Dokument & lagar (369 träffar)

Omröstning 2012/13:TU12p3 Allmänna miljöfrågor

Votering: betänkande 2012/13:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 3 Allmänna miljöfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T222 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 3, 2012/13:T248 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 3-5, 2012/13:T274 av Gustaf Hoffstedt M2012/13:T370 av Christer Engelhardt S2012/13:T411 av Anita Brodén FP

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU12p2 Förutsättningar för svensk sjöfart

Votering: betänkande 2012/13:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 2 Förutsättningar för svensk sjöfart Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T248 av Siv Holma m.fl. V yrkande 7, 2012/13:T410 av Annelie Enochson KD yrkandena 2 i denna del och 3 samt 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 9. Datum: 2013-05-02 Omröstning

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p4 Europeisk järnvägssamordning

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 4 Europeisk järnvägssamordning Riksdagen avslår motion 2012/13:T289 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson båda SDatum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p2 Ekonomiska mål

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 2 Ekonomiska mål Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T236 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 2 och 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p1 Samhällsuppdrag

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 1 Samhällsuppdrag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T236 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 1, 2012/13:T394 av Olle Thorell m.fl. S och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 5 och 6. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p13 Gotlandstrafiken

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 13 Gotlandstrafiken Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T235 av Gustaf Hoffstedt och Jan R Andersson båda M2012/13:T248 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2012/13:T276 av Stina Bergström m.fl. MP2012/13:T346 av Staffan Danielsson

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p6 Resenärsfrågor

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 6 Resenärsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T207 av Roger Haddad FP2012/13:T236 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 5 och 6, 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 11, 2012/13:T321 av Jan Lindholm MP yrkandena 1-3,

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p5 Ansvar för järnvägsstationer m.m.

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 5 Ansvar för järnvägsstationer m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 5-7 och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 7. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p9 Pris och kvalitet i kollektivtrafiken

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 9 Pris och kvalitet i kollektivtrafiken Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T236 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 3 och 4, 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 14 och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 12

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU10p1 Bevakning ombord på svenska fartyg

Votering: betänkande 2012/13:TU10 Bevakning ombord på svenska fartyg, förslagspunkt 1 Bevakning ombord på svenska fartyg Riksdagen antar regeringens förslag till lag om bevakning ombord på svenska fartyg med den ändringen att SFS-numret i 6 ändras till 1994:1009Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:78 och avslår

2013-05-02

Trafikutskottets protokoll 2012/13:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-05-02 TID Kl.10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Yrkestrafik- och taxifrågor TU16 Utskottet fortsatte behandling av motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:TU16.

2013-05-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:41 DATUM 2013-05-02 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten B. G. till Per Bill M får närvara vid detta sammanträde utom vid punkt 7 på den särskilda föredragningslistan. 2 Justering

2013-05-02

Omröstning 2012/13:KU17p6 Kvittningssystemet

Votering: betänkande 2012/13:KU17 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 6 Kvittningssystemet Riksdagen avslår motion 2011/12:K219 av Thoralf Alfsson och Jonas Åkerlund båda SDDatum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2013-04-25

Omröstning 2012/13:KU17p14 Arvode m.m.

Votering: betänkande 2012/13:KU17 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 14 Arvode m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K242 av Lise Nordin m.fl. MP yrkandena 1 och 3, 2011/12:K319 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2011/12:K381 av Anti Avsan M2012/13:K202 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V yrkandena 1 och

2013-04-25

Omröstning 2012/13:KU17p4 Riksdagsledamöternas placering i kammaren

Votering: betänkande 2012/13:KU17 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 4 Riksdagsledamöternas placering i kammaren Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K241 av Margareta Cederfelt M och 2012/13:K209 av Björn Söder och Erik Almqvist båda SDDatum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-04-25

Trafikutskottets protokoll 2012/13:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-25 TID Kl.10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor om fjärde järnvägspaketet Utskottet överlade enligt RO 10:4 med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om kommissionens förslag i det fjärde järnvägspaketet, KOM2013 2631.

2013-04-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40 DATUM 2013-04-25 TID 10.0010.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:39. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Europaparlamentets LIBE-utskott Fråga

2013-04-25

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2013-04-23 TID 11.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2013-04-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:39 DATUM 2013-04-23 TID 10.0010.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:38. 2 Årsredovisning för staten Kanslichefen anmälde att finansutskottet har berett utskottet tillfälle att avge

2013-04-23

Omröstning 2012/13:KU22p5 Representation i nämnder, utskott och styrelser

Votering: betänkande 2012/13:KU22 Kommunala och regionala frågor, förslagspunkt 5 Representation i nämnder, utskott och styrelser Riksdagen avslår motion 2011/12:K385 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström båda SDDatum: 2013-04-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående

2013-04-18