Dokument & lagar (645 träffar)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 2 mars 8 mars 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-03-04 KOM2016 113 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH Förslaget har hänvisats till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av JuU för förordning EU,


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 59 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 2 mars 8 mars 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-03-04 KOM2016 113 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning EU, Euratom nr 883/2013 vad gäller sekretariatet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 44 kB)

Bilaga

Begäran om utskottsinitiativ Kent Ekeroth SD har inkommit med en begäran om utskottsinitiativ enligt följande: Det lagförslag som regeringen kom med i höstas om Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet har flera brister. En av dem är karenstiden på två veckor enligt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 17 kB)

Bilaga

Begäran om utskottsinitiativ Kent Ekeroth SD har inkommit med en begäran om utskottsinitiativ enligt följande: Det lagförslag som regeringen kom med i höstas om Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet har flera brister. En av dem är karenstiden på två veckor enligt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 14 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 9 mars 17 mars 2016 Dokument från ministerrådet Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-03-09 6846/16 Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2015 evaluation of the application


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 43 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 9 mars 17 mars 2016 Dokument från ministerrådet Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-03-09 6846/16 Council Implementing Decision setting out a Recommendation on addressing the deficiencies identified in the 2015 evaluation of the application


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 45 kB)

Bilaga

Trolig A-punkt inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II fredagen den 18 december 2015, vecka 51. Överlämnas för skriftligt samråd till måndagen den 21 december 2015, kl 09.00. Innehållsförteckning 1. Proposition de Règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux indices des prix à la consommation


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 34 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som godkändes vid Coreper II onsdagen den 16 december 2015, vecka 51. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 18 december 2015, kl 14.00. Innehållsförteckning 1. Affaire portée devant le Tribunal T-540/15 Emilio De Capitani/Parlement Europeen 3 2. Affaire devant la


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I fredagen den 18 december 2015, vecka 51. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 18 december 2015, kl 14.00. Innehållsförteckning 1. Réponses aux questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen 3 2. évent.Réunions


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas Coreper II onsdagen den 9 december 2015 vecka 50. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 10 december 2015, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Affaire portée devant la Cour de justice C-601/15 PPU J.N.=Note dinformation sur les observations écrites


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I onsdagen den 9 december 2015, vecka 50. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 10 december 2015, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Réponses aux questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen 4 2. Comité


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Färdigförhandlade II-punkter från möte i Coreper I och II den 2 december 2015 som kan tas som a-punkter på kommande rådsmöten. Överlämnas för skriftligt samråd till fredagen den 4 december 2015, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Agence de coopération des régulateurs de lénergie ACER Décision concernant les membres du Conseil


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 41 kB)

Bilaga

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper I den 2 december 2015 som kan tas som a-punkt vid kommande rådsmöte. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 3 december 2015, kl 08.30. Adhésion de lUnion européenne et de ses Etats membres à la démarche de la Nouvelle Zélande concernant la reprise de la chasse à


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 40 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper II onsdagen den 2 december 2015 vecka 49. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 3 december 2015, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Transparence et accès aux documents 5 2. Larticle 3.2 de la communication de la Commission au


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I onsdagen den 2 och fredagen den 4 december 2015, vecka 49. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 3 december 2015, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Réponses aux questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Färdigförhandlad II-punkt från möte i Coreper II den 26 november 2015 som kan tas som a-punkt på kommande rådsmöte. Överlämnas för skriftligt samråd till måndagen den 30 november 2015. kl 08.00. First meeting of the EU-Bosnia and Herzegovina Stabilisation and Association Council Brussels, 11 December 2015 Draft Common Position


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 34 kB)

Bilaga

Troliga A-punkter inför kommande rådsmöten som förväntas godkännas vid Coreper I onsdagen den 25 november 2015 vecka 48. Överlämnas för skriftligt samråd till torsdagen den 26 november 2015, kl 08.30. Innehållsförteckning 1. Réponses aux questions écrites posées au Conseil par des membres du Parlement européen 3 2. Arrêt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 23 februari 1 mars 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-02-22 KOM2016 81 KOMMISSIONENS YTTRANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om överföring till Europeiska unionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (docx, 45 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 23 februari 1 mars 2016 Dokument från EU-kommissionen KOM, K, SWD Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-02-22 KOM2016 81 KOMMISSIONENS YTTRANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om överföring till Europeiska unionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 55 kB)

Bilaga

Justitieutskottet Inkomna EU-dokument 18 februari 23 februari 2016 Dokument från ministerrådet Inlämnat Beteckning Rubrik med länk till Lemur Kansliets kommentar 2016-02-18 6220/16 Council Implementing Decision setting Rådets rekommendationer out a Recommendation on addressing 50 st till Grekland med the serious


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga (pdf, 59 kB)