Dokument & lagar (743 träffar)

Omröstning 2012/13:TU10p1 Bevakning ombord på svenska fartyg

Votering: betänkande 2012/13:TU10 Bevakning ombord på svenska fartyg, förslagspunkt 1 Bevakning ombord på svenska fartyg Riksdagen antar regeringens förslag till lag om bevakning ombord på svenska fartyg med den ändringen att SFS-numret i 6 ändras till 1994:1009Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:78 och avslår

2013-05-02

Omröstning 2012/13:NU11p1 Övergripande om företagsfrämjande åtgärder

Votering: betänkande 2012/13:NU11 Näringspolitiska frågor, förslagspunkt 1 Övergripande om företagsfrämjande åtgärder Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N208 av Carina Hägg S2012/13:N211 av Sten Bergheden M yrkandena 1 och 2, 2012/13:N238 av Annelie Enochson KD yrkande 2, 2012/13:N243 av Yilmaz Kerimo S2012/13:N244

2013-05-02

Omröstning 2012/13:NU11p2 Socialt företagande

Votering: betänkande 2012/13:NU11 Näringspolitiska frågor, förslagspunkt 2 Socialt företagande Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub443 av Kerstin Engle m.fl. S yrkandena 1 och 5, 2012/13:N215 av Penilla Gunther KD2012/13:N221 av Penilla Gunther KD2012/13:N241 av Anna Wallén m.fl. S2012/13:N255 av Christer Adelsbo m.fl.

2013-05-02

Trafikutskottets protokoll 2012/13:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-05-02 TID Kl.10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Yrkestrafik- och taxifrågor TU16 Utskottet fortsatte behandling av motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:TU16.

2013-05-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:41 DATUM 2013-05-02 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten B. G. till Per Bill M får närvara vid detta sammanträde utom vid punkt 7 på den särskilda föredragningslistan. 2 Justering

2013-05-02

Omröstning 2012/13:KU17p6 Kvittningssystemet

Votering: betänkande 2012/13:KU17 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 6 Kvittningssystemet Riksdagen avslår motion 2011/12:K219 av Thoralf Alfsson och Jonas Åkerlund båda SDDatum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 16

2013-04-25

Omröstning 2012/13:KU17p14 Arvode m.m.

Votering: betänkande 2012/13:KU17 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 14 Arvode m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K242 av Lise Nordin m.fl. MP yrkandena 1 och 3, 2011/12:K319 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2011/12:K381 av Anti Avsan M2012/13:K202 av Mia Sydow Mölleby m.fl. V yrkandena 1 och

2013-04-25

Omröstning 2012/13:KU17p4 Riksdagsledamöternas placering i kammaren

Votering: betänkande 2012/13:KU17 Riksdagens arbetsformer m.m.förslagspunkt 4 Riksdagsledamöternas placering i kammaren Riksdagen avslår motionerna 2011/12:K241 av Margareta Cederfelt M och 2012/13:K209 av Björn Söder och Erik Almqvist båda SDDatum: 2013-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-04-25

Trafikutskottets protokoll 2012/13:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-25 TID Kl.10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor om fjärde järnvägspaketet Utskottet överlade enligt RO 10:4 med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om kommissionens förslag i det fjärde järnvägspaketet, KOM2013 2631.

2013-04-25

Näringsutskottets protokoll 2012/13:26

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:26 DATUM 20130425 TID 9.0011.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Näringsutskottet höll offentlig utfrågning om en fossiloberoende fordonsflotta. Program för utfrågningen framgår av bilaga 2. Vid protokollet Bibi Junttila Justeras

2013-04-25

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:40 DATUM 2013-04-25 TID 10.0010.19 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:39. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Europaparlamentets LIBE-utskott Fråga

2013-04-25

Omröstning 2012/13:NU20p1 Handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder

Votering: betänkande 2012/13:NU20 Granskning av handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder, förslagspunkt 1 Handlingsplan för detaljhandeln och grönbok om otillbörliga affärsmetoder Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2013-04-24 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU16p1 Naturgasfrågor

Votering: betänkande 2012/13:NU16 Naturgasfrågor, förslagspunkt 1 Naturgasfrågor Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i naturgaslagen 2005:403Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:85 och avslår motion 2012/13:N11 av Anna Hagwall SDDatum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p6 Smarta nät

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 6 Smarta nät Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N355 och 2012/13:N366 yrkande 16. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96 0 0 11

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p3 Nettodebitering av el

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 3 Nettodebitering av el Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N253 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 1 och 2012/13:N387 av Jens Holm m.fl. V yrkande 2. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p2 Elområden

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 2 Elområden Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N247, 2012/13:N275, 2012/13:N304 och 2012/13:N376. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0 15 M 96

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p10 Kommunala energibolag

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 10 Kommunala energibolag Riksdagen avslår motion 2012/13:N382. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 96 0 15 M 96 0 0 11 MP 0 23 0 2

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p9 Elcertifikat

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 9 Elcertifikat Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N300 yrkande 2, 2012/13:N344 yrkande 2, 2012/13:N366 yrkande 12, 2012/13:N368 och 2012/13:N402 yrkandena 4-6. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 S,

2013-04-24

Omröstning 2012/13:NU12p8 Övriga frågor om elnätsutbyggnad

Votering: betänkande 2012/13:NU12 Prövning av nätkoncession, förslagspunkt 8 Övriga frågor om elnätsutbyggnad Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N300 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 9 och 10 samt 2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande 20. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-04-24

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2013-04-23 TID 11.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2013-04-23