Dokument & lagar (287 träffar)

Omröstning 2011/12:TU15p5 Avveckling av Bromma flygplats m.m.

Votering: betänkande 2011/12:TU15 Luftfart, förslagspunkt 5 Avveckling av Bromma flygplats m.m. Riksdagen avslår motion 2011/12:T471 av Annika Lillemets m.fl. MP yrkandena 12 och 13. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 89 0 1

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU15p2 Miljöfrågor

Votering: betänkande 2011/12:TU15 Luftfart, förslagspunkt 2 Miljöfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T363 av Christer Adelsbo m.fl. S2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 29 och 2011/12:T457 av Jan Lindholm MPDatum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, MP, V Parti

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p5 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 5 Färdtjänst och tillgänglig kollektivtrafik för funktionshindrade Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T232 av Anders Andersson KD2011/12:T255 av Barbro Westerholm FP2011/12:T346 av Lars Beckman M2011/12:T391 av Roza Güclü Hedin och Kurt

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p16 Arlandabanan

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 16 Arlandabanan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T8 av Anders Ygeman m.fl. S2011/12:T211 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:T458 av Siv Holma m.fl. V yrkande 5 i denna del och lägger skrivelse 2011/12:93 till

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p6 Allmän trafikplikt och kommunal tilläggsfinansiering

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 6 Allmän trafikplikt och kommunal tilläggsfinansiering Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 4 och 9 samt 2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. V yrkande 4. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p17 Gotlandstrafiken

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 17 Gotlandstrafiken Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T219 av Christer Engelhardt S2011/12:T287 av Gustaf Hoffstedt M2011/12:T333 av Nina Lundström FP yrkande 2, 2011/12:T380 av Christer Engelhardt S och 2011/12:MJ210 av Christer Engelhardt

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p2 Komplettering av kollektivtrafiklagen

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 2 Komplettering av kollektivtrafiklagen Riksdagen antar regeringens förslag till 1. lag om ändring i järnvägslagen 2004:5192. lag om ändring i lagen 2010:1065 om kollektivtrafik med de ändringarna att tidpunkten för ikraftträdande i lagarna

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p15 Resenärsfrågor

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 15 Resenärsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T6 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 3, 2011/12:T7 av Siv Holma m.fl. V yrkande 3, 2011/12:T224 av Jan Lindholm och Tina Ehn båda MP yrkandena 1-3, 2011/12:T233 av Christer Winbäck

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p1 Upprivning av kollektivtrafiklagen

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 1 Upprivning av kollektivtrafiklagen Riksdagen avslår motion 2011/12:T459 av Lars Ohly m.fl. V yrkande 10. Datum: 2012-06-07 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 91

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU5p11 Utförande av drift och underhåll

Votering: betänkande 2011/12:TU5 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 11 Utförande av drift och underhåll Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad utskottet anfört om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag på hur underhållet av järnvägsinfrastrukturen ska organiseras. Därmed

2012-06-07

Omröstning 2011/12:TU14p3 Trafikregler för cykling

Votering: betänkande 2011/12:TU14 Cykeltrafik, förslagspunkt 3 Trafikregler för cykling Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T283 av Mikael Cederbratt M2011/12:T332 av Nina Lundström FP yrkandena 2 i denna del och 3, 2011/12:T338 av Johan Hultberg och Finn Bengtsson båda M i denna del och 2011/12:T456 av Stina Bergström

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU14p2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling

Votering: betänkande 2011/12:TU14 Cykeltrafik, förslagspunkt 2 Åtgärder i trafikens infrastruktur för cykling Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T260 av Caroline Szyber KD2011/12:T332 av Nina Lundström FP yrkandena 1, 2 och 6, 2011/12:T338 av Johan Hultberg och Finn Bengtsson båda M i denna del, 2011/12:T377 av Désirée

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU14p6 Underlättande av kombinerade resor med cykel

Votering: betänkande 2011/12:TU14 Cykeltrafik, förslagspunkt 6 Underlättande av kombinerade resor med cykel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T332 av Nina Lundström FP yrkandena 5 och 7, 2011/12:T377 av Désirée Liljevall S yrkandena 3 och 4 samt 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 27 i denna del. Datum:

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU12p7 Insatser mot alkohol vid bilkörning

Votering: betänkande 2011/12:TU12 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 7 Insatser mot alkohol vid bilkörning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:So521 av Lena Hallengren m.fl. S yrkande 41, 2011/12:T212 av Börje Vestlund S i denna del, 2011/12:T328 av Lars-Axel Nordell KD yrkandena 1-3, 2011/12:T351 av Anita Brodén och Annika

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU12p15 Pricksystem för trafikförseelser

Votering: betänkande 2011/12:TU12 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 15 Pricksystem för trafikförseelser Riksdagen avslår motion 2011/12:Ju406 av David Lång och Tony Wiklander båda SD yrkande 2. Datum: 2012-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU12p18 Kompetenskrav för utryckningsförare

Votering: betänkande 2011/12:TU12 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 18 Kompetenskrav för utryckningsförare Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T313 av Lars-Axel Nordell KD och 2011/12:T361 av Kerstin Engle SDatum: 2012-05-31 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående

2012-05-31

Omröstning 2011/12:TU12p9 Mobiltelefoni och elektronisk utrustning

Votering: betänkande 2011/12:TU12 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 9 Mobiltelefoni och elektronisk utrustning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T207 av Hans Hoff S2011/12:T236 av Thoralf Alfsson och Tony Wiklander båda SD yrkandena 1 och 2, 2011/12:T321 av Ann-Christin Ahlberg S2011/12:T367 av Yilmaz Kerimo S2011/12:T386

2012-05-31

Trafikutskottets protokoll 2011/12:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:37 DATUM 2012-05-31 TID Kl. 10.10-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 9 juni 2012 för EU:s teleministrar. 2 Justering av

2012-05-31

Trafikutskottets protokoll 2011/12:36

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:36 DATUM 2012-05-29 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 7 juni 2012 för EU:s transportministrar.

2012-05-29

Trafikutskottets protokoll 2011/12:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:35 DATUM 2012-05-22 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:34. 2 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor TU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:76, skrivelse 2011/12:93

2012-05-22