Dokument & lagar (743 träffar)

Näringsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 20130314 TID 10.0010.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att personalchef Per Bergdahl fick närvara vid sammanträdet. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:20. 3 Prövning av

2013-03-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-14 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet

2013-03-14

Trafikutskottets protokoll 2012/13:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-12 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:21. 2 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor TU11 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 EU-förslag om utbyggnad av infrastrukturen

2013-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.31 11.4112.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Ingvar Mattson vid finansutskottet får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Ändring av förordning om europeisk

2013-03-12

Omröstning 2012/13:NU8p3 Övergripande om regelförenklingsarbetet

Votering: betänkande 2012/13:NU8 Riksrevisionens rapport om regelförenkling för företag, förslagspunkt 3 Övergripande om regelförenklingsarbetet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi241 yrkande 8, 2011/12:N201 yrkande 1, 2011/12:N246, 2011/12:N251 yrkandena 1-4, 2011/12:N278, 2011/12:N301 yrkandena 1 och 2, 2011/12:N310,

2013-03-07

Omröstning 2012/13:NU7p2 Övergripande om förvaltning av statliga företag

Votering: betänkande 2012/13:NU7 Statliga företag, förslagspunkt 2 Övergripande om förvaltning av statliga företag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N2 av Jennie Nilsson m.fl. S2012/13:N276 av Sven-Erik Bucht m.fl. S2012/13:N303 av Hans Hoff S2012/13:N356 av Monica Green S och 2012/13:N365 av Jennie Nilsson m.fl.

2013-03-07

Omröstning 2012/13:NU7p1 Försäljning av statliga företag

Votering: betänkande 2012/13:NU7 Statliga företag, förslagspunkt 1 Försäljning av statliga företag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T314 av Isak From och Maria Stenberg båda S yrkande 2, 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 41, 2012/13:N284 av Eliza Roszkowska Öberg M2012/13:N292 av Finn Bengtsson m.fl. M

2013-03-07

Trafikutskottets protokoll 2012/13:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-07 TID Kl. 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:20. 2 Trafiksäkerhet TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:60 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:TU7.

2013-03-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-03-07 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2012/13:103 Kommittéberättelse

2013-03-07

Omröstning 2012/13:UFöU2p1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)

Votering: betänkande 2012/13:UFöU2 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalantaförslagspunkt 1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalanta Riksdagen medger att regeringen, fr.o.m. den 6 april 2013 och under högst fyra månader, ställer en svensk väpnad styrka bestående

2013-03-06

Trafikutskottets protokoll 2012/13:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-03-05 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:19. 2 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med medarbetare från Näringsdepartementet

2013-03-05

Näringsutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 20130305 TID 11.0012.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:19. 2 Mineralpolitiska frågor NU14 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner om mineralpolitiska frågor. Utskottet fattade

2013-03-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från trafikutskottet ta emot motion 2012/13:T447 av Gunnar Andrén

2013-03-05

KU-anmälan 2012/13:26 (1349-2012/13) av Richard Jomshof (SD)

RICHARD JOMSHOF Riksdagsledamot SD Karlskrona 2013-02-27 Begäran om granskning av integrationsministerns uttalande om gränspolisen De senaste dagarna har debatt uppstått rörande gränspolisens arbete med inre utlänningskontroller i Stockholms tunnelbana. Ett fåtal uppgifter i media gör gällande att Polisen har brutit

2013-02-28

KU-anmälan 2012/13:26 (1349-2012/13) av Richard Jomshof (SD) (pdf, 115 kB)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2013-02-21 TID 09:0009:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2013-02-21

Trafikutskottets protokoll 2012/13:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-21 TID Kl. 10.00-10.30 11.05-11.15 11.20-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:18. 2 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar TU9 Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2012/13:50

2013-02-21

Näringsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 20130221 TID 10.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:18. 2 Information om partnerskapsöverenskommelsen Kansliråd Camilla Lehorst, regeringskansliets projektledare för arbetet

2013-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-02-21 TID 09.0009.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Subsidiaritet och proportionalitet KU14 Utskottet behandlade Europeiska kommissionens rapport om subsidiaritet

2013-02-21

Omröstning 2012/13:NU6p1 Mål för forskning och innovation på energiområdet

Votering: betänkande 2012/13:NU6 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem, förslagspunkt 1 Mål för forskning och innovation på energiområdet Riksdagen godkänner vad regeringen föreslår om övergripande mål för forskning och innovation på energiområdet och konkretisering av detta mål. Därmed

2013-02-20

Omröstning 2012/13:NU6p2 Energiforskningens inriktning

Votering: betänkande 2012/13:NU6 Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem, förslagspunkt 2 Energiforskningens inriktning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:N7 av Lars Isovaara SD2012/13:N8 av Kent Persson m.fl. V yrkandena 1, 2 och 4, 2012/13:N9 av Jennie Nilsson m.fl. S2012/13:N293 av Jan

2013-02-20