Dokument & lagar (378 träffar)

Omröstning 2012/13:TU2p3 Infrastrukturens betydelse för arbetspendling och turism

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 3 Infrastrukturens betydelse för arbetspendling och turism Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T380 av Johan Andersson S och 2012/13:T470 av Per Åsling CDatum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p8 Höghastighetsbanor

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 8 Höghastighetsbanor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10 i denna del, 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 10-13 och 14 i denna del, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 9-11 och 25 i

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p5 Transportpolitiken och klimatmålen

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 5 Transportpolitiken och klimatmålen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T1 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 1, 2 och 5-7, 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 4, 2012/13:T8

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p14 Lånefinansiering

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 14 Lånefinansiering Riksdagen avslår motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 5. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 0 0 4 M 106

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU1p6 Transportstyrelsens verksamhet

Votering: betänkande 2012/13:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 6 Transportstyrelsens verksamhet Riksdagen avslår motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 8. Datum: 2012-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-12-13

Omröstning 2012/13:TU1p8 Trafikverkets färjeverksamhet

Votering: betänkande 2012/13:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 8 Trafikverkets färjeverksamhet Riksdagen avslår motion 2012/13:T326. Datum: 2012-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 1 0 17 M 97 0 0 10 MP 0 23

2012-12-13

Omröstning 2012/13:TU1p7 Trafikverkets telekommunikationsverksamhet (ICT)

Votering: betänkande 2012/13:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 7 Trafikverkets telekommunikationsverksamhet ICT Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T312 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth båda S och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 54. Datum: 2012-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-12-13

Finansutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 17 DATUM 2012-12-13 TID 08:00-08:10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att: godkänna den preliminära ärende- och sammanträdesplanen, resa till Tallin och Helsingfors den 4-5 februari, delta i öppet hus den 16 mars, besöka

2012-12-13

Trafikutskottets protokoll 2012/13:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-12-12 TID Kl. 08.30-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Regeringskansliet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och statssekreterare Hannes Carl Borg med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transport-

2012-12-12

Omröstning 2012/13:FiU12p1 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010

Votering: betänkande 2012/13:FiU12 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 20052010, förslagspunkt 1 Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005-2010 Riksdagen godkänner vad utskottet anför om Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell

2012-12-11

Omröstning 2012/13:FiU6p2 Placeringsregler och miljö och etik i AP-fonderna

Votering: betänkande 2012/13:FiU6 Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011, förslagspunkt 2 Placeringsregler och miljö och etik i AP-fonderna Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Fi21 yrkandena 1-7, 2012/13:Fi206 yrkandena 2 och 3, 2012/13:Fi225 yrkandena 1-3, 2012/13:Fi234, 2012/13:Fi296 och 2012/13:N202 yrkande

2012-12-11

Finansutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2012-12-06 TID 10:30-11:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet. 2 Information om kommande proposition om kommunala utjämningssystemet

2012-12-06

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-12-04 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF UFöU1 Utskottet behandlade proposition 2012/13:41 och motioner. Utskottet

2012-12-04

Trafikutskottets protokoll 2012/13:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-12-04 TID Kl. 11.00-12.00 13.30-13.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:12. 2 Transportssystemets inriktning TU2 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:25, skr 2011/12:139, skr 2012/13:3

2012-12-04

Finansutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2012-12-04 TID 11.00-11:03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 SAS FiU6y Utskottet fortsatte behandlingen av yttrande till näringsutskottet Utskottet justerade förslag till yttrande FiU6y. V-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande och MP-ledamoten

2012-12-04

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:14 Torsdag 2012-11-29 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14 Datum och tid: 2012-11-29 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information om EU:s budget för 2013 Statssekreterare Hans Lindblad 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner FiU3 Justering Prop. 1, motioner Föredragande:

2012-11-29 10:30:00

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-11-29 TID 09:0009:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 ISAF, transitionen, bortom 2014, internationella samfundets roll etc Förste forskare John Rydqvist och forskare Helene Lackenbauer, båda FOI, lämnade information

2012-11-29

Trafikutskottets protokoll 2012/13:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-29 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:11. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande

2012-11-29

Finansutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 14 DATUM 2012-11-29 TID 10:3010:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Anders Dölling från EU-nämndens kansli samt Jakob Nyström från EU-samordningen fick närvara vid sammanträdet. 2 Information

2012-11-29

Särskild kallelse- och föredragningslista 2012/13:13 Tisdag 2012-11-27 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2012/13:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13 Datum och tid: 2012-11-27 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om aktuella EU-frågor samt konjunktur bedömningar Finansminister Anders Borg 2. Anmälningar 3. Nedläggning av SWEDEC FiU5y Justering av yttrande till försvarsutskottet

2012-11-27 11:00:00