Dokument & lagar (291 träffar)

Trafikutskottets protokoll 2012/13:38

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:38 DATUM 2013-08-29 TID Kl.10.00-10.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:37. § 2 EU-förslag om ändring av förordning (EG) nr 216/2008 inom området flygplatser, flygledningstjänst

2013-08-29

Trafikutskottets protokoll 2012/13:37

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:37 DATUM 2013-06-25 TID Kl.09.00-09.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:36. § 2 EU-förslag om inrättande av en ram för tillträde till marknaden för hamntjänster och

2013-06-25

Omröstning 2012/13:UFöU4p1 Proposition 2012/13:173

Votering: betänkande 2012/13:UFöU4 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali, förslagspunkt 1 Proposition 2012/13:173 Riksdagen medger att regeringen fr.o.m. den 1 juli 2013 och under högst tolv månader fram t.o.m. den 30 juni 2014 ställer en svensk väpnad styrka bestående av högst

2013-06-18

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:9

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 2 /1 3 : 9 DATUM 2013-06-13 TID 14.00–14.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:8. § 2 Svenskt deltagande i Förenta nationernas

2013-06-13

Omröstning 2012/13:UFöU3p2 Försvarssamarbete

Votering: betänkande 2012/13:UFöU3 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap, förslagspunkt 2 Försvarssamarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U21 yrkandena 3-5 och 2012/13:U22 yrkandena 1-5. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-06-05

Omröstning 2012/13:UFöU3p1 Utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete

Votering: betänkande 2012/13:UFöU3 Nordiskt utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiskt samarbete inklusive krisberedskap, förslagspunkt 1 Utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete Riksdagen avslår motionerna 2012/13:U21 yrkandena 1 och 2 samt 2012/13:U22 yrkande 6. Datum: 2013-06-05 Omröstning i motivfrågan Utskottets

2013-06-05

Omröstning 2012/13:TU18p2 Miljöfrågor

Votering: betänkande 2012/13:TU18 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 2 Miljöfrågor Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T322 av Jan Lindholm (MP), 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 50, 2012/13:T490 av Edward Riedl (M) och 2012/13:MJ455 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 38 i denna del. Datum:

2013-06-05

Omröstning 2012/13:TU18p5 Flygtrafikledningstjänst

Votering: betänkande 2012/13:TU18 Luftfartsfrågor, förslagspunkt 5 Flygtrafikledningstjänst Riksdagen ger regeringen tillkänna som sin mening vad utskottet anför om att den lokala flygtrafikledningstjänsten på Swedavias flygplatser, de militära flygplatserna och flygplatser som Försvarsmakten har ett stort

2013-06-05

Omröstning 2012/13:TU17p7 Historiska fordon

Votering: betänkande 2012/13:TU17 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 7 Historiska fordon Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T338 av Lars Gustafsson (KD) och 2012/13:T449 av Josef Fransson och Thoralf Alfsson (båda SD) yrkande 3. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag

2013-06-05

Omröstning 2012/13:TU17p6 Längd och vikt för lastbilar

Votering: betänkande 2012/13:TU17 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 6 Längd och vikt för lastbilar Riksdagen avslår motion 2012/13:T285 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S). Datum: 2013-06-05 Omröstning i motivfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 1 0 94 17 M 100 0 0 7 MP 0 20 0 5 FP 18 0 0 6 C 16 0 0 7 SD 20 0 0 0 V 0 16 0 3 KD 13 0 0 6 Totalt 168 36 94 51 Beslut:

2013-06-05

Omröstning 2012/13:TU17p5 Fordonsbesiktning

Votering: betänkande 2012/13:TU17 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 5 Fordonsbesiktning Riksdagen avslår motion 2012/13:T314 av Isak From och Maria Stenberg (båda S) yrkandena 1 och 3. Datum: 2013-06-05 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 95 0 17 M 100 0 0 7 MP 0 20 0 5 FP 18 0 0 6 C 16 0 0 7 SD 20 0 0 0 V 0 16 0 3 KD 13 0 0 6 Totalt 167 131 0 51 Beslut:

2013-06-05

Omröstning 2012/13:TU17p3 Dubbdäck

Votering: betänkande 2012/13:TU17 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 3 Dubbdäck Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 7, 2012/13:T306 av Bino Drummond och Rune Wikström (båda M), 2012/13:T352 av Lars Beckman och Ulf Berg (båda M), 2012/13:T353 av Lars Beckman

2013-06-05

Omröstning 2012/13:TU17p1 Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta

Votering: betänkande 2012/13:TU17 Fordons- och vägtrafikfrågor, förslagspunkt 1 Främjande av en fossiloberoende fordonsflotta Riksdagen avslår motionerna 2012/13:Sk419 av Siv Holma m.fl. (V) yrkande 3, 2012/13:T259 av Thomas Finnborg (M), 2012/13:T345 av Per Lodenius och Staffan Danielsson (båda C), 2012/13:T408

2013-06-05

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:8

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:8 DATUM 2013-06-04 TID 12.00–12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage åtföljd av kansliråd Joakim Vaverka och departementssekreterare Maria

2013-06-04

Trafikutskottets protokoll 2012/13:36

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:36 DATUM 2013-06-04 TID Kl.11.00-11.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Ingela Bendrot med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför transportrådsmötet

2013-06-04

Trafikutskottets protokoll 2012/13:35

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:35 DATUM 2013-05-30 TID Kl.10.00-12.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Offentlig utfrågning Utskottet höll ett öppet seminarium med Riksrevisionen m.fl. med anledning av att den sista rapporten i granskningsseriens rörande

2013-05-30

Trafikutskottets protokoll 2012/13:34

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:34 DATUM 2013-05-28 TID Kl.11.00-11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet informerade inför telerådsmötet den

2013-05-28

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottets protokoll 2012/13:7

RIKSDAGEN SAMMANSATTA UTRIKES- OCH FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:7 DATUM 2013-05-23 TID 09.15–09.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2012/13:6. § 2 Bemyndigande att justera protokollet Utskottet

2013-05-23

Trafikutskottets protokoll 2012/13:33

TRAFIKUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2012/13:33 DATUM 2013-05-23 TID Kl.10.00-10.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Justering av protokoll 2012/13:32. § 2 Luftfartsfrågor (TU18) Utskottet fortsatte behandling av motioner. Utskottet

2013-05-23

Omröstning 2012/13:TU16p5 Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg

Votering: betänkande 2012/13:TU16 Yrkestrafik- och taxifrågor, förslagspunkt 5 Tillsynen av yrkesmässiga godstransporter på väg Riksdagen avslår motionerna 2012/13:T377 av Johan Andersson (S) och 2012/13:T477 av Anders Ygeman m.fl. (S) yrkande 28. Datum: 2013-05-22 Omröstning i sakfrågan Utskottets

2013-05-22