Dokument & lagar (585 träffar)

Omröstning 2012/13:UbU16p2 Uppdrag till Skolverket m.m.

Votering: betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, förslagspunkt 2 Uppdrag till Skolverket m.m. Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkandena 2 och 3. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-04-24

Omröstning 2012/13:UbU16p3 Tillgången till matematiklärare

Votering: betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, förslagspunkt 3 Tillgången till matematiklärare Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 2. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2013-04-24

Omröstning 2012/13:UbU16p1 Åtgärder tidigt

Votering: betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, förslagspunkt 1 Åtgärder tidigt Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub10 av Rossana Dinamarca m.fl. V yrkande 1. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0

2013-04-24

Omröstning 2012/13:UbU16p4 Skolans val

Votering: betänkande 2012/13:UbU16 Utökad undervisningstid i matematik, förslagspunkt 4 Skolans val Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub11 av Jabar Amin m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2013-04-24 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97 0 0 15 M 96

2013-04-24

Omröstning 2012/13:UbU15p3 Tydligare ansöknings- och anställningsprocess

Votering: betänkande 2012/13:UbU15 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.förslagspunkt 3 Tydligare ansöknings- och anställningsprocess Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub18 yrkande 8. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UbU15p6 Utnämning av lektorer

Votering: betänkande 2012/13:UbU15 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.förslagspunkt 6 Utnämning av lektorer Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub15 yrkande 3 och 2012/13:Ub16. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UbU15p10 Karriärvägar för förskollärare och fritidspedagoger

Votering: betänkande 2012/13:UbU15 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.förslagspunkt 10 Karriärvägar för förskollärare och fritidspedagoger Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub15 yrkande 1, 2012/13:Ub17 yrkande 3 och 2012/13:Ub18 yrkandena 3 och 4. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UbU15p7 Behörighetskrav för anställning som lektor

Votering: betänkande 2012/13:UbU15 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.förslagspunkt 7 Behörighetskrav för anställning som lektor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub17 yrkande 1 och 2012/13:Ub18 yrkande 6. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UbU14p3 Underlag m.m. från kommunerna

Votering: betänkande 2012/13:UbU14 Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän, förslagspunkt 3 Underlag m.m. från kommunerna Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub12 yrkande 2 och 2012/13:Ub13 yrkande 1. Datum: 2013-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-05-16

Omröstning 2012/13:UbU14p1 Regleringen om påtagliga negativa följder

Votering: betänkande 2012/13:UbU14 Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän, förslagspunkt 1 Regleringen om påtagliga negativa följder Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub13 av Carina Herrstedt och Richard Jomshof båda SD yrkande 2 och 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl.

2013-05-16

Omröstning 2012/13:UbU14p2 Skolinspektionens bedömning

Votering: betänkande 2012/13:UbU14 Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän, förslagspunkt 2 Skolinspektionens bedömning Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub12 yrkande 3. Datum: 2013-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V Parti Ja Nej Avstående

2013-05-16

Omröstning 2012/13:UbU13p1 Finansieringsplan inklusive kostnadsberäkningar för legitimationsreformen

Votering: betänkande 2012/13:UbU13 Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare, förslagspunkt 1 Finansieringsplan inklusive kostnadsberäkningar för legitimationsreformen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub9 av Jabar Amin MPDatum: 2013-05-16 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-05-16

Omröstning 2012/13:UbU12p2 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd

Votering: betänkande 2012/13:UbU12 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, förslagspunkt 2 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf204 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 4, 2012/13:Sf390 av Ulrika Karlsson i Uppsala M yrkande 5 och 2012/13:Ub8

2013-05-15

Omröstning 2012/13:UbU12p1 Avslag på propositionen

Votering: betänkande 2012/13:UbU12 Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd, förslagspunkt 1 Avslag på propositionen Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub7 av Björn Söder m.fl. SDDatum: 2013-05-15 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 97

2013-05-15

Omröstning 2012/13:UbU9p5 Ett nationellt valideringssystem

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 5 Ett nationellt valideringssystem Riksdagen avslår motion 2012/13:A367 av Ylva Johansson m.fl. S yrkande 11. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 100 0

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU9p6 Utbildning i svenska för invandrare (sfi)

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 6 Utbildning i svenska för invandrare sfi Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sf352 av Christina Höj Larsen m.fl. V yrkande 17, 2012/13:Ub270 av Yilmaz Kerimo S2012/13:Ub334 av Margareta B Kjellin M2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S yrkande 10, 2012/13:N238

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU9p1 Övergripande om vuxenutbildningen

Votering: betänkande 2012/13:UbU9 Vuxenutbildning, förslagspunkt 1 Övergripande om vuxenutbildningen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub261 yrkandena 2-4, 2012/13:Ub286 yrkande 3, 2012/13:Ub377, 2012/13:Ub396 och 2012/13:Ub495 yrkandena 1, 2, 8, 13 och 14. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-04-10

Omröstning 2012/13:UbU8p6 Förändring av meritpoängssystemet

Votering: betänkande 2012/13:UbU8 Högskolan, förslagspunkt 6 Förändring av meritpoängssystemet Riksdagen avslår motion 2012/13:Ub494 yrkande 18. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 94 0 18 M 96 0 0 11 MP 0 23

2013-03-20

Omröstning 2012/13:UbU8p1 Övergripande högskolefrågor

Votering: betänkande 2012/13:UbU8 Högskolan, förslagspunkt 1 Övergripande högskolefrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub213 yrkandena 1-3, 2012/13:Ub233 yrkandena 2 och 3, 2012/13:Ub280, 2012/13:Ub379 yrkandena 1 och 2, 2012/13:Ub459 yrkandena 1-3 och 2012/13:Ub496 yrkandena 1, 6, 7, 11 och 12. Datum: 2013-03-20

2013-03-20

Omröstning 2012/13:UbU8p3 Framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten

Votering: betänkande 2012/13:UbU8 Högskolan, förslagspunkt 3 Framtida förstärkningar av vissa utbildningar och lärosäten Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ub267, 2012/13:Ub290, 2012/13:Ub344, 2012/13:Ub360, 2012/13:Ub451, 2012/13:Ub506 och 2012/13:N371 yrkandena 3 och 6. Datum: 2013-03-20 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-03-20