Dokument & lagar (492 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2012/13:16

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2013-01-31 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:15. 2 Granskning av grönbok om en integrerad paketmarknad TU8 Utskottet fortsatte granskningen av KOM2012 698. Utskottet justerade förslag

2013-01-31

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-01-31 TID 09.0109.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:23. 2 Anmälningar Kanslichefen anmälde IPU:s 128:e vårförsamling i Quito, Ecuador, 22-27 mars 2013. 3 Fördraget

2013-01-31

KU-anmälan 2012/13:22 (1169-2012/13) av Mats Pertoft (MP)

MATS PERTOFT Riksdagsledamot MP Stockholm 2013-01-31 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av finansminister Anders Borg med anledning av hanteringen av riksdagens beslut om e-boksmoms. I Sverige beskattas böcker med 6 men e-böcker med 25 Detta på grund av en EU-överenskommelse om e-böcker. Förläggarbranschen

2013-01-31

KU-anmälan 2012/13:22 (1169-2012/13) av Mats Pertoft (MP) (pdf, 78 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-01-29 TID 11.0011.13 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:22 2 Mottagande av motioner Utskottet beslutade att från socialutskottet ta emot motion 2012/13:So390 av Carina

2013-01-29

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-01-24 TID 09.0009.15 09.3010.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:21. 2 Sammanträdesplan för våren 2013 Kanslichefen anmälde utsända förteckningar över utskottets sammanträdesplan

2013-01-24

Trafikutskottets protokoll 2012/13:15

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2013-01-22 TID Kl. 11.00-12.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Motormännens Riksförbund och Volvo Personbilar Sverige AB VD Maria Spetz och informationschef Jon Stenbeck från Motormännens Riksförbund samt direktör Kalle Runnberg och

2013-01-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:21 DATUM 2013-01-22 TID 11.0011.59 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleverna, M.L. och A.B, till ledamoten Per Bill M får närvara vid utskottets sammanträden under veckorna 4 och 5 utom vid behandlingen

2013-01-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:20

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:20 DATUM 2013-01-17 TID 09.0009.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Margareta Hjorth och föredragande Pia Törsleff Hertzberg, EU-nämnden, får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Information

2013-01-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:19

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:19 DATUM 2013-01-15 TID 11.0011.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Ordföranden hälsade föredragande vid försvarsutskottet, Kristina Himmelstrand och riksdagsstipendiaten Matilde Millares välkomna till utskottet under våren 2013.

2013-01-15

KU-anmälan 2012/13:21 (888-2012/13) av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen Riksdagsledamot Vänsterpartiet Stockholm 2013-01-08 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning med anledning av UD:s hantering av utlämnandet av svenska medborgare till USA. Enligt rapportering i bland annat Svenska Dagbladet och Ekot i Sveriges Radio har två svenska medborgare förts

2013-01-08

KU-anmälan 2012/13:21 (888-2012/13) av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 268 kB)

Omröstning 2012/13:UFöU1p2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 2 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U6 yrkandena 2 och 3 samt 2012/13:U7 yrkande 1. Datum: 2012-12-19

2012-12-19

Omröstning 2012/13:UFöU1p1 Avslag på proposition 2012/13:41

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 1 Avslag på proposition 2012/13:41 Riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst 785 personer till förfogande för deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan

2012-12-19

Omröstning 2012/13:UFöU1p3 Civila insatser i Afghanistan

Votering: betänkande 2012/13:UFöU1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAFförslagspunkt 3 Civila insatser i Afghanistan Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U6 yrkande 4 och 2012/13:U7 yrkande 2. Datum: 2012-12-19 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-12-19

Omröstning 2012/13:TU2p7 Planeringsramar för perioden 2014-2025

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 7 Planeringsramar för perioden 2014-2025 Riksdagen a godkänner vad regeringen föreslår om 1. att den ekonomiska ramen för åtgärder i den statliga transportinfrastrukturen m.m. under perioden 2014-2025 ska uppgå till 522 miljarder kronor och

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p24 Åtgärder för ökad och säker cykling

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 24 Åtgärder för ökad och säker cykling Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T205 av Caroline Szyber KD2012/13:T242 av Kerstin Nilsson S2012/13:T249 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 1, 2, 8 och 10, 2012/13:T261 av Anna Wallén S2012/13:T335 av Nina

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p9 Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 9 Utbyggnad av tunnelbanan i Stockholm Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10 i denna del, 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 18, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 13 och 16, 2012/13:T385

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p6 Uppdrag på miljö- och klimatområdet

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 6 Uppdrag på miljö- och klimatområdet Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 3 och 4, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 4 och 2012/13:T508 av Åsa Romson m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2012-12-18

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p3 Infrastrukturens betydelse för arbetspendling och turism

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 3 Infrastrukturens betydelse för arbetspendling och turism Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T380 av Johan Andersson S och 2012/13:T470 av Per Åsling CDatum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p8 Höghastighetsbanor

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 8 Höghastighetsbanor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10 i denna del, 2012/13:T8 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 10-13 och 14 i denna del, 2012/13:T11 av Åsa Romson m.fl. MP yrkandena 9-11 och 25 i

2012-12-18

Omröstning 2012/13:TU2p5 Transportpolitiken och klimatmålen

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 5 Transportpolitiken och klimatmålen Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T1 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 1 och 2, 2012/13:T2 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 1, 2 och 5-7, 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 4, 2012/13:T8

2012-12-18