Dokument & lagar (96 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid : 2012-09-13 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål - återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde (JuU3) Beredning Proposition 2011/12:156

2012-09-13 11:00:00

Särskild kallelse- och föredragningslista 2011/12:34 Torsdag 2012-09-13 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:34 Datum och tid : 2012-09-13 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Justering av protokoll 2. Resningsförfarandet i brottmål - återupptagandet av förundersökning och rätt till biträde (JuU3) Beredning Proposition 2011/12:156

2012-09-13 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:30 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid : 2012-06-12 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:28 av den 29 maj 2012 och protokoll 2011/12:29 av den 7 juni 2012 bifogas 2. Information Landshövding Eva Eriksson,

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid : 2012-06-12 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information i EU-frågor från Justitiedepartementet 2. Protokollsjustering 3. Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande ändamål (JuU26) Justering Proposition

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:33 Tisdag 2012-06-12 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:33 Datum och tid : 2012-06-12 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag (CU5) Justering Skr. 2010/11:163 och motioner Föredragande: CK 3. Övriga

2012-06-12 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:32 Torsdag 2012-06-07 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid : 2012-06-07 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. It-stödet i rättskedjan (JuU11) Justering Skrivelse 2011/12:72 Föredragande: LG 3. Att hantera brottmål effektivt - en

2012-06-07 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-06-07 kl. 09:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid : 2012-06-07 09:00 Plats : Förstakammarsalen Offentlig utfrågning "Sverige i det internationella kulturlivet" - Program - Deltagarlista (delas vid utfrågningen) Bilagor Program Deltagarförteckning (delas vid utfrågningen)

2012-06-07 09:00:00

Utskottsmöte 2011/12:31 Torsdag 2012-05-31 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:31 Datum och tid : 2012-05-31 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Information från Justitiedepartementet inför RIF-rådsmöte den 7-8 juni 2012 2. Protokollsjustering 3. Skyddsåtgärder för trafikuppgifter lagrade för brottsbekämpande

2012-05-31 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid : 2012-05-29 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:27 av den 24 maj 2012 bifogas 2. Allmänna kulturufrågor - KrU10 Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU10

2012-05-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:32 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:32 Datum och tid : 2012-05-29 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Aktuella EU-frågor Information om aktuella frågor på civilutskottets beredningsområde Statsrådet Stefan Attefall m.fl., Socialdepartementet 3.

2012-05-29 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-05-24 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid : 2012-05-24 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:26 av den 10 maj 2012 bifogas 2. Information Företrädare från Riksarkivet, Samordningssekretariatet för digitalisering,

2012-05-24 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:26 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:26 Datum och tid : 2012-05-10 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:25 av den 8 maj 2012 bifogas 2. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet Konstitutionsutskottet bereder kulturutskottet

2012-05-10 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid : 2012-05-10 09:30 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Vissa åtgärder mot illegala vapen (JuU22) Justering Prop. 2011/12:109 och motioner Föredragande: LG 3. En reformerad mutbrottslagstiftning

2012-05-10 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:30 Torsdag 2012-05-10 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:30 Datum och tid : 2012-05-10 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Vårändringsbudgeten för 2012 Fråga om yttrande till finansutskottet Prop. 2011/12:99 och motion Föredragande: AL 3. Årsredovisning

2012-05-10 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:25 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:25 Datum och tid : 2012-05-08 11:00 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:24 av den 3 maj 2012 bifogas 2. Allmänna kulturfrågor - KrU10 Beredning och preliminär ställning Motionshäfte

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid : 2012-05-08 11:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. Ökad säkerhet i domstol (JuU24) Justering Prop. 2011/12:63 och motioner Föredragande: CB 3. Elektronisk stämningsansökan

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:29 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:29 Datum och tid : 2012-05-08 11:00 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Stärkt skydd för barn i internationella situationer (CU23) Justering Prop. 2011/12:85 och motion Föredragande: CH 3. 2007

2012-05-08 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-05-03 kl. 09:30

Föredragningslista Kulturutskottet 2011/12:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:24 Datum och tid : 2012-05-03 09:30 Plats : RÖ 7-35 1. Justering av protokoll Protokoll 2011/12:23 av den 24 april 2012 bifogas 2. Information Företrädare för Naturvårdsverket, enhetschef Maggie Javelius och

2012-05-03 09:30:00

Utskottsmöte 2011/12:27 Torsdag 2012-04-26 kl. 10:00

Föredragningslista Justitieutskottet 2011/12:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:27 Datum och tid : 2012-04-26 10:00 Plats : RÖ 7-44 1. Protokollsjustering 2. De brottsbekämpande myndigheternas tillgång till uppgifter om elektronisk kommunikation (JuU8) Justering Prop. 2011/12:55 och motioner Föredragande:

2012-04-26 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:28 Torsdag 2012-04-26 kl. 09:30

Föredragningslista Civilutskottet 2011/12:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2011/12:28 Datum och tid : 2012-04-26 09:30 Plats : RÖ7-41 1. Justering av protokoll 2. Insatser för vandrande fisk i sjöar och vattendrag (CU5) Fortsatt beredning Skrivelse 2010/11:163 och motioner Föredragande:

2012-04-26 09:30:00