Dokument & lagar (260 träffar)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1595 Till p. 2-3

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 3 July 2006 11228/06 ADD 2 JAI 355 CATS 138 ASIM 56 JUSTCIV 162 COVER NOTE from: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director date of receipt: 3 July 2006 to: Mr Javier SOLANA, Secretary-General/High Representative Subject: Report


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1595 Till p. 2-3 (doc, 445 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1594 Till p. 2-3

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 3 July 2006 05.07 OR. fr 11228/06 JAI 355 CATS 138 ASIM 56 JUSTCIV 162 COVER NOTE from: Secretary-General of the European Commission, signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director date of receipt: 3 July 2006 to: Mr Javier SOLANA, Secretary-General/High Representative Subject:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1594 Till p. 2-3 (doc, 151 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1593 Till p. 2-3

Rådspromemoria 2006-07-07 Justitiedepartementet Ju/EU Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 24 juli 2006 Dagordningspunkt 3 Utvärdering av Haagprogrammet Dokument: a Report on the implementation of The Hague Programme in 2005 Scoreboard+nedan Lägesrapport beträffande genomförandet av Haagprogrammet s.k.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1593 Till p. 2-3 (doc, 54 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1676 Till p. 2

EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 juli 2006 14.7 OR. fr 11640/06 AGRI 258 ENV 409 FÖRSLAG från: Europeiska kommissionen av den: 12 juli 2006 Ärende: Förslag till rådets beslut om utsläppande på marknaden i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av rapsprodukter Brassica napus L.linjerna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1676 Till p. 2 (doc, 97 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1592 Till p. 2-3

Kommenterad dagordning Ju2006/444/EU 2006-07-07 Justitiedepartementet/ Utrikesdepartementet EU-nämnden Riksdagen Kommenterad dagordning för ministerrådsmötet för rättsliga och inrikes frågor samt räddningstjänsten RIF-rådet i Bryssel den 24 juli 2006 1. Godkännande av den preliminära dagordningen Se bifogad preliminär


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1592 Till p. 2-3 (doc, 77 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1591 Till p. 1

REGERINGSKANSLIET Kommenterad dagordning Utrikesdepartementet Ministerrådet Enheten för Europeiska unionen Kommenterad dagordning för rådet för allmänna frågor och yttre förbindelser den 17 juli 2006 ALLMÄNNA RÅDET 1. Presentation av ordförandeskapets prioriteringar öppen debatt Diskussionspunkt Vid allmänna rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1591 Till p. 1 (doc, 64 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1588 Till p. 1

Promemoria 2006-06-01 Delges: EU-nämndens kansli Statsrådsberedningen EU-kansliet Anna-Maria Milione Telefon 08-405 51 02 Underlag för information till EU-nämnden den 9 juni samt inför GAERC juni Antagna resolutioner i Europaparlamentet under perioden 15-18 maj 2006 Under maj månad antog Europaparlamentet bl.a. nedanstående


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1588 Till p. 1 (doc, 47 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1587 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 30 May 2006 9858/06 LIMITE POLGEN 70 NOTE from Presidency to COREPER Subject European Council 15 and 16 June 2006 Draft conclusions Further to the discussions held in Coreper on 23 May 2006 and at Klosterneuburg, the Presidency submits the following revised draft conclusions


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1587 Till p. 1 (doc, 112 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1425 Till p. 1

Kommenterad dagordning R 2006-06-30 Finansdepartementet Peter Holmgren Ekofin-rådets möte den 11 juli 2006 i Bryssel enligt den preliminära dagordning som framkom vid Coreper den 28 juni 1. Ordförandeskapets arbetsprogram presentation Muntlig presentation av den inkommande finske ordföranden för Ekofin-rådet, finansminister


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1425 Till p. 1 (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1710 Till p. 1 -2

Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet Enheten för demokratiutveckling, mänskliga rättigheter, nationella minoriteter, folkrörelsefrågor och idrott Rådets möte för rättsliga och inrikes frågor RIF den 5 6 oktober Dagordningspunkt: 12 Byrån för grundläggande rättigheter Dokument: Tidigare dokument: 10774/05 JAI


