Dokument & lagar (134 träffar)

Kallelse och föredragningslista 2005/06:45 EU-nämndens sammanträde 2006-09-22

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-22 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Konkurrenskraft inre marknad Statssekreterare Sven-Eric Söder Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006 Återrapport från informellt

2006-09-22

Kallelse och föredragningslista 2005/06:36 EU-nämndens sammanträde 2006-06-02

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-06-02 kl. 09.30 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Ekofin Finansminister Pär Nuder Återrapport från ministerrådsmöte den 5 maj 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte den 7 juni

2006-06-02

Kallelse och föredragningslista 2005/06:35 EU-nämndens sammanträde 2006-05-31

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-05-31 kl. 09.30 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor socialpolitik och folkhälsa Statsrådet Morgan Johansson Återrapport

2006-05-31

Kallelse och föredragningslista 2005/06:34 EU-nämndens sammanträde 2006-05-24

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:34 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-05-24 kl. 11.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Utrikesminister Jan Eliasson och statssekreterare Lars Danielsson Återrapport från ministerrådsmöte

2006-05-24

Kallelse och föredragningslista 2005/06:33 EU-nämndens sammanträde 2006-05-19

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:33 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-05-19 kl. 09.30 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Konkurrenskraft Näringsminister Thomas Östros Återrapport från ministerrådsmöte den 13 mars 2006 samt från informellt ministermöte den 21

2006-05-19

Kallelse och föredragningslista 2005/06:32 EU-nämndens sammanträde 2006-05-12

EU-nämnden Kallelse och föredragningslista 2005/06:32 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-05-12 kl. 09.30 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Allmänna frågor och yttre förbindelser Statssekreterare Lars Danielsson Kabinettssekreterare Hans Dahlgren Återrapport från ministerrådsmöte

2006-05-12

Kallelse och föredragningslista 2005/06:44_31LI EU-nämndens sammanträde 2006-09-08

EU-nämnden Utskick 2 2005/06:44 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-08 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:42_3062 EU-nämndens sammanträde 2006-07-14

EU-nämnden Utskick 2 2005/06:42 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-07-14 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:41_2ZPI EU-nämndens sammanträde 2006-07-07

EU-nämnden Utskick 2 2005/06:41 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-07-07 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:36_2WD3 EU-nämndens sammanträde 2006-06-02

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2005/06:36 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-06-02 kl. 09.30 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Ekofin Finansminister Pär Nuder Återrapport från ministerrådsmöte den 5 maj 2006 Information och samråd inför ministerrådsmöte


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:35_2WD2 EU-nämndens sammanträde 2006-05-31

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2005/06:35 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-05-31 kl. 09.30 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor socialpolitik och folkhälsa Statsrådet Morgan


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:39_2XI9 EU-nämndens sammanträde 2006-06-16

EU-nämnden Utskick 2 2005/06:39 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-06-16 kl. 09.30 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:46_3FDK EU-nämndens sammanträde 2006-10-02

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2005/06:46 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-10-02 kl. 09.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Rättsliga och inrikes frågor rättsliga frågor Statssekreterare Dan Eliasson Återrapport från ministerrådsmöte den 24


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Kallelse och föredragningslista 2005/06:45_3B95 EU-nämndens sammanträde 2006-09-22

EU-nämnden REVIDERAD KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA OCH UTSKICK 2 2005/06:45 Möte: Sammanträde med EU-nämnden Datum: 2006-09-22 kl. 10.00 Plats: EU-nämndens sessionssal RÖ9-54 Föredragningslista 1. Konkurrenskraft inre marknad Statssekreterare Sven-Eric Söder Återrapport från ministerrådsmöte den 29 och 30 maj 2006


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information