Dokument & lagar (423 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-19 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av riksdagsordningen Sekreterarna David Harrby och Hans Hegeland presenterade en lägesrapport av arbetet i kommittén för översyn av riksdagsordningen. 2 Justering av

2013-03-19

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:33 Torsdag 2013-03-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:33 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:33 Datum och tid: 2013-03-14 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av två protokoll 2. Anmälningar 3. AB Svensk bilprovnings försäljning av 70 besiktningsstationer G 10 Beredning Föredragande: LW 4. Regeringens hantering av

2013-03-14 09:00:00

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-14 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet

2013-03-14

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:32 Tisdag 2013-03-12 kl. 14:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:32 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:32 Datum och tid: 2013-03-12 14:00 Plats: RÖ 7-08 1. Förra regeringens beredning av militärt samarbetsavtal med Saudiarabien G 6 Beredning Föredragande: JJ Bilagor 1. Skrivelse från Regeringskansliet delas vid

2013-03-12 14:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:31 Tisdag 2013-03-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:31 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:31 Datum och tid: 2013-03-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd G 20 Beredning Föredragande: LW 3. Utrikesministerns agerande med anledning av Kronofogdemyndighetens ärende om

2013-03-12 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2012/13:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-12 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:21. 2 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor TU11 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 EU-förslag om utbyggnad av infrastrukturen

2013-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.31 11.4112.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Ingvar Mattson vid finansutskottet får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Ändring av förordning om europeisk

2013-03-12

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:30 Torsdag 2013-03-07 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:30 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:30 Datum och tid: 2013-03-07 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. Regeringens hantering av uppföljningsansvaret av AP-fondernas verksamhet G 9 Beredning Föredragande: KH 3. Näringsdepartementets hantering av en begäran

2013-03-07 09:00:00

Trafikutskottets protokoll 2012/13:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-03-07 TID Kl. 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:20. 2 Trafiksäkerhet TU7 Utskottet fortsatte behandlingen av skrivelse 2012/13:60 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:TU7.

2013-03-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-03-07 TID 09.0009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:29. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats skrivelse 2012/13:103 Kommittéberättelse

2013-03-07

Omröstning 2012/13:UFöU2p1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats (Operation Atalanta)

Votering: betänkande 2012/13:UFöU2 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalantaförslagspunkt 1 Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina insats Operation Atalanta Riksdagen medger att regeringen, fr.o.m. den 6 april 2013 och under högst fyra månader, ställer en svensk väpnad styrka bestående

2013-03-06

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:29 Tisdag 2013-03-05 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:29 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:29 Datum och tid: 2013-03-05 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av två protokoll 2. Anmälningar 3. Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth M till Skåne landshövding Margareta Pålsson G 16 Beredning Föredragande: MM

2013-03-05 11:00:00

Trafikutskottets protokoll 2012/13:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-03-05 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:19. 2 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd med medarbetare från Näringsdepartementet

2013-03-05

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-03-05 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Mottagande av motion Utskottet beslutade att från trafikutskottet ta emot motion 2012/13:T447 av Gunnar Andrén

2013-03-05

KU-anmälan 2012/13:26 (1349-2012/13) av Richard Jomshof (SD)

RICHARD JOMSHOF Riksdagsledamot SD Karlskrona 2013-02-27 Begäran om granskning av integrationsministerns uttalande om gränspolisen De senaste dagarna har debatt uppstått rörande gränspolisens arbete med inre utlänningskontroller i Stockholms tunnelbana. Ett fåtal uppgifter i media gör gällande att Polisen har brutit

2013-02-28

KU-anmälan 2012/13:26 (1349-2012/13) av Richard Jomshof (SD) (pdf, 115 kB)

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:28 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2012/13:28 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:28 Datum och tid: 2013-02-21 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Brev från kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth M till Skånes landshövding Margareta Pålsson G 16 Beredning Föredragande: MM

2013-02-21 09:00:00

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:4

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2013-02-21 TID 09:0009:05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2013-02-21

Trafikutskottets protokoll 2012/13:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-02-21 TID Kl. 10.00-10.30 11.05-11.15 11.20-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:18. 2 Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar TU9 Utskottet fortsatte behandling av skrivelse 2012/13:50

2013-02-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-02-21 TID 09.0009.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:27. 2 Subsidiaritet och proportionalitet KU14 Utskottet behandlade Europeiska kommissionens rapport om subsidiaritet

2013-02-21

KU-anmälan 2012/13:25 (1275-2012/13) av Lars Ohly (V)

Stockholm 2013-02-20 Till Konstitutionsutskottet Begäran om granskning av regeringens hantering av verksamheten på Thielska Galleriet 25 januari i år entledigades Thielska Galleriets styrelseordförande Claes Wachtmeister. Enligt uppgift blev han uppkallad till Kulturdepartementet där statssekreterare Joachim Stymne

2013-02-20

KU-anmälan 2012/13:25 (1275-2012/13) av Lars Ohly (V) (pdf, 98 kB)