Dokument & lagar (200 träffar)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2010/11:5

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:5 DATUM 2011-03-31 TID 09.4511.05 11.1011.30 11.5512.00 15.3015.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Urban Ahlin Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade

2011-03-31

Trafikutskottets protokoll 2010/11:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:24 DATUM 2011-03-29 TID Kl. 11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Trafikanalys Generaldirektör Brita Saxton och avdelningscheferna Gunnar Eriksson och Per-Åke Vikman, samtliga från Trafikanalys, informerade om myndigheten samt dess verksamhet.

2011-03-29

Omröstning 2010/11:TU14p4 Översyn av den nationella planen

Votering: betänkande 2010/11:TU14 Kostnadskontroll i stora väginvesteringar, förslagspunkt 4 Översyn av den nationella planen Riksdagen avslår motion 2010/11:T10 yrkandena 2 och 3. Datum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU14p2 Analys av orsakerna till kostnadsökningarna

Votering: betänkande 2010/11:TU14 Kostnadskontroll i stora väginvesteringar, förslagspunkt 2 Analys av orsakerna till kostnadsökningarna Riksdagen avslår motion 2010/11:T10 yrkande 1. Datum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU14p1 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar

Votering: betänkande 2010/11:TU14 Kostnadskontroll i stora väginvesteringar, förslagspunkt 1 Riksrevisionens styrelses framställning om kostnadskontrollen i stora väginvesteringar Riksdagen avslår framställning 2010/11:RRS13 punkterna 1 och 2 samt motion 2010/11:T11 yrkandena 1 och 2. Datum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p11 Vägskyltning

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 11 Vägskyltning Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T304 av Hans Rothenberg m.fl. M och 2010/11:T356 av Ann-Kristine Johansson m.fl. SDatum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP, V Parti Ja Nej

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p4 Bilbesiktningens reglering

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 4 Bilbesiktningens reglering Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T212 av Carina Hägg S2010/11:T370 av Isak From m.fl. S2010/11:T473 av Staffan Anger M och 2010/11:N1 av Lars Johansson m.fl. S, MP yrkande 4. Datum: 2011-03-17 Omröstning i

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p2 Förnybara drivmedel

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 2 Förnybara drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T208 av Lars Gustafsson m.fl. KD2010/11:T227 av Cecilia Widegren M2010/11:T389 av Monica Green och Carina Ohlsson båda S2010/11:T405 av Eva-Lena Jansson m.fl. S yrkandena 2 och 3, 2010/11:T409

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p1 Åtgärder inom taxibranschen

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 1 Åtgärder inom taxibranschen Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T206 av Gunilla Carlsson i Hisings Backa och Mattias Jonsson båda S2010/11:T265 av Staffan Danielsson C2010/11:T361 av Börje Vestlund S2010/11:T363 av Krister Örnfjäder S och

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p5 Krav på bilbesiktning

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 5 Krav på bilbesiktning Riksdagen avslår motion 2010/11:T488 av Lars Isovaara och Josef Fransson båda SDDatum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 99 0 0

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p3 Efterkonvertering av arbetsmaskiner m.m.

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 3 Efterkonvertering av arbetsmaskiner m.m. Riksdagen avslår motionerna 2010/11:T249 av Solveig Zander C och 2010/11:N398 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 4. Datum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p12 Skoterpolitik

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 12 Skoterpolitik Riksdagen avslår motionerna 2010/11:C311 av Irene Oskarsson KD yrkande 8 och 2010/11:T457 av Gunnar Sandberg m.fl. SDatum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 10 S, V Parti Ja Nej Avstående

2011-03-17

Omröstning 2010/11:TU12p17 Digitala färdskrivare

Votering: betänkande 2010/11:TU12 Väg-fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 17 Digitala färdskrivare Riksdagen avslår motion 2010/11:T388 av Monica Green SDatum: 2011-03-17 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 13 S, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 98 0 13 M 101 0 0 6

2011-03-17

Trafikutskottets protokoll 2010/11:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:23 DATUM 2011-03-15 TID Kl. 11.00-11.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Näringsdepartementet Infrastrukturminister Catharina ElmsäterSvärd m.fl. från Näringsdepartementet informerade inför rådsmöte den 31 mars 2011 för EU:s transportministrar.

2011-03-15

Trafikutskottets protokoll 2010/11:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:22 DATUM 2011-03-10 TID Kl. 10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2010/11:21. 2 Kontroll av färdskrivare TU15 Utskottet behandlade prop. 2010/11:62 och motion. Ärendet bordlades. 3 Nästa sammanträde

2011-03-10

Trafikutskottets protokoll 2010/11:21

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:21 DATUM 2011-03-03 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om projektet Modulsystem för skogstransporter Forskningschef Lennart Rådström och projektledare Claes Löfroth båda från Skogforsk, transportdirektör Carolina Boholm, Skogsindustrierna,

2011-03-03

Trafikutskottets protokoll 2010/11:20

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:20 DATUM 2011-02-17 TID Kl. 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Svenska Taxiförbundet Förbundsordförande Lennart Hamnered, förbundsdirektör Thomas Winskog och senior konsult Friborg Grayling, samtliga från Svenska Taxiförbundet, informerade

2011-02-17

Trafikutskottets protokoll 2010/11:19

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:19 DATUM 2011-02-15 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sjöfartsverket Generaldirektör Ann-Catrine Zetterdahl, marknadsdirektör Jonas Vedsmand och direktör för Samhällsavdelningen Jaak Meri, samtliga från Sjöfartsverket, informerade

2011-02-15

Trafikutskottets protokoll 2010/11:18

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:18 DATUM 2011-02-08 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statsrådet Anna-Karin Hatt med medarbetare, samtliga från Näringsdepartementet, informerade om strategin för en digital agenda för Sverige, lagrådsremiss

2011-02-08

Trafikutskottets protokoll 2010/11:17

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2010/11:17 DATUM 2011-02-03 TID Kl. 10.00-10.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om Riksdagens Framtidsdag m.m. Forskningssekreterarna Lars Eriksson och Helene Limén från utvärderings- och forskningsfunktionen vid riksdagens utredningstjänst informerade utskottet

2011-02-03