Dokument & lagar (86 träffar)

Utskottsmöte 2009/10:6

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:6 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:6 Datum och tid: 09:00 Plats: Förstakammarsalen Föredragningslista 1. OFFENTLIG UTFRÅGNING OM KOLLEKTIVTRAFIKEN Bilagor 1. Program 2.

2009-11-05 09:00:00

Utskottsmöte 2009/10:5

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:5 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:5 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:4 från den 22 oktober 2009 2. ÄNDRAD VERKSAMHETSFORM FÖR BANVERKETS ENHET BANVERKET PRODUKTION Justering av

2009-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:4

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:4 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:4 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. INFORMATION OM TRAFIKVERKSUTREDNINGEN Utredare Nils-Gunnar Billinger och sekreterare Bengt Jäderholm informerar om trafikverksutredningens förslag vad gäller nytt

2009-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:3

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:3 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:3 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:2 från den 13 oktober 2009 2. ÄNDRAD VERKSAMHETSFORM FÖR BANVERKETS ENHET BANVERKET PRODUKTION Behandling Prop.

2009-10-15 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:2

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:2 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:2 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. PROTOKOLLSJUSTERING Justering av protokoll 2009/10:1 från den 29 september 2009 2. ANSLUTNING TILL OCH GENOMFÖRANDE AV BARLASTVATTENKONVENTIONEN Behandling Prop.

2009-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:1

Föredragningslista Trafikutskottet 2009/10:1 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2009/10:1 Datum och tid: 11:00 Plats: RÖ 7-23 Föredragningslista 1. EU-INFORMATION FRÅN NÄRINGSDEPARTEMENTET Infrastrukturminister Åsa Torstensson från Näringsdepartementet informerar inför transportrådsmöte den 9 oktober 2009 2.

2009-09-29 11:00:00