Dokument & lagar (609 träffar)

Omröstning 2012/13:TU7p15 Information om körkortshandledartillstånd

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 15 Information om körkortshandledartillstånd Riksdagen avslår motion 2012/13:T286. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP 23 0 0

2013-03-27

Omröstning 2012/13:TU7p11 Insatser mot alkohol vid bilkörning

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 11 Insatser mot alkohol vid bilkörning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 67, 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 17, 2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell KD yrkandena 7-9, 2012/13:So557 av Lena Hallengren

2013-03-27

Omröstning 2012/13:TU7p5 Trafiksäkerhet vid vägarbeten

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 5 Trafiksäkerhet vid vägarbeten Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju382 och 2012/13:T264. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP

2013-03-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-03-26 TID 10.5411.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven, T.P.till ledamoten Cecilia Brinck M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkterna 2, 6 och 7 på särskilda föredragningslistan.

2013-03-26

Trafikutskottets protokoll 2012/13:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-21 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:22. 2 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet TU13 Utskottet fortsatte granskningen av COM2013 27-31.

2013-03-21

Kulturutskottets protokoll 2012/13:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM Torsdagen den 21 mars 2013 TID Kl. 9.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:16 av den 14 mars 2013. 2 Justering av betänkande KrU3 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om spelfrågor som väckts

2013-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-03-21 TID 08.3008.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2012/13:RS2 Riksdagsförvaltningens

2013-03-21

Omröstning 2012/13:KrU6p2 Tillgänglighetsfrågor

Votering: betänkande 2012/13:KrU6 Kultur för alla, förslagspunkt 2 Tillgänglighetsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr240 av Eva-Lena Jansson m.fl. S yrkande 2, 2012/13:Kr296 av Jimmie Åkesson m.fl. SD yrkande 15 och 2012/13:Kr323 av Börje Vestlund SDatum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-03-20

Omröstning 2012/13:KrU6p1 Funktionshindrades historia

Votering: betänkande 2012/13:KrU6 Kultur för alla, förslagspunkt 1 Funktionshindrades historia Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr233 av Maria Lundqvist-Brömster FP yrkandena 1 och 2, 2012/13:Kr264 av Agneta Luttropp MP yrkandena 1 och 2, 2012/13:Kr291 av Barbro Westerholm FP och 2012/13:Kr326 av Lars Ohly m.fl.

2013-03-20

Omröstning 2012/13:KrU5p7 Utredning om kommuners skyldighet att bedriva fritidsgårdsverksamhet

Votering: betänkande 2012/13:KrU5 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 7 Utredning om kommuners skyldighet att bedriva fritidsgårdsverksamhet Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr214. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2013-03-20

Omröstning 2012/13:KrU5p3 Lagstiftning om musik- och kulturskolan

Votering: betänkande 2012/13:KrU5 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 3 Lagstiftning om musik- och kulturskolan Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr213 yrkande 1. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 96

2013-03-20

Omröstning 2012/13:KrU5p2 Utvidgning av Skapande skola

Votering: betänkande 2012/13:KrU5 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 2 Utvidgning av Skapande skola Riksdagen avslår motion 2012/13:Kr203. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 0 0 18 M 96 0 0 11 MP 24

2013-03-20

Omröstning 2012/13:KrU5p1 Utvärdering av Skapande skola

Votering: betänkande 2012/13:KrU5 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 1 Utvärdering av Skapande skola Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr320 yrkande 10, 2012/13:Ub455 yrkande 5 och 2012/13:Ub465 yrkande 21. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti

2013-03-20

Omröstning 2012/13:KrU5p4 Utredning om musik- och kulturskolan

Votering: betänkande 2012/13:KrU5 Kultur och fritid för barn och unga, förslagspunkt 4 Utredning om musik- och kulturskolan Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Kr320 yrkande 9 och 2012/13:Ub455 yrkande 6. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2013-03-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-19 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av riksdagsordningen Sekreterarna David Harrby och Hans Hegeland presenterade en lägesrapport av arbetet i kommittén för översyn av riksdagsordningen. 2 Justering av

2013-03-19

Kulturutskottets protokoll 2012/13:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM Torsdagen den 14 mars 2013 TID Kl. 09.3009.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2012/13:15 av den 7 mars 2013. 2 Litteratur, läsande, bibliotek och språk KrU7 Utskottet behandlade motioner som väckts under allmänna

2013-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-14 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet

2013-03-14

Trafikutskottets protokoll 2012/13:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-12 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:21. 2 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor TU11 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 EU-förslag om utbyggnad av infrastrukturen

2013-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.31 11.4112.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Ingvar Mattson vid finansutskottet får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Ändring av förordning om europeisk

2013-03-12

Trafikutskottets protokoll 2012/13:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-07 TID Kl. 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:20. 2 Trafiksäkerhet TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:60 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:TU7.

2013-03-07