Dokument & lagar (100 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:16 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:16 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av riksrevisor Claes Norgren åtföljd av Mats Johansson, Ann-Christin Johnreden, Krister Sund och Anneli Josefsson, Riksrevisionen, om RiR 2009:22

2010-01-28 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:15 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:15 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni, allmän information om EU-frågor 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet LD-

2010-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:14

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:14 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:14 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information angående proposition 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen a Svenskt Näringsliv, Carina Lindfelt och Lars Gellner b Saco, Lena Maier

2010-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:13

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:13 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:13 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Behandling av proposition 2009/10:48 Åtgärder med anledning av Lavaldomen, följdmotioner

2010-01-19 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:12

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:12 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:12 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2009/10:AU2 Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv GU-EMD- och LD-

2009-12-03 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:11

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:11 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:11 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Fortsatt behandling av budgetpropositionen, UO14 m.m. Fortsatt behandling och information

2009-11-26 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:25

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:25 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:25 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Helena Perlerot, ordförande ST inom Arbetsförmedlingen, Mats Hildingsson, andre vice ordförande ST inom Arbetsförmedlingen och Roger Syrén,

2010-03-25 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:24

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:24 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:24 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- 3. Justering av bet. 2009/10:AU10 ILO:s deklaration om social rättvisa för en rättvis globalisering

2010-03-18 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:23

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:23 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:23 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet LD- och LF- 3. Justering av yttr. 2009/10:AU4y Europa 2020 En strategi för smart och hållbar tillväxt

2010-03-11 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:9

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:9 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:9 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektören Angeles Bermudez-Svankvist åtföljd av biträdande generaldirektören Lena Liljebäck och chefen för avdelningen Kompletterande

2009-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:8

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:8 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:8 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, allmän information 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet GU- 4. Justering av bet. 2009/10:AU3

2009-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:7

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:7 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:7 Datum och tid: 09:30 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information från kansliet GU- 3. Justering av bet. 2009/10:AU4 En förenklad semesterlag, m.m. EMD- 4. Avrapporteringar 5. Justering

2009-11-05 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektör Claes Stråth åtföljd av Anne-Marie Egerö, Medlingsinstitutet 2. Kanslimeddelanden GU- 3. EU-information från kansliet GU-

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av generaldirektör Anne-Marie Qvarfort åtföljd av Kristian Persson och Ingrid Boström, Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen IAF 2. Kanslimeddelanden

2009-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:10

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av ordförande Harald Pettersson åtföljd av kanslichef Melker Ödebrink, SO-Arbetslöshetskassornas samorganisation 2. Kanslimeddelanden GU-

2009-11-19 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information av generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist åtföljd av Lena Liljebäck och Claes Olsson, Arbetsförmedlingen Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. EU-information

2009-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Information från statssekreterarna Bettina Kashefi, Socialdepartementet, och Eva Uddén Sonnegård, Arbetsmarknadsdepartementet, om stöd Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden

2009-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, a överläggning enligt 10 kap. 3 andra stycket riksdagsordningen om inrättande av ett

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 5-38 Information från LO/TCO/Saco med anledning av proposition 2008/09:187 Genomförande av tjänstedirektivet. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden GU- 2. Övrigt 3. Nästa sammanträde

2009-10-06 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2009/10:35 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:35 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information från Arbetsförmedlingen 2. Information från Riksrevisionen 3. Kanslimeddelanden GU- 4. EU-information från kansliet 5. Subsidiaritetsprövning

2010-06-03 10:00:00