Dokument & lagar (585 träffar)

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:17

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2013-01-31 TID 10.0010.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade enligt 4 kap. 13 andra stycket riksdagsordningen att medge att föredragande Anders Dölling vid EU-nämnden fick vara närvarande vid

2013-01-31

Trafikutskottets protokoll 2012/13:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-31 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:15. 2 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad TU8 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2012 698. Utskottet justerade förslag

2013-01-31

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:16

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-29 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenskt Näringsliv Tobias Krantz, chef utbildning, forskning och innovation och Emil Görnerup, forsknings- och innovationspolitisk expert informerade om en rapport om forskning

2013-01-29

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:15

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-22 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:14. 2 Inkomna EU-dokument Anmäldes inkomna EU-dokument enligt bilaga 2. 3 Mottagande av motioner Utskottet beslutade att ta emot

2013-01-22

Trafikutskottets protokoll 2012/13:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-22 TID Kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Motormännens Riksförbund och Volvo Personbilar Sverige AB VD Maria Spetz och informationschef Jon Stenbeck från Motormännens Riksförbund samt direktör Kalle Runnberg och

2013-01-22

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:14

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2013-01-17 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Utbildningsdepartementet Ämnesråd Mats Johnsson och kansliråd Lars Olof Mikaelsson informerade om proposition 2012/13:30 Forskning och innovation. 2 Justering av protokoll

2013-01-17

Omröstning 2012/13:UFöU1p2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U6 yrkandena 2 och 3 samt 2012/13:U7 yrkande 1. Datum: 2012-12-19

2012-12-19

Omröstning 2012/13:UFöU1p1 Avslag på proposition 2012/13:41

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Avslag på proposition 2012/13:41 Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 785 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan

2012-12-19

Omröstning 2012/13:UFöU1p3 Civila insatser i Afghanistan

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Civila insatser i Afghanistan Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U6 yrkande 4 och 2012/13:U7 yrkande 2. Datum: 2012-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-12-19

Omröstning 2012/13:TU2p7 Planeringsramar för perioden 2014-2025

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 7 Planeringsramar för perioden 2014-2025 Riksdagen a godkänner vad regeringen föreslår om 1. att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. under perioden 2014-2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor och

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p24 Åtgärder för ökad och säker cykling

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 24 Åtgärder för ökad och säker cykling Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T205 av Caroline Szyber KD2012/13:T242 av Kerstin Nilsson S2012/13:T249 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 1, 2, 8 och 10, 2012/13:T261 av Anna Wallén S2012/13:T335 av Nina

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p9 Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 9 Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10 i denna del, 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 18, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 13 och 16, 2012/13:T385

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p6 Uppdrag på miljö- och klimatområdet

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 6 Uppdrag på miljö- och klimatområdet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 3 och 4, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 4 och 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2012-12-18

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p3 Infrastrukturens betydelse för arbetspendling och turism

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 3 Infrastrukturens betydelse för arbetspendling och turism Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T380 av Johan Andersson S och 2012/13:T470 av Per Åsling CDatum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p8 Höghastighetsbanor

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 8 Höghastighetsbanor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10 i denna del, 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 10-13 och 14 i denna del, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 9-11 och 25 i

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p5 Transportpolitiken och klimatmålen

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 5 Transportpolitiken och klimatmålen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T1 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 1, 2 och 5-7, 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 4, 2012/13:T8

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p14 Lånefinansiering

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 14 Lånefinansiering Riksdagen avslår motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 5. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 0 0 4 M 106

2012-12-18

Utbildningsutskottets protokoll 2012/13:13

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-12-18 TID 08.0009.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lärarlegitimation Statssekreterare Bertil Östberg och ämnesråd Kerstin Hultgren, Utbildningsdepartementet, informerarde om arbetet med lärarlegitimation. 2 Justering av protokoll

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU1p6 Transportstyrelsens verksamhet

Votering: betänkande 2012/13:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 6 Transportstyrelsens verksamhet Riksdagen avslår motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 8. Datum: 2012-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-12-13

Omröstning 2012/13:TU1p8 Trafikverkets färjeverksamhet

Votering: betänkande 2012/13:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 8 Trafikverkets färjeverksamhet Riksdagen avslår motion 2012/13:T326. Datum: 2012-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 1 0 17 M 97 0 0 10 MP 0 23

2012-12-13