Dokument & lagar (287 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2011/12:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:34 DATUM 2012-05-10 TID Kl. 10.00-11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Trafikverket Generaldirektör Gunnar Malm, stf. generaldirektör Lena Erixon och Thomas Andersson, samtliga från Trafikverket, informerade om dels kapacitetsutredningens slutrapport,

2012-05-10

Trafikutskottets protokoll 2011/12:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:33 DATUM 2012-05-08 TID Kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Luftfartsverket LFV och Transportstyrelsen Generaldirektör Thomas Allard och chef för LFV:s enhet Kvalitet, säkerhet och miljö Lena Byström Möller, från LFV, generaldirektör

2012-05-08

Trafikutskottets protokoll 2011/12:32

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:32 DATUM 2012-05-03 TID Kl. 10.00-11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från SEKO om järnvägsunderhåll Jörgen Lundström och Kristoffer Arvidsson Thonäng, båda från SEKO, informerade om marknaden för järnvägsunderhåll. 2 Justering av protokoll Utskottet

2012-05-03

Trafikutskottets protokoll 2011/12:31

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:31 DATUM 2012-04-26 TID Kl. 10.00-11.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Riksrevisionen Riksrevisor Claes Norgren, revisor Johannes Österström, revisionsledarna Petter Dahlin och Anne Wisten, projektledare Jan Vikström samt programansvarig Lena

2012-04-26

Omröstning 2011/12:TU8p7 Kontroll av taxiförarlegitimation m.m.

Votering: betänkande 2011/12:TU8 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 7 Kontroll av taxiförarlegitimation m.m. Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T2 av Anders Ygeman m.fl. S yrkandena 2 och 3 samt 2011/12:T3 av Kent Ekeroth SD yrkandena 1-3. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation

2012-04-25

Omröstning 2011/12:TU8p3 Uppställningsplatser

Votering: betänkande 2011/12:TU8 Yrkestrafik och taxi, förslagspunkt 3 Uppställningsplatser Riksdagen avslår motion 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 15. Datum: 2012-04-25 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 S, MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 93 0 19 M 93

2012-04-25

Trafikutskottets protokoll 2011/12:30

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:30 DATUM 2012-04-24 TID Kl. 11.00-11.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2011/12:29. 2 Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor TU5 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2011/12:76, skrivelse 2011/12:93

2012-04-24

Trafikutskottets protokoll 2011/12:29

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:29 DATUM 2012-04-19 TID Kl. 10.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Statens väg- och transportforsknings-institut, VTI Forskningsdirektör Nils-Petter Gregersen, forskare Christina Stave och pressekreterare Fredric Ripe, samtliga från VTI,

2012-04-19

Trafikutskottets protokoll 2011/12:28

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:28 DATUM 2012-04-17 TID Kl. 11.00-12.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Stadsnätsföreningen VD Mikael EK och projektchef Camilla Jönsson, från Stadsnätsföreningen SSNfinformerade om föreningens verksamhet för utvecklingen av bredbandsförbindelser

2012-04-17

Omröstning 2011/12:TU10p7 Efterkonvertering och typgodkännande

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 7 Efterkonvertering och typgodkännande Riksdagen avslår motion 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP yrkandena 3 och 12 i denna del. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 S, MP, V Parti Ja Nej

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU10p10 Längd och vikt för lastbilar

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 10 Längd och vikt för lastbilar Riksdagen avslår motion 2011/12:T344 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 7. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 7 MP, V Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU10p1 Förnybara drivmedel

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 1 Förnybara drivmedel Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T280 av Camilla Waltersson Grönvall M2011/12:T412 av Matilda Ernkrans m.fl. S yrkande 3, 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 12 och 2011/12:N260 av Lise Nordin m.fl. MP

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU10p3 Historiska fordon

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 3 Historiska fordon Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T268 av Lars Gustafsson KD2011/12:T382 av Isak From och Per Svedberg båda S och 2011/12:T469 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson båda SD yrkande 3. Datum: 2012-04-12 Omröstning

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU10p2 Bilbesiktning

Votering: betänkande 2011/12:TU10 Några fordons- och trafikfrågor, förslagspunkt 2 Bilbesiktning Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T252 av Isak From och Gunnar Sandberg båda S2011/12:T279 av Jan Ertsborn FP yrkandena 1 och 2 samt 2011/12:T429 av Anders Ygeman m.fl. S yrkande 24. Datum: 2012-04-12 Omröstning i sakfrågan

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU9p1 Förutsättningarna för svensk sjöfart

Votering: betänkande 2011/12:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 1 Förutsättningarna för svensk sjöfart Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T235 av Tony Wiklander m.fl. SD yrkande 1, 2011/12:T274 av Hans Rothenberg och Lars Hjälmered båda M2011/12:T337 av Staffan Anger M och 2011/12:T383 av Sven-Erik Bucht och Fredrik Lundh

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU9p5 Inlandssjöfartens förutsättningar

Votering: betänkande 2011/12:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 5 Inlandssjöfartens förutsättningar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T282 av Mikael Cederbratt M i denna del, 2011/12:T298 av Berit Högman m.fl. S2011/12:T398 av Anita Brodén m.fl. FP yrkande 1, 2011/12:T437 av Ulrika Carlsson i Skövde C i denna del, 2011/12:T445

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU9p6 Särskilda infrastrukturåtgärder

Votering: betänkande 2011/12:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 6 Särskilda infrastrukturåtgärder Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T223 av Thoralf Alfsson SD2011/12:T254 av Carin Runeson och Olle Thorell båda S2011/12:T416 av Christer Engelhardt S2011/12:T445 av Jörgen Hellman m.fl. S yrkande 3 och 2011/12:T470 av Carina

2012-04-12

Omröstning 2011/12:TU9p4 Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar

Votering: betänkande 2011/12:TU9 Sjöfart, förslagspunkt 4 Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar Riksdagen avslår motionerna 2011/12:T282 av Mikael Cederbratt M i denna del, 2011/12:T340 av Stina Bergström m.fl. MP yrkande 1, 2011/12:T398 av Anita Brodén m.fl. FP yrkande 2 och 2011/12:T437 av Ulrika Carlsson

2012-04-12

Trafikutskottets protokoll 2011/12:27

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:27 DATUM 2012-04-10 TID Kl. 11.00-12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara vid sammanträdet Utskottet beslutade medge IT-konsulten Mattias Larsson från pekplatteprojektet, att närvara under dagens sammanträde. 2 Information från SJ AB Styrelseordförande

2012-04-10

Trafikutskottets protokoll 2011/12:26

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2011/12:26 DATUM 2012-03-29 TID Kl. 09.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll en offentlig utfrågning om framtidens godstrafikfrågor. Program med förteckning över inbjudna myndigheter, organisationer och företag redovisas i bilaga

2012-03-29