Dokument & lagar (200 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2012/13:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-27 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:10. 2 EU-förslag till direktiv om radioutrustning Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2012 584. Utskottet ansåg att

2012-11-27

Trafikutskottets protokoll 2012/13:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-22 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:9. 2 Några körkortsfrågor TU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:23. Utskottet justerade betänkande 2012/13:TU4.

2012-11-22

Trafikutskottets protokoll 2012/13:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-15 TID Kl. 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Produktivitetskommittén F.d. utredningsordförande Malin Löfsjögård från Produktivitetskommittén informerade om utredningens syn på totalentreprenader. 2 Justering av protokoll

2012-11-15

Trafikutskottets protokoll 2012/13:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-13 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisior Claes Norgren samt programansvarig Jan Vikström och projektledare Torbjörn Stenbeck, samtliga från Riksrevisionen redovisade granskningsrapporten

2012-11-13

Trafikutskottets protokoll 2012/13:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-08 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge IT-utvecklaren Johanna Back IT-avdelningen i Riksdagsförvaltningen att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från

2012-11-08

Trafikutskottets protokoll 2012/13:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om avgiftssättning inom transportområdet Generaldirektör Staffan Widlert och handläggare Staffan Söderberg båda från Transportstyrelsen informerade om myndighetens avgiftssättning.

2012-10-25

Trafikutskottets protokoll 2012/13:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 29 oktober 2012. 2 Justering av protokoll

2012-10-23

Trafikutskottets protokoll 2012/13:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om sjöfartens framtid Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid protokollet

2012-10-18

Trafikutskottets protokoll 2012/13:3

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-10-16 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/2013:2 2 Utgiftsram för utgiftsområde 22 Kommunikationer Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition

2012-10-16

Trafikutskottets protokoll 2012/13:2

2012-10-02

Trafikutskottets protokoll 2012/13:1

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-09-20 TID Kl. 10.00-10.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Verksamhetsplanering hösten 2012 Kanslichefen lämnade information om utskottets arbete under hösten 2012. 2 EU-förslag om förordning om periodisk provning av motorfordons och tillhörande släpvagnars

2012-09-20

Omröstning 2010/11:TU27p2 Ändringar i luftfartslagen

Votering: betänkande 2010/11:TU27 Lag om flygplatsavgifter, förslagspunkt 2 Ändringar i luftfartslagen Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i luftfartslagen 2010:500Därmed bifaller riksdagen proposition 2010/11:143 punkt 2. Datum: 2011-06-21 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2011-06-21

Omröstning 2010/11:UFöU4p1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen

Votering: betänkande 2010/11:UFöU4 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen, förslagspunkt 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 250 personer till förfogande i

2011-06-17

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:6

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:6 DATUM 2011-06-16 TID 08.0008.05 08.1009.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat.

2011-06-16

Omröstning 2010/11:TU22p1 Europeiska kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde

Votering: betänkande 2010/11:TU22 Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde, förslagspunkt 1 Europeiska kommissionens vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde Riksdagen lägger utlåtandet till handlingarna. Datum: 2011-06-15 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 1

2011-06-15

Trafikutskottets protokoll 2010/11:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:34 DATUM 2011-06-09 TID Kl. 08.15-08.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:33. 2 Lag om flygplatsavgifter TU27 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2010/11:143. Utskottet justerade förslag till

2011-06-09

Omröstning 2010/11:TU26p1 STCW-konventionen, m.m.

Votering: betänkande 2010/11:TU26 Godkännande av den reviderade STCW-konventionen förslagspunkt 1 STCW-konventionen, m.m. Riksdagen dels godkänner 2010 års ändringar av 1978 års internationella konvention om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning avsnitt 5dels antar regeringens förslag till lag

2011-06-08

Omröstning 2010/11:TU25p2 Fastighetsboxar m.m.

Votering: betänkande 2010/11:TU25 Postservice och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 2 Fastighetsboxar m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T271 av Kerstin Engle och Eva-Lena Jansson båda S2010/11:T335 av Solveig Zander och Karin Nilsson båda C2010/11:T360 av Jasenko Omanovic och Ingemar Nilsson båda S2010/11:T404

2011-06-08

Omröstning 2010/11:TU25p4 Tillgång till grundläggande betaltjänster

Votering: betänkande 2010/11:TU25 Postservice och grundläggande betaltjänster, förslagspunkt 4 Tillgång till grundläggande betaltjänster Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T245 av Jan R Andersson och Johan Hultberg båda M2010/11:T262 av Maria Stenberg S och 2010/11:T348 av Christina Karlsson och Ingemar Nilsson båda

2011-06-08

Trafikutskottets protokoll 2010/11:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:33 DATUM 2011-06-07 TID Kl. 11.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Carl von der Esch med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 16 juni 2011 för EU:s transportministrar.

2011-06-07