Dokument & lagar (112 träffar)

Socialutskottets protokoll 2015/16:38

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:38 DATUM 2016-06-16 TID 09.3011.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statens institutionsstyrelse, SiS Generaldirektör Kent Ehliasson med medarbetare informerade angående avskiljning av barn på särskilda ungdomshem. Deltagarlista se bilaga

2016-06-16

Socialutskottets protokoll 2015/16:37

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:37 DATUM 2016-06-09 TID 09.3011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Överläggning under förutsättning av utskottets beslut med företrädare för regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 riksdagsordningen att överlägga med regeringen om utkast till

2016-06-09

Socialutskottets protokoll 2015/16:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:36 DATUM 2016-05-26 TID 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utredningen om högspecialiserad vård SOU 2015:98 Träning ger färdighet. Koncentrera vården för patientens bästa Särskilda utredaren Måns Rosén informerade utskottet om

2016-05-26

Socialutskottets protokoll 2015/16:35

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:35 DATUM 2016-05-24 TID 11.0012.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:34. 2 En samlad strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitiken SoU8 Utskottet behandlade skrivelse 2015/16:86

2016-05-24

Socialutskottets protokoll 2015/16:34

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:34 DATUM 2016-05-19 TID 09.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:33. 2 Patientrörlighet inom EES vissa kompletterande förslag SoU14 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:139.

2016-05-19

Socialutskottets protokoll 2015/16:33

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:33 DATUM 2016-05-17 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet om den nya ANDT-strategin Statsrådet Gabriel Wikström informerade om regeringens strategi för alkohol-narkotika-dopnings- och tobakspolitik för 20162020,

2016-05-17

Socialutskottets protokoll 2015/16:32

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:32 DATUM 2016-05-12 TID 08.3008.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:31. 2 Läkemedel för särskilda behov SoU15 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:143. Utskottet justerade

2016-05-12

Socialutskottets protokoll 2015/16:31

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:31 DATUM 2016-05-10 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:30. 2 Arbetslöshet och ekonomiskt bistånd SoU12 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2015/16:136 och motion. Utskottet

2016-05-10

Socialutskottets protokoll 2015/16:30

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:30 DATUM 2016-04-28 TID 09.3009.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Socialdepartementet Statssekreterare Pernilla Baralt informerade om EU-kommissionens meddelande om en europeisk pelare för sociala rättigheter m.m. Deltagarlista se bilaga

2016-04-28

Socialutskottets protokoll 2015/16:29

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:29 DATUM 2016-04-26 TID 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:28. 2 Läkemedel för särskilda behov SoU15 Utskottet behandlade proposition 2015/16:143. Ärendet bordlades. 3 Redogörelse för

2016-04-26

Socialutskottets protokoll 2015/16:28

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:28 DATUM 2016-04-21 TID 09.3010.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Nya apoteksmarknadsutredningen Den särskilda utredaren Åsa Kullgren informerade utskottet om arbetet med Nya apoteksmarknadsutredningen S 2015:06Deltagarlista se bilaga

2016-04-21

Socialutskottets protokoll 2015/16:27

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:27 DATUM 2016-04-19 TID 11.0012.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Socialdepartementet om funktionshindersfrågor Statssekreterare Madeleine Harby Samuelsson informerade utskottet om arbetet med funktionshindersfrågor. Deltagarlista se bilaga

2016-04-19

Socialutskottets protokoll 2015/16:26

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:26 DATUM 2016-04-14 TID 09.4510.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Utvärderings- och forskningssekretariatet Forskningssekreterare Helene Limén från Utvärderings- och forskningssekretariatet presenterade ett utkast till rapport om forskningsöversikt

2016-04-14

Socialutskottets protokoll 2015/16:25

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:25 DATUM 2016-03-22 TID 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:24. 2 Hälso- och sjukvårdsfrågor SoU7 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om hälso- och sjukvårdsfrågor. Utskottet

2016-03-22

Socialutskottets protokoll 2015/16:24

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:24 DATUM 2016-03-10 TID 09.3009.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:23. 2 Åtgärder för ökad folkhälsa på tobaksområdet genomförandet av EU:s tobaksproduktdirektiv SoU10 Utskottet behandlade proposition

2016-03-10

Socialutskottets protokoll 2015/16:23

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:23 DATUM 2016-03-03 TID 09.3009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:22. 2 Socialtjänstfrågor SoU6 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om socialtjänstfrågor. Utskottet justerade betänkande

2016-03-03

Socialutskottets protokoll 2015/16:22

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:22 DATUM 2016-02-25 TID 09.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ensamkommande barn SoU18 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om ensamkommande barn. Utskottet justerade betänkande 2015/16:SoU18. M- och KD-ledamöterna anmälde reservationer. M-ledamöterna

2016-02-25

Socialutskottets protokoll 2015/16:21

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:21 DATUM 2016-02-23 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2015/16:20. 2 Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet SoU9 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2015/16:53 och motioner.

2016-02-23

Socialutskottets protokoll 2015/16:20

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:20 DATUM 2016-02-11 TID 09.3010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Tuula Zetterman från sekretariatet för EU-samordningen fick närvara under sammanträdet vid punkterna 1-2 på föredragningslistan. Denna paragraf

2016-02-11

Socialutskottets protokoll 2015/16:19

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:19 DATUM 2016-02-09 TID 10.0013.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänstens ansvar Utskottet höll en offentlig utfrågning om Ensamkommande barn och socialtjänsten ansvar. Deltagare och program bifogas

2016-02-09