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1710 Till p. 1 -2 (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1708 Till p. 1 -2

Rådspromemoria 2006-09-25 Justitiedepartementet Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete BIRS Rådets möte rättsliga och inrikes frågor RIF den 5-6 oktober 2006 Dagordningspunkt 11 Förslag till rambeslut om överförande av dömda personer mellan EU:s medlemsstater Dokument: 13080/06, COPEN 99


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1708 Till p. 1 -2 (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1372 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 9 June 2006 10309/06 LIMITE POLGEN 79 NOTE from Presidency to Council Subject European Council 15 and 16 June 2006 Draft conclusions The Presidency submits the following revised draft conclusions of the European Council. o o o The meeting was preceded by an exposé by Mr Josep


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1372 Till p. 1 (doc, 160 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1422 Till p. 1

Chair Summary of the Göteborg declaration Chapter I The need for action 1. The North Sea is a vital resource for the North Sea region. North Sea shipping is of major economic importance for the whole of northern Europe. The fishing industry provides, locally, regionally and nationally, important food resources and employment.


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1422 Till p. 1 (doc, 27 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1421 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 9 June 2006 9984/06 ENER 178 ENV 327 AGRI 197 NOTE From Presidency To Delegations Subject Follow-up on Biomass and Biofuel The European Council from 23/24 March 2006 noted that Europe is facing a number of challenges in the energy field which have to be correctly addressed in


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1421 Till p. 1 (doc, 53 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1420 Till p. 1

Bilaga 6 Rådspromemoria 2006-05-24 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Rådets möte miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt 9 Rubrik: Debatt om bioenergi/biodrivmedel Ordförandeskapet har tagit fram ett bakgrundsdokument och två frågor som föreslås diskuteras på miljörådet den 27 juni. Frågorna är: Hur kan rådet


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1420 Till p. 1 (doc, 51 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1419 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 1 June 2006 9966/06 AGRI 195 ENV 324 NOTE From Presidency To Delegations Subject Genetically modified organisms Summary of activities since the Environment Council meeting in March 1. Authorisation procedure and risk assessment for GMOs 1.1. On 12 April the European Commission


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1419 Till p. 1 (doc, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1418 Till p. 1

Bilaga 5 Rådspromemoria 2006-06-15 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Enheten för kretslopp och kemikalier Rådets möte Miljö den 27 juni 2006 Dagordningspunkt 8. Rubrik: Genetically Modified Organisms Policy debate Dokument: 9966/06 AGRI 195 ENV 324 KOM:s dokument: Commission paper 0606 CIS agreed at BSC clean.doc


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1418 Till p. 1 (doc, 49 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1417 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 16 June 2006 10266/1/06 REV 1 LIMITE ENV 343 TRANS 158 NOTE from General Secretariat to Council No. prev. doc.9923/06 ENV 318 TRANS 146 No. Cion doc. 5298/06 ENV 23 TRANS 9 Subject Thematic Strategy on the Urban Environment Draft Council conclusions On 12 January 2006, the


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1417 Till p. 1 (doc, 77 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1416 Till p. 1

Bilaga 4 Rådspromemoria 2006-06-15 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet Internationella enheten Rådets möte miljöministrarna den 27 juni 2006 Dagordningspunkt 6 Rubrik: Thematic Strategy on the Urban Environment Dokument: 10266/06 och COM2005718 final Bakgrund I sjätte miljöhandlingsprogrammet aviseras en tematisk


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1416 Till p. 1 (doc, 48 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1415 Till p. 1

COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 15 June 2006 10457/06 LIMITE ENV 358 NOTE from General Secretariat to Council No. prev. doc.10140/06 ENV 336 No. prop. Cion 5047/06 ENV 4 COM2005 666 final Subject Thematic Strategy on the prevention and recycling of waste draft Council conclusions 1. In December 2005 the European


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2005/06:1415 Till p. 1 (doc, 76 kB)