Dokument & lagar (757 träffar)

utskottsdokument 2014/15:18

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-03-05 TID 09.4410.02 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 6 Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att

2015-03-05

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:24

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-03-05 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Rekryteringsmyndigheten Generaldirektör Birgitta Ågren och kundchef Olle Ejner informerade och svarade på frågor om Rekryteringsmyndighetens verksamhet. 2 Justering av protokoll

2015-03-05

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:20

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:20 DATUM 2015-03-05 TID 10.00-10.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Sveriges Kommuner och Landsting Verkställande direktör Håkan Sörman och avdelningschefen Per-Arne Andersson informerade om nyanländas etablering och kommunernas

2015-03-05

Proposition 2014/15:60

Genomförande av Seveso III-


Utskottsberedning: 2014/15:FöU8
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,

Proposition 2014/15:60 (pdf, 1656 kB)

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:25

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:25 DATUM 2015-03-03 TID 11.0012.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om säkerhetsrutiner Företrädare från säkerhetsenheten, Säpo och Försvarsmakten gav information. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:24. 3

2015-03-03

utskottsdokument 2014/15:17

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:17 DATUM 2015-03-03 TID 12.1612.41 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:16. 2 Granskningsärende 5 Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med

2015-03-03

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:23

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-03-03 TID 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist, politiskt sakkunnig Jenny Salaj, ämnesråd Tommy Åkesson, kansliråd Ingrid Ullbors-Hägg och departementssekreterare Filippa

2015-03-03

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-19 TID 10.3010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:18. 2 Förändrad nedsättning av socialavgifterna för unga SfU10 Utskottet behandlade proposition 2014/15:50 och motioner.

2015-02-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:24

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:24 DATUM 2015-02-19 TID 09.0009.03 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:23. 2 Justitieombudsmännens ämbetsberättelse KU11 Utskottet fortsatte behandlingen av redogörelse 2014/15:JO1. Utskottet

2015-02-19

utskottsdokument 2014/15:16

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:16 DATUM 2015-02-19 TID 09.0409.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:14 och 2014/15:15. 2 Granskningsärende 3 Misstänkt ministerstyre av dåvarande miljöminister Andreas Carlgren

2015-02-19

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:22

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-02-19 TID 10.0010.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Uppföljning av riksdagens senaste försvarspolitiska beslut Utredaren och f.d. kanslichefen i försvarsutskottet Ingemar Wahlberg redovisade sitt utvärderingsuppdrag att dels analysera om Försvarsmaktens

2015-02-19

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:19

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:19 DATUM 2015-02-19 TID 10.00-10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information om aktuella granskningsrapporter Riksrevisionen genom riksrevisor Claes Norgren med medarbetare informerade om rapporterna Arbetsförmedlingens arbete vid varsel RiR

2015-02-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:23

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:23 DATUM 2015-02-17 TID 11.0011.46 12.2512.26 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att kanslichef Margareta Ljunggren Hjort och föredragande Christina Ohlén från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet

2015-02-17

utskottsdokument 2014/15:15

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:15 DATUM 2015-02-17 TID 11.4712.24 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Granskningsärende 5 Försvarsministerns och utbildningsministerns hantering av försvarssamarbete med Kina Utskottet behandlade granskningsärendet. Utskottet beslutade att

2015-02-17

Försvarsutskottets protokoll 2014/15:21

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-02-17 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information av Justitiedepartementet Inrikesminister Anders Ygeman, politiskt sakkunnig Sara Yazdanfar och ämnesråd Thord Eriksson informerade om aktuella frågor och svarade på frågor. 2 Justering

2015-02-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:22

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:22 DATUM 2015-02-12 TID 08.0208.12 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praktikanten T.P. till ledamoten Patrick Reslow M fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-02-12

utskottsdokument 2014/15:14

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET SÄRSKILT PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:14 DATUM 2015-02-12 TID 08.1308.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:13. 2 Granskningsärende 25 Finansministerns handläggning av propositionen om socialavgifter för unga Utskottet

2015-02-12

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-02-12 TID 10.00-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Information från Diskrimineringsombudsmannen Generaldirektören Agneta Broberg informerade om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet. 2 Arbetsmarknad AU5 Utskottet behandlade

2015-02-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2014/15:18

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:18 DATUM 2015-02-10 TID 11.0011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:17. 2 SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program SfU6 Utskottet fortsatte behandlingen av proposition

2015-02-10

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:21

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:21 DATUM 2015-02-10 TID 11.0012.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att föredragande Pia Törsleff Hertzberg från EU-nämndens kansli fick närvara under sammanträdet vid punkt 1 på föredragningslistan. 2 Information

2015-02-10