Dokument & lagar (515 träffar)

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:1

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:1 DATUM 2012-11-27 TID 11:0011:55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Sammanträdets öppnande Carina Hägg Ssom var den av de närvarande ledamöterna som varit ledamot av riksdagen längst, förklarade sammanträdet öppnat. 2 Upprop

2012-11-27

Trafikutskottets protokoll 2012/13:11

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-27 TID Kl. 11.00-11.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:10. 2 EU-förslag till direktiv om radioutrustning Utskottet fortsatte subsidiaritetsprövningen av KOM2012 584. Utskottet ansåg att

2012-11-27

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:13

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:13 DATUM 2012-11-27 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:12. 2 Överlämnande av motioner Utskottet överlämnade, under förutsättning av nedan angivna utskotts medgivande, till

2012-11-27

Trafikutskottets protokoll 2012/13:10

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-22 TID Kl. 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:9. 2 Några körkortsfrågor TU4 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2012/13:23. Utskottet justerade betänkande 2012/13:TU4.

2012-11-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:12

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:12 DATUM 2012-11-22 TID 09.0309.12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:11. 2 Ändring av nyinsatt sammanträde Utskottet beslutade att sammanträdet torsdagen den 13 december 2012 flyttas

2012-11-22

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:11

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:11 DATUM 2012-11-20 TID 11.0312.33 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-förslag om allmän uppgiftsskyddsförordning dataskyddsförordningen Utskottet överlade med statssekreterare Magnus G Graner m.fl. från Justitiedepartementet om kommissionens förslag

2012-11-20

Trafikutskottets protokoll 2012/13:9

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-15 TID Kl. 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Produktivitetskommittén F.d. utredningsordförande Malin Löfsjögård från Produktivitetskommittén informerade om utredningens syn på totalentreprenader. 2 Justering av protokoll

2012-11-15

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:10

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:10 DATUM 2012-11-15 TID 09.0009.49 09.5209.54 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:8 och 2012/13:9. 2 Hänvisning av ärenden Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats rapporter

2012-11-15

Omröstning 2012/13:KU6p1 Kortare annonsavbrott i direktsända sportevenemang

Votering: betänkande 2012/13:KU6 Ändringar i radio- och tv-lagen, förslagspunkt 1 Kortare annonsavbrott i direktsända sportevenemang Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i radio- och tv-lagen 2010:696 i de delar det avser 8 kap. 2 andra stycket. Därmed bifaller riksdagen proposition 2011/12:151 i denna

2012-11-14

Trafikutskottets protokoll 2012/13:8

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-13 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisior Claes Norgren samt programansvarig Jan Vikström och projektledare Torbjörn Stenbeck, samtliga från Riksrevisionen redovisade granskningsrapporten

2012-11-13

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:9 DATUM 2012-11-13 TID 11.0011.21 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:8 bordlades. 2 Överlämnande av motionsyrkande Utskottet överlämnade till socialutskottet, under förutsättning av detta utskotts

2012-11-13

Trafikutskottets protokoll 2012/13:7

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-08 TID Kl. 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge IT-utvecklaren Johanna Back IT-avdelningen i Riksdagsförvaltningen att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från

2012-11-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2012-11-08 TID 09.0310.23 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om lagstiftningsarbetet gällande offentlig redovisning av bidrag till politiska partier Statssekreterare Magnus G Graner m.fl. vid Justitiedepartementet  lämnade information

2012-11-08

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2012-11-06 TID 11.0012.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2011 Riksdagsdirektören Kathrin Flossing, biträdande riksdagsdirektören Claes Mårtensson och ekonomichefen

2012-11-06

Trafikutskottets protokoll 2012/13:6

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID Kl. 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om avgiftssättning inom transportområdet Generaldirektör Staffan Widlert och handläggare Staffan Söderberg båda från Transportstyrelsen informerade om myndighetens avgiftssättning.

2012-10-25

KU-anmälan 2012/13:17 (338-2012/13) av Christina Höj Larsen (V)

Christina Höj Larsen Riksdagsledamot Vänsterpartiet Stockholm 2012-10-25 Dnr 338-2012/13 Begäran hos konstitutionsutskottet om granskning av regeringens tillsättande av insynsråd Enligt gällande lagar och förordningar ska det finnas ett insynsråd för Migrationsverket. Regeringen ansvarar för att utse ledamöter. Den

2012-10-25

KU-anmälan 2012/13:17 (338-2012/13) av Christina Höj Larsen (V) (pdf, 64 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2012-10-25 TID 09.0009.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Närvarobeslut Utskottet beslutade att praoeleven H-L.Ö till Cecilia Brink M får närvara vid dagens sammanträde utom vid punkt 7 på särskilda föredragningslistan. 2 Justering av

2012-10-25

Trafikutskottets protokoll 2012/13:5

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID Kl. 11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet den 29 oktober 2012. 2 Justering av protokoll

2012-10-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2012/13:5

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:5 DATUM 2012-10-23 TID 11.0011.18 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:4. 2 Inkommande besök Bitr. kanslichefen anmälde inkommande besök från Mocambique tisdagen den 6 november 2012. Utskottet

2012-10-23

Trafikutskottets protokoll 2012/13:4

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:4 DATUM 2012-10-18 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om sjöfartens framtid Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga 2 Vid protokollet

2012-10-18