsreformen bör vårdas utifrån sitt grundsyfte: att arbetsgivare utifrån behov kan rekrytera anställda från hela


Utskottsberedning: 2015/16:SfU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1953 av Johan Forssell m.fl. (M, C, FP, KD) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1953 av Johan Forssell m.fl. (M, C, FP, KD) (pdf, 71 kB)

Motion 2015/16:1952 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1952 av Johan Forssell m.fl. M Åtgärder för att få fler att jobba längre Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fler behöver jobba längre och tillkännager detta för regeringen. Motivering Inom ramen för pensionsöverenskommelsen vill vi


Utskottsberedning: 2015/16:SfU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1952 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1952 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 68 kB)

Motion 2015/16:1951 av Johan Forssell m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1951 av Johan Forssell m.fl. M Sjukförsäkringsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ett siffersatt mål för sjukpenningtalet och ohälsotalet bör införas i Sverige, och berörda myndigheter för att uppnå målet bör definieras, och riksdagen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1 2016/17:SoU5
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2015/16:1951 av Johan Forssell m.fl. (M) (docx, 50 kB) Motion 2015/16:1951 av Johan Forssell m.fl. (M) (pdf, 73 kB)

Motion 2015/16:1947 av Tina Ghasemi (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1947 av Tina Ghasemi M Regeringens jobbpolitik för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte höja företags kostnader för att anställa unga och tillkännager detta för regeringen. Motivering Regeringens förslag att göra det tredubbelt


Utskottsberedning: 2015/16:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1947 av Tina Ghasemi (M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1947 av Tina Ghasemi (M) (pdf, 64 kB)

Motion 2015/16:1931 av Anti Avsan (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1931 av Anti Avsan M Trygghetssystemet för företagare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om möjligheten att göra en översyn av trygghetssystemet för företagare och tillkännager detta för regeringen. Motivering Uppbyggnaden av våra trygghetssystem


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1931 av Anti Avsan (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1931 av Anti Avsan (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:1923 av Patrick Reslow (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1923 av Patrick Reslow M Pappamånader Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att överväga en förändring av de öronmärkta dagarna i föräldraförsäkringen och tillkännager detta för regeringen. Motivering 1995 infördes en så kallad pappamånad


Utskottsberedning: 2015/16:SfU5
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1923 av Patrick Reslow (M) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1923 av Patrick Reslow (M) (pdf, 63 kB)

Motion 2015/16:1897 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M)

Motion till riksdagen 2015/16:1897 av Saila Quicklund och Eva Lohman båda M Friluftsnäringen och sociala avgifter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att låta Svenskt Friluftsliv omfattas av socialavgiftslagens s.k. halva basbeloppsregel och


Utskottsberedning: 2015/16:SfU12
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1897 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M) (docx, 48 kB) Motion 2015/16:1897 av Saila Quicklund och Eva Lohman (båda M) (pdf, 74 kB)

Motion 2015/16:1888 av Catharina Bråkenhielm (S)

Motion till riksdagen 2015/16:1888 av Catharina Bråkenhielm S Gränsdragning vid handikappersättning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av regelverket för gränsdragningen vid handikappersättning och tillkännager detta för regeringen. Motivering Om man behöver


Utskottsberedning: 2015/16:SfU1
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1888 av Catharina Bråkenhielm (S) (docx, 47 kB) Motion 2015/16:1888 av Catharina Bråkenhielm (S) (pdf, 62 kB)

Motion 2015/16:1880 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1880 av Fredrik Schulte M Snabbare handläggning av asylärenden från säkra länder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att asylärenden där den asylsökande kommer från s.k. säkra länder ska handläggas i särskild ordning och med snabb hantering


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1880 av Fredrik Schulte (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1880 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 61 kB)

Motion 2015/16:1879 av Fredrik Schulte (M)

Motion till riksdagen 2015/16:1879 av Fredrik Schulte M En mer rättvis och human flyktingpolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att människor på flykt inte ska tvingas ta hjälp av flyktingsmugglare för att komma till Sverige, varför antalet kvotflyktingar bör öka


Utskottsberedning: 2015/16:SfU4
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2015/16:1879 av Fredrik Schulte (M) (docx, 49 kB) Motion 2015/16:1879 av Fredrik Schulte (M) (pdf, 63 kB)