Dokument & lagar (287 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2012/13:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-27 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:10. 2 EU-förslag till direktiv om radioutrustning Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2012 584. Utskottet ansåg att

2012-11-27

Trafikutskottets protokoll 2012/13:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-22 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:9. 2 Några körkortsfrågor TU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:23. Utskottet justerade betänkande 2012/13:TU4.

2012-11-22

Trafikutskottets protokoll 2012/13:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-15 TID Kl. 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Produktivitetskommittén F.d. utredningsordförande Malin Löfsjögård från Produktivitetskommittén informerade om utredningens syn på totalentreprenader. 2 Justering av protokoll

2012-11-15

Trafikutskottets protokoll 2012/13:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-13 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisior Claes Norgren samt programansvarig Jan Vikström och projektledare Torbjörn Stenbeck, samtliga från Riksrevisionen redovisade granskningsrapporten

2012-11-13

Trafikutskottets protokoll 2012/13:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-08 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge IT-utvecklaren Johanna Back IT-avdelningen i Riksdagsförvaltningen att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från

2012-11-08

Trafikutskottets protokoll 2012/13:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om avgiftssättning inom transportområdet Generaldirektör Staffan Widlert och handläggare Staffan Söderberg båda från Transportstyrelsen informerade om myndighetens avgiftssättning.

2012-10-25

Trafikutskottets protokoll 2012/13:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 29 oktober 2012. 2 Justering av protokoll

2012-10-23

Trafikutskottets protokoll 2012/13:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om sjöfartens framtid Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid protokollet

2012-10-18

Trafikutskottets protokoll 2012/13:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/2013:2 2 Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition

2012-10-16

Trafikutskottets protokoll 2012/13:2

2012-10-02

Trafikutskottets protokoll 2012/13:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-09-20 TID Kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamhetsplanering hösten 2012 Kanslichefen lämnade information om utskottets arbete under hösten 2012. 2 EU-förslag om förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars

2012-09-20

Omröstning 2011/12:TU16p6 Ägande av it-infrastruktur

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 6 Ägande av it-infrastruktur Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 9 och 10 samt 2011/12:T468 av Erik Almqvist SDDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU16p2 Delaktighet i informationssamhället

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 2 Delaktighet i informationssamhället Riksdagen avslår motion 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkande 14. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 97 0

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU16p4 Teknikskifte i delar av det fasta telefonnätet

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 4 Teknikskifte i delar av det fasta telefonnätet Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T251 av Isak From m.fl. S2011/12:T294 av Krister Örnfjäder S och 2011/12:T413 av Carina Adolfsson Elgestam m.fl. SDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU16p8 It och miljön

Votering: betänkande 2011/12:TU16 It- och postfrågor, förslagspunkt 8 It och miljön Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T355 av Johan Löfstrand och Louise Malmström båda S och 2011/12:T419 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 6 och 7. Datum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 MP, V Parti

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p6 Naturvårdsverkets roll

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 6 Naturvårdsverkets roll Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i väglagen i de delar det avser 76 andra stycket. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:118 punkt 1 i denna del och avslår motionerna 2011/12:T9

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p15 Infrastruktur för elfordon

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 15 Infrastruktur för elfordon Riksdagen avslår motion 2011/12:T467 av Erik Almqvist SDDatum: 2012-06-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 16 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p5 Undantag från krav på miljökonsekvensbeskrivning

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 5 Undantag från krav på miljökonsekvensbeskrivning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 6, 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 3 och 5 samt 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p11 Fyrstegsprincipen

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 11 Fyrstegsprincipen Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T10 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 1, 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande 1 och 2011/12:T472 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 15. Datum: 2012-06-13 Omröstning

2012-06-13

Omröstning 2011/12:TU13p13 Finansieringsfrågor

Votering: betänkande 2011/12:TU13 Planeringssystem för transportinfrastruktur, förslagspunkt 13 Finansieringsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T9 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 2, 2011/12:T11 av Siv Holma m.fl. V yrkande 2, 2011/12:T301 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S2011/12:T331 av Ulf Nilsson m.fl.

2012-06-13