Dokument & lagar (375 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2011/12:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Sjöfart TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner Utskottet justerade betänkande 2011/12:TU9. Reservationer anmäldes

2012-03-27

Trafikutskottets protokoll 2011/12:25

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:25 DATUM 2012-03-27 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:24. 2 Sjöfart TU9 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner Utskottet justerade betänkande 2011/12:TU9. Reservationer anmäldes

2012-03-27

Trafikutskottets protokoll 2011/12:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:24 DATUM 2012-03-20 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska Bussbranschens Riksförbund Förbundsordförande Tomas Wallin och förbundsdirektör Anna Grönlund, båda från Svenska Bussbranschens Riksförbund, informerade om aktuella

2012-03-20

Trafikutskottets protokoll 2011/12:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:23 DATUM 2012-03-15 TID Kl. 10.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Carl von der Esch, Näringsdepartementet med medarbetare informerade om den kommande propositionen Planeringssystem för transportinfrastruktur.

2012-03-15

Trafikutskottets protokoll 2011/12:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:22 DATUM 2012-03-13 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträden Utskottet beslutade medge Lennart Blecher, Johan Boyaci och Anne Rymer-Rythén att närvara under projektperioden för pekplatteprojektet II 2 Information

2012-03-13

Trafikutskottets protokoll 2011/12:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:21 DATUM 2012-03-01 TID Kl. 10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:20. 2 Några fordons- och trafikfrågor TU10 Utskottet fortsatte behandlingen av motioner Ärendet bordlades. 3 Nästa sammanträde

2012-03-01

Trafikutskottets protokoll 2011/12:20

TRAFIKUTSKOTTET TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:20 DATUM 2012-02-21 TID Kl. 11.00-11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:19. 2 Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2011/12:20.

2012-02-21

Trafikutskottets protokoll 2011/12:19

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:19 DATUM 2012-02-16 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Transportstyrelsen Generaldirektör Staffan Widlert och Peter Holmlund från Transportstyrelsen informerade om Transportstyrelsens övervakning av fordonsbesiktningsmarknaden. 2 Information

2012-02-16

Trafikutskottets protokoll 2011/12:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-14 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge Niklas Bergmark från riksdags biblioteket, att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från Riksrevisionen om granskningsrapporten

2012-02-14

Trafikutskottets protokoll 2011/12:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:18 DATUM 2012-02-14 TID Kl. 11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge Niklas Bergmark från riksdags biblioteket, att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från Riksrevisionen om granskningsrapporten

2012-02-14

Trafikutskottets protokoll 2011/12:17

PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:17 DATUM 2012-02-02 TID Kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge Anne Rymer-Rythén, projektledare i ledningsstaben, att närvara under dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2012-02-02

Trafikutskottets protokoll 2011/12:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:16 DATUM 2012-01-24 TID Kl. 11.00- 11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:14 och 2011/12:15. 2 2006 års sjöarbetskonvention TU6 Utskottet behandlade proposition 2011/12:35. Ärendet bordlades. 3 Förslag

2012-01-24

Omröstning 2011/12:UFöU3p1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)

Votering: betänkande 2011/12:UFöU3 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan Kforförslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan Kfor Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka till förfogande för deltagande i Natos fredsfrämjande insats i Kosovo

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UFöU2p2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2011/12:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 855 personer till

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UFöU2p1 Avslag på proposition 2011/12:29

Votering: betänkande 2011/12:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Avslag på proposition 2011/12:29 Riksdagen avslår motion 2011/12:U9 yrkande 1. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående

2011-12-14

Omröstning 2011/12:UFöU2p3 Civila insatser i Afghanistan

Votering: betänkande 2011/12:UFöU2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Civila insatser i Afghanistan Riksdagen avslår motionerna 2011/12:U9 yrkande 3 och 2011/12:U10 yrkande 2. Datum: 2011-12-14 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-12-14

Omröstning 2011/12:TU1p10 Norrbotniabanan och Botniska korridoren

Votering: betänkande 2011/12:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 10 Norrbotniabanan och Botniska korridoren Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T237 av Anders Sellström KD2011/12:T289 av Jabar Amin och Jan Lindholm båda MP2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 3 i denna del, 2011/12:T357 av

2011-12-14

Omröstning 2011/12:TU1p9 Höghastighetsbanor

Votering: betänkande 2011/12:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 9 Höghastighetsbanor Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T206 av Johan Andersson S2011/12:T215 av Lars-Axel Nordell KD2011/12:T341 av Ulf Holm m.fl. MP2011/12:T342 av Annika Lillemets MP yrkande 1, 2011/12:T392 av Johan Löfstrand m.fl. S2011/12:T399

2011-12-14

Trafikutskottets protokoll 2011/12:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:15 DATUM 2011-12-08 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om järnvägens vinterberedskap för person- och godstrafik Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag

2011-12-08

Trafikutskottets protokoll 2011/12:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:14 DATUM 2011-12-06 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 12 december 2011 för EU:s transportministrar.

2011-12-06