Dokument & lagar (492 träffar)

Omröstning 2012/13:TU2p14 Lånefinansiering

Votering: betänkande 2012/13:TU2 Transportsystemets inriktning, förslagspunkt 14 Lånefinansiering Riksdagen avslår motion 2012/13:T7 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 5. Datum: 2012-12-18 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 15 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 108 0 0 4 M 106

2012-12-18

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:18 DATUM 2012-12-18 TID 08.0008.15 08.4408.56 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:17. 2 Inkommen skrivelse Inkommen skrivelse enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Vårens sammanträdestider m.m.

2012-12-18

KU-anmälan 2012/13:20 (767-2012/13) av Ulf Holm (MP)

ULF HOLM Riksdagsledamot MP Dnr 767-2012/13 Stockholm 2012-12-13 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens samråd med riksdagens EU-nämnd Konstitutionsutskottet bör granska huruvida regeringen har brustit i sitt samråd med riksdagens EU-nämnd gällande EU:s långtidsbudget. EU:s långtidsbudget

2012-12-14

KU-anmälan 2012/13:20 (767-2012/13) av Ulf Holm (MP) (pdf, 159 kB)

Omröstning 2012/13:TU1p6 Transportstyrelsens verksamhet

Votering: betänkande 2012/13:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 6 Transportstyrelsens verksamhet Riksdagen avslår motion 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 8. Datum: 2012-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-12-13

Omröstning 2012/13:TU1p8 Trafikverkets färjeverksamhet

Votering: betänkande 2012/13:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 8 Trafikverkets färjeverksamhet Riksdagen avslår motion 2012/13:T326. Datum: 2012-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 94 1 0 17 M 97 0 0 10 MP 0 23

2012-12-13

Omröstning 2012/13:TU1p7 Trafikverkets telekommunikationsverksamhet (ICT)

Votering: betänkande 2012/13:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 7 Trafikverkets telekommunikationsverksamhet ICT Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T312 av Clas-Göran Carlsson och Tomas Eneroth båda S och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 54. Datum: 2012-12-13 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2012-12-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:17 DATUM 2012-12-13 TID 14.0014.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:16. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Marie Granlund S har utsetts till suppleant i utskottet fr.o.m.

2012-12-13

Trafikutskottets protokoll 2012/13:14

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-12-12 TID Kl. 08.30-09.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-information från Regeringskansliet Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och statssekreterare Hannes Carl Borg med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transport-

2012-12-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:16 DATUM 2012-12-06 TID 09.0009.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:15. 2 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU12 Utskottet behandlade redogörelse 2012/13:JO1. Ärendet bordlades.

2012-12-06

Omröstning 2012/13:KU1p5 Kvinno- och mansjourer

Votering: betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 5 Kvinno- och mansjourer Riksdagen avslår motion 2012/13:K367 av Peter Eriksson m.fl. MP yrkande 1. Datum: 2012-12-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 103 0 0 9

2012-12-05

Omröstning 2012/13:KU1p2 Insyn i kungliga hovstaten

Votering: betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 2 Insyn i kungliga hovstaten Riksdagen avslår motion 2012/13:K207 yrkande 2. Datum: 2012-12-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 104 0 0 8 M 98 0 0 9 MP 22

2012-12-05

Omröstning 2012/13:KU1p6 Länsstyrelsers kartläggning av värdefulla skogar

Votering: betänkande 2012/13:KU1 Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, förslagspunkt 6 Länsstyrelsers kartläggning av värdefulla skogar Riksdagen avslår motion 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 44. Datum: 2012-12-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S Parti Ja Nej Avstående

2012-12-05

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:3

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:3 DATUM 2012-12-04 TID 11:0011:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan ISAF UFöU1 Utskottet behandlade proposition 2012/13:41 och motioner. Utskottet

2012-12-04

Trafikutskottets protokoll 2012/13:13

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-12-04 TID Kl. 11.00-12.00 13.30-13.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:12. 2 Transportssystemets inriktning TU2 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:25, skr 2011/12:139, skr 2012/13:3

2012-12-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:15 DATUM 2012-12-04 TID 11.0011.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven A.B. till Karl Sigfrid M får närvara vid dagens sammanträde utom vid behandlingen av särskild kallelse punkt 5. 2 Justering av

2012-12-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:2

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:2 DATUM 2012-11-29 TID 09:0009:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 ISAF, transitionen, bortom 2014, internationella samfundets roll etc Förste forskare John Rydqvist och forskare Helene Lackenbauer, båda FOI, lämnade information

2012-11-29

Trafikutskottets protokoll 2012/13:12

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-29 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:11. 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer TU1 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2012/13:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande

2012-11-29

KU-anmälan 2012/13:19 (621-2012/13) av Peter Eriksson (MP)

Stockholm 2012-11-29 Begäran om granskning av regeringen Jag vill att KU granskar regeringens hantering av överenskommelsen, direktivet och propositionen kring det som sedermera blev betänkande Sku 8, om administrativt samarbete i fråga om skatter, och framför allt hur sekretessfrågorna och meddelarfriheten har hanterats

2012-11-29

KU-anmälan 2012/13:19 (621-2012/13) av Peter Eriksson (MP) (pdf, 43 kB)

KU-anmälan 2012/13:18 (620-2012/13) av Per Bolund (MP)

Konstitutionsutskottet Stockholm 2012-11-29 Dnr 620-2012/13 Begäran om granskning av hur regeringen uppfyllt Sveriges åtagande i FN:s klimatkonvention Sverige undertecknade FN:s klimatkonvention UNFCCC 1992. Enligt denna konvention ska de industrialiserade länderna Apex II bidra med nya och additionella resurser

2012-11-29

KU-anmälan 2012/13:18 (620-2012/13) av Per Bolund (MP) (pdf, 96 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:14 DATUM 2012-11-29 TID 09.0010.07 10.1710.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse Justitieombudsmännen överlämnade sin redogörelse 2011/12:JO1 vid utskottets offentliga sammanträde och svarade på frågor. 2

2012-11-29