Dokument & lagar (114 träffar)

Socialutskottets protokoll 2011/12:43

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:43 DATUM 2012-08-27 TID 16.3016.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor och kanyler SoU24 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:112 En EU-rättslig anpassning av regelverket för sprutor

2012-08-27

Socialutskottets protokoll 2011/12:42

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:42 DATUM 2012-06-14 TID 08.4508.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:41 2 Rätten att få åldras tillsammans en fråga om skälighet, värdighet och välbefinnande i äldreomsorgen SoU21 Utskottet

2012-06-14

Socialutskottets protokoll 2011/12:41

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:41 DATUM 20120607 TID 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav, med stöd av RO 4 kap. 13 andra stycket, att Henrik Paulander från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkten 2. 2 Aktuella

2012-06-07

Socialutskottets protokoll 2011/12:40

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:40 DATUM 20120531 TID 09.3010.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialdepartementet Statssekreterare Karin Johansson, Socialdepartementet, informerade utskottet om handlingsplanen för organdonation. Dnr 130-2392-2011/12Deltagarlista

2012-05-31

Socialutskottets protokoll 2011/12:39

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:39 DATUM 20120524 TID 09.3010.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från utredningen om Översyn av de statliga verksamheterna inom vård- och omsorgssystemet Huvudsekreteraren Anders Åhlund och medarbetare informerade utskottet om utredningen

2012-05-24

Socialutskottets protokoll 2011/12:38

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:38 DATUM 20120522 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Brasiliens ambassad Leda Camargo, Brasiliens ambassadör, informerade om den politiska, ekonomiska och sociala situationen i Brasilien. 2 Justering av protokoll Utskottet

2012-05-22

Socialutskottets protokoll 2011/12:37

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:37 DATUM 20120510 TID 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:36 2 Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation i allmänpraktik SoU22 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2012-05-10

Socialutskottets protokoll 2011/12:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36 DATUM 20120508 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren informerade över granskningsrapporten Statens försäljningar av apotek RiR 2012:10Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2.

2012-05-08

Socialutskottets protokoll 2011/12:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 20120426 TID 10.3010.40 10.5011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:34 2 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation SoU19 Utskottet fortsatte

2012-04-26

Socialutskottets protokoll 2011/12:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 20120426 TID 10.3010.40 10.5011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:34 2 Genomförandet av EU-direktivet om mänskliga organ avsedda för transplantation SoU19 Utskottet fortsatte

2012-04-26

Socialutskottets protokoll 2011/12:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 20120419 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:33 2 Funktionshindersfrågor SoU13 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om funktionshindersfrågor. Utskottet justerade

2012-04-19

Socialutskottets protokoll 2011/12:33

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 20120417 TID 11.00 12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av UD Lina Andersson och Åsa Hindenborg, tjänstemän från Utrikesdepartementet, Amerikaenheten, informerade utskottet om politiska, ekonomiska och sociala förhållanden i Brasilien,

2012-04-17

Socialutskottets protokoll 2011/12:32

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 20120412 TID 09.3010.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:31 2 EU-förslag om insyn i de åtgärder som reglerar prissättningen på humanläkemedel och deras inordnande i de nationella

2012-04-12

Socialutskottets protokoll 2011/12:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 20120329 TID 09.3010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:30 2 Läkemedelsfrågor SoU16 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om läkemedelsfrågor. Utskottet justerade förslag

2012-03-29

Socialutskottets protokoll 2011/12:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 20120327 TID 11.00 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:29 2 Alkoholservering på särskilda boenden SoU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:61. Utskottet justerade

2012-03-27

Socialutskottets protokoll 2011/12:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 20120322 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppvaktning av Handikappförbunden Ordförande Ingrid Burman och två styrelseledamöter framförde synpunkter på personlig assistans m.m. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2

2012-03-22

Socialutskottets protokoll 2011/12:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 20120320 TID 11.00 11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:27 2 Genomförande av ändringsdirektivet 2010/84/EU avseende säkerhetsövervakning av läkemedel SoU17 Utskottet behandlade

2012-03-20

Socialutskottets protokoll 2011/12:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 20120315 TID 09.0009:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialdepartementet Karin Johansson, statssekreterare, och medarbetare informerade utskottet över läkemedelsstrategin och aktuella frågor inom apoteksområdet. Deltagarlista

2012-03-15

Socialutskottets protokoll 2011/12:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 20120313 TID 11.00 12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson informerade över behovsbedömnings-instrumentet samt uppföljning av beslut om personlig assistans. Deltagarlista bifogas

2012-03-13

Socialutskottets protokoll 2011/12:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 20120301 TID 09.30 10.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Handisam Carl Älfvåg, generaldirektör, informerade utskottet om aktuella frågor. Deltagarlista bifogas protokollet som bilaga 2. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2012-03-01