Dokument & lagar (697 träffar)

Omröstning 2012/13:FiU25p2 Staten som arbetsgivare

Votering: betänkande 2012/13:FiU25 Statlig förvaltning och statistikfrågor, förslagspunkt 2 Staten som arbetsgivare Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Fi227, 2012/13:Fi243, 2012/13:Fi279, 2012/13:Sf386 yrkande 2, 2012/13:Ub385 yrkande 2 och 2012/13:A393 yrkande 14. Datum: 2013-04-10 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-04-10

Trafikutskottets protokoll 2012/13:24

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:24 DATUM 2013-04-09 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:23. 2 Bevakning ombord på svenska fartyg TU10 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:78 och motion. Ärendet bordlades.

2013-04-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-04-09 TID 11.0012.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:35. 2 Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. 3 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde

2013-04-09

Finansutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 32 DATUM 2013-04-09 TID 10:15-12:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde följande: Den 28 maj besöker den palestinske riksrevisorn Riksdagen. Besöket ordnas i samarbete med bl.a. konstitutionsutskottet. En ledamot

2013-04-09

KU-anmälan 2012/13:28 (1682-2012/13) av Margareta Larsson (SD)

MARGARETA LARSSON Riksdagsledamot SD Kulturutskottet 2013-04-05 Begäran om granskning av Barn- och äldreministerns hantering av remissvar i samband med sammanställningen och redovisningen av proposition 2011/12:160 Enligt uppgifter som framkommit i media den 27 februari 2013 P4 Jönköping http svengesradio se/sida/artikel.

2013-04-08

KU-anmälan 2012/13:28 (1682-2012/13) av Margareta Larsson (SD) (pdf, 1059 kB)

KU-anmälan 2012/13:27 (1639-2012/13) av Peter Hultqvist (S)

Stockholm den 2 april 2013. Anmälan till konstitutionsutskottet. I samband med att nya styrelser för de regionala högskolorna ska utses har kommunalrådet i Falun Johny Gahnshag och riksdagsledamoten Anders Ahlgren inte ansetts som möjliga till omnominering i Högskolan Dalarnas styrelse. Den förstnämnda anses befinna

2013-04-02

Omröstning 2012/13:TU7p4 Bashastighet i tätorter

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 4 Bashastighet i tätorter Riksdagen avslår motion 2012/13:T277 av Stina Bergström m.fl. MPDatum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 101 0 0 11 M 98 0 0 9 MP 0

2013-03-27

Omröstning 2012/13:TU7p15 Information om körkortshandledartillstånd

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 15 Information om körkortshandledartillstånd Riksdagen avslår motion 2012/13:T286. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP 23 0 0

2013-03-27

Omröstning 2012/13:TU7p11 Insatser mot alkohol vid bilkörning

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 11 Insatser mot alkohol vid bilkörning Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Ju373 av Morgan Johansson m.fl. S yrkande 67, 2012/13:So222 av Eva Olofsson m.fl. V yrkande 17, 2012/13:So279 av Lars-Axel Nordell KD yrkandena 7-9, 2012/13:So557 av Lena Hallengren

2013-03-27

Omröstning 2012/13:TU7p5 Trafiksäkerhet vid vägarbeten

Votering: betänkande 2012/13:TU7 Trafiksäkerhet, förslagspunkt 5 Trafiksäkerhet vid vägarbeten Riksdagen avslår motionerna 2011/12:Ju382 och 2012/13:T264. Datum: 2013-03-27 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 101 0 11 M 98 0 0 9 MP

2013-03-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-03-26 TID 10.5411.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven, T.P.till ledamoten Cecilia Brinck M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkterna 2, 6 och 7 på särskilda föredragningslistan.

2013-03-26

Finansutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 31 DATUM 2013-03-26 TID 11:00-11:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Biträdande kanslichefen anmälde följande: Måndagen den 22 april är det nordiskt revisionsmöte i Oslo i StortingetTemat för mötet är nordiska erfarenheter av nyttan med

2013-03-26

Trafikutskottets protokoll 2012/13:23

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:23 DATUM 2013-03-21 TID Kl. 10.00-10.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:22. 2 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag i fjärde järnvägspaketet TU13 Utskottet fortsatte granskningen av COM2013 27-31.

2013-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-03-21 TID 08.3008.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:33. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats redogörelse 2012/13:RS2 Riksdagsförvaltningens

2013-03-21

Finansutskottets protokoll 2012/13:30

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 30 DATUM 2013-03-21 TID 10:30-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Margareta Hjorth och Anders Dölling från EU-nämndens kansli fick närvara vid sammanträdet under punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information

2013-03-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-03-19 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Översyn av riksdagsordningen Sekreterarna David Harrby och Hans Hegeland presenterade en lägesrapport av arbetet i kommittén för översyn av riksdagsordningen. 2 Justering av

2013-03-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-03-14 TID 09.0009.28 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl.Justitiedepartementet, informerade utskottet

2013-03-14

Finansutskottets protokoll 2012/13:29

RIKSDAGEN FINANSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13: 29 DATUM 2013-03-14 TID 10:30-10:40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Anmälningar Utskottet beslutade att inte yttra sig till utrikesutskottet över meddelande från Kommissionen: KOM201392 Att avskaffa fattigdom och ge världen en hållbar framtid. 2

2013-03-14

Trafikutskottets protokoll 2012/13:22

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:22 DATUM 2013-03-12 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:21. 2 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor TU11 Utskottet behandlade motioner. Ärendet bordlades. 3 EU-förslag om utbyggnad av infrastrukturen

2013-03-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-03-12 TID 11.0011.31 11.4112.16 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att kanslichefen Ingvar Mattson vid finansutskottet får närvara vid dagens sammanträde under 2. 2 Ändring av förordning om europeisk

2013-03-12