Dokument & lagar (743 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2012/13:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:25 DATUM 2013-04-11 TID Kl.09.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transportstyrelsen, Rikspolisstyrelsen och Skatteverket Generaldirektör Staffan Widlert och enhetschef Petra Wermström från Transportstyrelsen, biträdande avdelningschef Lena

2013-04-11

Näringsutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 20130411 TID 10.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22. 2 Information från Energimyndigheten Generaldirektör Erik Brandsma, lämnade information om Energimyndighetens verksamhet.

2013-04-11

Trafikutskottets protokoll 2012/13:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-04-09 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:23. 2 Bevakning ombord på svenska fartyg TU10 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:78 och motion. Ärendet bordlades.

2013-04-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-04-09 TID 11.0012.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:35. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde

2013-04-09

KU-anmälan 2012/13:28 (1682-2012/13) av Margareta Larsson (SD)

MARGARETA LARSSON Riksdagsledamot SD Kulturutskottet 2013-04-05 Begäran om granskning av Barn- och äldreministerns hantering av remissvar i samband med sammanställningen och redovisningen av proposition 2011/12:160 Enligt uppgifter som framkommit i media den 27 februari 2013 P4 Jönköping http svengesradio se/sida/artikel.

2013-04-08

KU-anmälan 2012/13:28 (1682-2012/13) av Margareta Larsson (SD) (pdf, 1059 kB)

KU-anmälan 2012/13:27 (1639-2012/13) av Peter Hultqvist (S)

Stockholm den 2 april 2013. Anmälan till konstitutionsutskottet. I samband med att nya styrelser för de regionala högskolorna ska utses har kommunalrådet i Falun Johny Gahnshag och riksdagsledamoten Anders Ahlgren inte ansetts som möjliga till omnominering i Högskolan Dalarnas styrelse. Den förstnämnda anses befinna

2013-04-02

Omröstning 2012/13:TU7p4 Bashastighet i tätorter

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 4 Bashastighet i tätorter Riksdagen avslår motion 2012/13:T277 av Stina Bergström m.fl. MPDatum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98 0 0 9 MP 0

2013-03-27

Omröstning 2012/13:TU7p15 Information om körkortshandledartillstånd

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 15 Information om körkortshandledartillstånd Riksdagen avslår motion 2012/13:T286. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP 23 0 0

2013-03-27

Omröstning 2012/13:TU7p11 Insatser mot alkohol vid bilkörning

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 11 Insatser mot alkohol vid bilkörning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 67, 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 17, 2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell KD yrkandena 7-9, 2012/13:So557 av Lena Hallengren

2013-03-27

Omröstning 2012/13:TU7p5 Trafiksäkerhet vid vägarbeten

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 5 Trafiksäkerhet vid vägarbeten Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju382 och 2012/13:T264. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP

2013-03-27

Näringsutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 20130326 TID 11.0012.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Information från Exportkreditnämnden Generaldirektör Karin Apelman och biträdande avdelningschef Karl-Oskar Olming,

2013-03-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-03-26 TID 10.5411.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven, T.P.till ledamoten Cecilia Brinck M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkterna 2, 6 och 7 på särskilda föredragningslistan.

2013-03-26

Omröstning 2012/13:NU14p3 Förbud mot uranbrytning

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 3 Förbud mot uranbrytning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. V yrkande 8, 2012/13:N226 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 1, 2012/13:N277 av Marie Nordén och Gunnar Sandberg båda S2012/13:N366 av Jennie Nilsson m.fl. S yrkande

2013-03-21

Omröstning 2012/13:NU14p5 Utvinning av skiffergas

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 5 Utvinning av skiffergas Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N334 av Lotta Hedström och Mats Pertoft båda MP yrkandena 4 och 6 samt 2012/13:N336 av Jonas Eriksson m.fl. MP yrkandena 3 och 4. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-03-21

Omröstning 2012/13:NU14p4 Moratorium mot uranprospektering

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 4 Moratorium mot uranprospektering Riksdagen avslår motion 2012/13:N226 av Lise Nordin m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 85 0 0 27

2013-03-21

Omröstning 2012/13:NU14p7 Samverkansprogram och ökat nordiskt samarbete

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 7 Samverkansprogram och ökat nordiskt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. V yrkande 1 och 2012/13:N218 av Sven-Erik Bucht SDatum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP,

2013-03-21

Omröstning 2012/13:NU14p1 Mineralersättningens utformning

Votering: betänkande 2012/13:NU14 Mineralpolitiska frågor, förslagspunkt 1 Mineralersättningens utformning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N202 av Kent Persson m.fl. V yrkande 3 och 2012/13:N374 av Jan Ericson MDatum: 2013-03-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej

2013-03-21

Trafikutskottets protokoll 2012/13:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-21 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:22. 2 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet TU13 Utskottet fortsatte granskningen av COM2013 27-31.

2013-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-03-21 TID 08.3008.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2012/13:RS2 Riksdagsförvaltningens

2013-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-19 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av riksdagsordningen Sekreterarna David Harrby och Hans Hegeland presenterade en lägesrapport av arbetet i kommittén för översyn av riksdagsordningen. 2 Justering av

2013-03-19