Dokument & lagar (287 träffar)

Omröstning 2012/13:TU16p2 Åtgärder för säkra uppställningsplatser för lastbilar

Votering: betänkande 2012/13:TU16 Yrkestrafik- och taxifrågor, förslagspunkt 2 Åtgärder för säkra uppställningsplatser för lastbilar Riksdagen avslår motion 2012/13:T313 av Clas-Göran Carlsson m.fl. SDatum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 S, SD Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-05-22

Omröstning 2012/13:TU16p5 Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg

Votering: betänkande 2012/13:TU16 Yrkestrafik- och taxifrågor, förslagspunkt 5 Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T377 av Johan Andersson S och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 28. Datum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2013-05-22

Omröstning 2012/13:TU16p12 Samverkan i tillsynen av taxibranschen

Votering: betänkande 2012/13:TU16 Yrkestrafik- och taxifrågor, förslagspunkt 12 Samverkan i tillsynen av taxibranschen Riksdagen avslår motion 2012/13:T311 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson båda S yrkandena 4 och 5. Datum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 9 S, MP, V Parti

2013-05-22

Omröstning 2012/13:TU16p11 Kontroller och indragning av taxilegitimationer

Votering: betänkande 2012/13:TU16 Yrkestrafik- och taxifrågor, förslagspunkt 11 Kontroller och indragning av taxilegitimationer Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T204 av Kent Ekeroth SD yrkandena 1-3, 2012/13:T311 av Ann-Christin Ahlberg och Phia Andersson båda S yrkandena 2 och 3 samt 2012/13:T477 av Anders Ygeman

2013-05-22

Trafikutskottets protokoll 2012/13:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:32 DATUM 2013-05-21 TID Kl.11.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Motorcyklister SMC och Moped och motorcykelbranschens riksförbund McRF Generalsekreterare Jesper Christersen och internationella sekreterare Maria Nordqvist från SMC

2013-05-21

Trafikutskottets protokoll 2012/13:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:31 DATUM 2013-05-16 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om flygtrafikledningstjänsten. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga

2013-05-16

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:6

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:6 DATUM 2013-05-14 TID 11.3011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:5. 2 Nordiskt utrikes-säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap UFöU3

2013-05-14

Trafikutskottets protokoll 2012/13:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:30 DATUM 2013-05-14 TID Kl.11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från ITS-Sweden Vd Christer Karlsson från ITS-Sweden, professor Jan Lundgren från Linköpings universitet, chefskonsult Stefan Myhrberg från Ericsson, vd Annica Roos från ITS Dalarna,

2013-05-14

Omröstning 2012/13:TU12p3 Allmänna miljöfrågor

Votering: betänkande 2012/13:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 3 Allmänna miljöfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T222 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 3, 2012/13:T248 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 3-5, 2012/13:T274 av Gustaf Hoffstedt M2012/13:T370 av Christer Engelhardt S2012/13:T411 av Anita Brodén FP

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU12p2 Förutsättningar för svensk sjöfart

Votering: betänkande 2012/13:TU12 Sjöfartsfrågor, förslagspunkt 2 Förutsättningar för svensk sjöfart Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T248 av Siv Holma m.fl. V yrkande 7, 2012/13:T410 av Annelie Enochson KD yrkandena 2 i denna del och 3 samt 2012/13:T509 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 9. Datum: 2013-05-02 Omröstning

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p4 Europeisk järnvägssamordning

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 4 Europeisk järnvägssamordning Riksdagen avslår motion 2012/13:T289 av Adnan Dibrani och Mattias Jonsson båda SDatum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p2 Ekonomiska mål

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 2 Ekonomiska mål Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T236 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 2 och 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 10. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 V

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p1 Samhällsuppdrag

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 1 Samhällsuppdrag Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T236 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 1, 2012/13:T394 av Olle Thorell m.fl. S och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 5 och 6. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p13 Gotlandstrafiken

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 13 Gotlandstrafiken Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T235 av Gustaf Hoffstedt och Jan R Andersson båda M2012/13:T248 av Siv Holma m.fl. V yrkandena 1 och 2, 2012/13:T276 av Stina Bergström m.fl. MP2012/13:T346 av Staffan Danielsson

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p6 Resenärsfrågor

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 6 Resenärsfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T207 av Roger Haddad FP2012/13:T236 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 5 och 6, 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 11, 2012/13:T321 av Jan Lindholm MP yrkandena 1-3,

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p5 Ansvar för järnvägsstationer m.m.

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 5 Ansvar för järnvägsstationer m.m. Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkandena 5-7 och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 7. Datum: 2013-05-02 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU11p9 Pris och kvalitet i kollektivtrafiken

Votering: betänkande 2012/13:TU11 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor, förslagspunkt 9 Pris och kvalitet i kollektivtrafiken Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T236 av Stina Bergström m.fl. MP yrkandena 3 och 4, 2012/13:T320 av Jonas Sjöstedt m.fl. V yrkande 14 och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 12

2013-05-02

Omröstning 2012/13:TU10p1 Bevakning ombord på svenska fartyg

Votering: betänkande 2012/13:TU10 Bevakning ombord på svenska fartyg, förslagspunkt 1 Bevakning ombord på svenska fartyg Riksdagen antar regeringens förslag till lag om bevakning ombord på svenska fartyg med den ändringen att SFS-numret i 6 ändras till 1994:1009Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:78 och avslår

2013-05-02

Trafikutskottets protokoll 2012/13:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:29 DATUM 2013-05-02 TID Kl.10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:28. 2 Yrkestrafik- och taxifrågor TU16 Utskottet fortsatte behandling av motioner. Utskottet justerade betänkande 2012/13:TU16.

2013-05-02

Trafikutskottets protokoll 2012/13:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:28 DATUM 2013-04-25 TID Kl.10.00-11.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 EU-frågor om fjärde järnvägspaketet Utskottet överlade enligt RO 10:4 med infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd om kommissionens förslag i det fjärde järnvägspaketet, KOM2013 2631.

2013-04-25