Dokument & lagar (512 träffar)

Proposition 1918:449

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 449. 1 Nr 449. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd till sergeanten vid kustartilleriet E. G. James änka Hermanna Fredrika Jame, född Klint, och makarnas två minderåriga barn given Stockholms slott den 16 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av

1918-05-16

Proposition 1918:449 (pdf, 359 kB)

Proposition 1918:448

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 448. 1 Nr 448. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3, 8, 11 och 16 i förordningen den 30 juni 1916 om krig skonjunktur skatt given Stockholms slott den 16 maj 1918. Under åberopande av härvid fogade utdrag av statsrådsprotokollet

1918-05-16

Proposition 1918:448 (pdf, 15343 kB)

Skrivelse 1918:447

Kungl. Maj:ts nåd. skrivelse Nr 447. 1 Nr 447. Kungl. Maj:ts nådiga skrivelse till riksdagen med överlämnande av ett protokollsutdrag rörande nytt avtal mellan Sveriges utsädesförening och allmänna svenska utsädesaktieholaget given Stockholms slott den 16 maj 1918. 4 or det i bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över


Utskottsberedning:

Skrivelse 1918:447 (pdf, 843 kB)

Proposition 1918:446

Kungl. Majts nåd. proposition Nr 446. 1 Nr 446. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändring i 3 av förordningen den 19 november 1914 angående stämpelavgiften given Stockholms slott den 14 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1918-05-14

Proposition 1918:446 (pdf, 424 kB)

Proposition 1918:445

liturgi. Maj:ts nåd. proposition Nr 445. 1 Nr 445. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postsparbanken given Stockholms slott den 16 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-04

Proposition 1918:445 (pdf, 881 kB)

Proposition 1918:444

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 444.1 Nr 444. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående främjande av rnanskapsrekrgteringen vid armén given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-05-10

Proposition 1918:444 (pdf, 695 kB)

Proposition 1918:443

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 443. 1 Nr 443. KungI. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar given Stockholms slott den 7 ma j 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för

1918-05-07

Proposition 1918:443 (pdf, 1523 kB)

Proposition 1918:442

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 442. 1 Nr 442. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till dels lag om ändrad lydelse av 1, 2, 10, 13, 19, 21, 22, 23, 30, 36, 38 och 39 i förordningen den 21 mars 1862 om kyrkostämma samt kyrkoråd och skolråd, dels lag om ändrad lydelse av 1, 3 och 4 i lagen den

1918-01-01

Proposition 1918:442 (pdf, 846 kB)

Proposition 1918:441

Kungl. Maj ds nåd. proposition nr 441. 1 Nr. 441. Kungl. Maj:ts nåd. proposition till riksdagen med förslag till lag om inskränkning för viss tid i rätten att överlåta fast egendom m. m.given Stockholms slott den 14 maj 1918. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed,

1918-05-14

Proposition 1918:441 (pdf, 2793 kB)

Proposition 1918:440

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 440. 1 Nr 440. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående lönereglering för skogvaktarna vid universitetet i Uppsala m. m.given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-30

Proposition 1918:440 (pdf, 1332 kB)

Proposition 1918:439

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 439. 1 Nr 439. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag med vissa bestämmelser mot oskälig arrendestegring m. m.given Stockholms slott den 14 maj 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt

1918-05-07

Proposition 1918:439 (pdf, 1257 kB)

Proposition 1918:438

Kungl. Maj:ts nåd, proposition Nr 438. 1 Nr 438. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till åtgärder i prisreglerande syfte given Stockholms slott den SO april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-01-01

Proposition 1918:438 (pdf, 2169 kB)

Proposition 1918:437

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 437. 5 Nr 437. Kungl. Maj.ds nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt folkskollärar änkan Kristina Lundberg given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härigenom

1918-05-07

Proposition 1918:437 (pdf, 264 kB)

Proposition 1918:436

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr. 436. 1 Nr 436. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt småskolläraränkan Karolina Svensson given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härigenom

1918-05-07

Proposition 1918:436 (pdf, 305 kB)

Proposition 1918:435

Kungl. Maj-ts nåd. proposition nr 435. 1 Nr 435. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående reglering av löneförhållanden m. m. för vaktmästare och med dem jämförliga befattningshavare given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1918-05-03

Proposition 1918:435 (pdf, 5621 kB)

Proposition 1918:434

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 434. 1 Ifr 434. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring i vissa delar av lagen den 22 juni 1911 om bankrörelse given Stockholms slott den 7 maj 1918. Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed,

1918-05-07

Proposition 1918:434 (pdf, 1482 kB)

Proposition 1918:433

Kunyl. Maj.ts nåd. proposition Nr 433. 1 Nr 438. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till överenskommelser dels angående malmbrytning inom Luossavara och Grängesbergs malmfält dels angående redan medgiven malmbrytning inom Kirunavara och Gellivare malmfält given Stockholms slott, den 10 maj

1918-01-01

Proposition 1918:433 (pdf, 4873 kB)

Proposition 1918:432

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 432. 1 Nr 432. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående förhöjda provisoriska tilläggsavgifter å statens järnvägar given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-19

Proposition 1918:432 (pdf, 3099 kB)

Proposition 1918:431

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 431. 1 Nr 431. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående telegrafverkets övertagande av det enskilda telefonnätet i Stockholm med omnejd given Stockholms slott den 10 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag

1918-05-07

Proposition 1918:431 (pdf, 2856 kB)

Proposition 1918:430

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 430. i Nr 430. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anordnande av avloppsledningar för Järva lokomotivstation given Stockholms slott den 3 maj 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-05-03

Proposition 1918:430 (pdf, 262 kB)