Dokument & lagar (486 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2014-12-18 TID 09.0210.35 10.5311.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:15. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att kammaren kommer i dag att hänvisa till utskottet framställning

2014-12-18

Omröstning 2014/15:UFöU2 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan

Votering: betänkande 2014/15:UFöU2 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan, förslagspunkt 1 Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan Datum: 2014-12-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD, V Parti Ja Nej Avstående

2014-12-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2014-12-16 TID 11.0011.31 11.3711.51 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:14. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats rapporter från kommissionen:

2014-12-16

Omröstning 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Votering: betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Datum: 2014-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 14 0 0 5 S 96 0 0 17 M 71 0 0 13 SD 40 0 0 9 MP 21 0 0 4

2014-12-15

Omröstning 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Votering: betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse Datum: 2014-12-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 14 0 0 5 S 1 0 94 18 M 70 0 1 13 SD 0 39 0 10 MP 0 0 21

2014-12-15

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:4

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:4 DATUM 2014-12-11 TID 09.0009.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:3. 2 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation Atalanta UFöU1 Utskottet fortsatte behandlingen

2014-12-11

Trafikutskottets protokoll 2014/15:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-11 TID Kl. 08.30 12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om järnvägens val. Program och deltagarförteckning för utfrågningen framgår av bilaga 2 och 3. Vid protokollet Anja Kalkitsas Justeras

2014-12-11

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2014-12-11 TID 09.0009.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven AB. B.N. till ledamoten Agneta Börjesson MP fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2014-12-11

Trafikutskottets protokoll 2014/15:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-10 TID Kl. 09.00 09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:12. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2014/15:1 och motioner. Utskottet justerade

2014-12-10

Trafikutskottets protokoll 2014/15:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-09 TID Kl. 11.00 12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att de tjänstemän från Näringsdepartementet som inbjudits att lämna information i samband med utskottets beredning av proposition 2014/15:1 och motioner

2014-12-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:13 DATUM 2014-12-09 TID 11.0211.49 12.1312.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven AB.B.N. till ledamoten Agneta Börjesson MP fick närvara vid sammanträdet. 2 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1

2014-12-09

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:3

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:3 DATUM 2014-12-04 TID 09.0009.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:2. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen anmälde svar från Försvarsmakten om utbildning i 1325 för svensk personal

2014-12-04

Trafikutskottets protokoll 2014/15:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-04 TID Kl. 10.00 10.55, 11.05 11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Cykelfrämjandet och Svensk Cykling Lars Strömgren ordförande i Cykelfrämjandet och Klas Elm ordförande i Svensk Cykling informerade om aktuella frågor inom cykelområdet.

2014-12-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:12 DATUM 2014-12-04 TID 09.0209.09 09.2610.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:11. 2 Anmälan Kanslichefen anmälde att utskottets betänkande 2014/15:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

2014-12-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:11 DATUM 2014-12-02 TID 11.0011.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:10. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Konferens om subsidiaritetsprincipen Kanslichefen

2014-12-02

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2014/15:2

SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:2 DATUM 2014-11-27 TID 14.0014.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:1. 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen anmälde PM från Försvarsmakten med statistik om afghanska lokalanställda.

2014-11-27

Trafikutskottets protokoll 2014/15:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID Kl. 10.30 11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Ny ledamot Jasenko Omanovic S hälsades välkommen som ny ledamot till trafikutskottet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 3 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1

2014-11-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:10 DATUM 2014-11-27 TID 10.0010.41 10.4511.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:9. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde att antalet suppleanter har utökats från 25 till 26 i utskottet och

2014-11-27

Omröstning 2014/15:TU4 Tydlig prisuppgift vid taxiresor

Votering: betänkande 2014/15:TU4 Tydlig prisuppgift vid taxiresor, förslagspunkt 1 Tydlig prisuppgift vid taxiresor Datum: 2014-11-26 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande FP 10 0 0 9 S 97 0 0 16 M 71 0 0 13 SD 9 0 33 7 MP 21 0 0

2014-11-26

Trafikutskottets protokoll 2014/15:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:9 DATUM 2014-11-25 TID Kl. 11.00 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:8 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Lars Tysklind FP överlämnade uppföljningsgruppens promemoria om regeringens resultatredovisning

2014-11-25