Dokument & lagar (645 träffar)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper I vecka 39. Överlämnas för skriftligt samråd till fredag den 25 september 2015, kl. 14.00. Innehållsförteckning 1. Réponses aux questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen 3 2. Affaire portée devant la Cour de justice Affaire


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 43 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II onsdagen den 16 september 2015 vecka 38. Överlämnas för skriftligt samråd till onsdagen den 16 september 2015, kl 16.00. Innehållsförteckning 1. Affaires devant le Tribunal de lUnion européenne 4 2. Projet de décision du Conseil portant


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 44 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I onsdagen den 16 september 2015, vecka 38. Överlämnas för skriftligt samråd till onsdagen den 16 september 2015, kl 16.00. Innehållsförteckning 1. Affaire portée devant la Cour de justice Affaire C-408/15 P Ackermann Saatzucht e.a. Parlement


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 42 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument den 12 26 januari 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-01-12 13830/15 OUTCOME OF THE COUNCIL MEETING 3421st Economic and Financial Affairs Brussels, 10 November 2015 Två frågor på dagordningen


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 46 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument den 12 26 januari 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-01-12 13830/15 OUTCOME OF THE COUNCIL Två frågor på dagordningen MEETING 3421st Economic and rörde JuU: människohandel s. Financial


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 77 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument den 26 januari 9 februari 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-01-26 C2016 280 COMMISSION DECISION of 26.1.2016 concerning the adoption of the 2016 work programme for procurements within the framework


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 45 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument den 26 januari 9 februari 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-01-26 C2016 280 COMMISSION DECISION of 26.1.2016 concerning the adoption of the 2016 work programme for procurements within


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 56 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 7 april 12 april 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-04-07 COM2016 194 Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing an Entry/Exit System EES to register


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 47 kB)

Bilaga

Stockholm 2016-04-13 Kent Ekeroth SD har begärt ett utskottsinitiativ enligt följande: Det lagförslag som Regeringen kom med i höstas om Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet har flera brister. En av dem är karenstiden på två veckor enligt 6 Jag vill att utskottet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 119 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 7 april 12 april 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-04-07 COM2016 194 Proposal for a REGULATION OF THE Förslaget är en del i paketet EUROPEAN PARLIAMENT AND OF för smarta gränser. Förslaget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 65 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 18 mars 7 april 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-03-30 KOM2016 162 Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om en rekommendation för att avhjälpa de brister som konstaterats i 2015 års


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 36 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 18 mars 7 april 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-03-30 KOM2016 162 Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om en rekommendation för att avhjälpa de brister som konstaterats i 2015 års utvärdering


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 45 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I onsdagen den 11 november 2015, vecka 46. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 12 november 2015. kl 14.00. Innehållsförteckning 1. Réponses aux questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen 4 2. Conseil


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II onsdagen den 4 november 2015, vecka 45. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 6 november 2015, kl 14.00. Innehållsförteckning 1. Affaires portées devant le Tribunal de lUnion européenne 4 2. Projet de conclusions du Conseil sur rapport


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II onsdagen den 11 november 2015, vecka 46. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 12 november 2015, kl 14.00. Innehållsförteckning 1. Affaire portée devant la Cour de justice de lUnion européenne Affaire C-521/15 Royaume dEspagne


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I fredagen den 6 november 2015 vecka 45. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 6 november 2015, kl 14.00. Innehållsförteckning 1. Réponses aux questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen 4 2. Affaire


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II torsdagen den 19 november 2015, vecka 47. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 20 november 2015, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Affaire devant la Cour de Justice de lUnion européenne C-468/15 P, PT Perindustrian Dan Perdagangan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II onsdagen den 25 november 2015, vecka 48. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 26 november 2015, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Projet de décision du Conseil portant nomination dun suppléant danois du Comité des régions


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I fredagen den 20 november 2015, vecka 47. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 20 november 2015, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Réponses aux questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen 3 2. Comité


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Draft Conclusions of the Council of the European Union and of the Member States meeting within the Council on enhancing the criminal justice response to radicalisation leading to terrorism and violent extremism 14192/2/15 REV 2 Ansvarigt statsråd: Morgan Johansson/Anders Ygeman Avsikt med behandlingen i rådet: Rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 13 kB)