Dokument & lagar (593 träffar)

Socialutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-03 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. 2 Socialtjänstfrågor SoU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om socialtjänstfrågor. Utskottet justerade betänkande

2016-03-03

Socialutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-25 TID 09.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ensamkommande barn SoU18 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om ensamkommande barn. Utskottet justerade betänkande 2015/16:SoU18. M- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-ledamöterna

2016-02-25

Socialutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-23 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:53 och motioner.

2016-02-23

Socialutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-11 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Tuula Zetterman från sekretariatet för EU-samordningen fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1-2 på föredragningslistan. Denna paragraf

2016-02-11

Socialutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-09 TID 10.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar Utskottet höll en offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänsten ansvar. Deltagare och program bifogas

2016-02-09

Socialutskottets protokoll 2015/16:18

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM 2016-02-04 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:17. 2 Socialtjänstfrågor SoU6 Utskottet behandlade motioner om socialtjänst. Ärendet bordlades. 3 Ensamkommande barn SoU18

2016-02-04

Socialutskottets protokoll 2015/16:17

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM 2016-02-02 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Sverige Stadsrådet Åsa Regnér och Martin Valfridsson, nationell samordnare, informerade utskottet om situationen för utsatta

2016-02-02

Socialutskottets protokoll 2015/16:16

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM 2016-01-28 TID 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:15. 2 Bidrag för glasögon till barn och unga SoU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:71 och motioner.

2016-01-28

Socialutskottets protokoll 2015/16:15

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM 2016-01-26 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson m.fl.Social-departementet, informerade om EU-arbetet med sociala frågor våren 2016. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Överläggning

2016-01-26

Socialutskottets protokoll 2015/16:14

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM 2016-01-21 TID 08.3008.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Kommissionens förslag om veterinärmedicinlagstiftning Utskottet överlade med statsrådet Sven-Erik Bucht, Närings-departementet, om kommissionens förslag till ny förordning om veterinärmedicinska

2016-01-21

Socialutskottets protokoll 2015/16:13

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM 2016-01-19 TID 11.0011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Agneta Karlsson, Socialdepartementet, informerade om EU-arbetet med hälsofrågor våren 2016. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet

2016-01-19

Socialutskottets protokoll 2015/16:12

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM 2015-12-10 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:11. 2 Information från EU-nämndens kansli Kanslichef Margareta Hjorth informerade utskottet om EU-nämndens funktion och arbete.

2015-12-10

Socialutskottets protokoll 2015/16:11

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM 2015-12-03 TID 08.3008.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:10. 2 Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:1

2015-12-03

Socialutskottets protokoll 2015/16:10

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM 2015-12-01 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet informerade om aktuella EU-frågor inför Epsco-rådet. Deltagarlista, se bilaga 2. 2 EU-information Statssekreterare

2015-12-01

Socialutskottets protokoll 2015/16:9

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM 2015-11-25 TID 11.15-12.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialstyrelsen, SKL och Folkhälsomyndigheten Företrädare från Socialstyrelsen, SKL och Folkhälsomyndigheten informerar om flyktingsituationen och legitimationer för utländska

2015-11-25

Socialutskottets protokoll 2015/16:8

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM 2015-11-24 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:7. 2 Information från Socialdepartementet Statsrådet Åsa Regnér och statssekreterare Pernilla Baralt informerade om ensamkommande

2015-11-24

Socialutskottets protokoll 2015/16:7

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM 2015-11-19 TID 09.3010.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:6. 2 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor SoU3 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2014/15:127 och motioner.

2015-11-19

Socialutskottets protokoll 2015/16:6

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM 2015-11-12 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:5. 2 Anslagen inom Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1 Utskottet behandlade proposition 2015/16:1 Budgetpropositionen

2015-11-12

Socialutskottets protokoll 2015/16:5

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM 2015-11-03 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:4. 2 Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SoU2y Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande

2015-11-03

Socialutskottets protokoll 2015/16:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM 2015-10-22 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:3. 2 Utgiftsram för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg SoU1y Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om

2015-10-22