Dokument & lagar (618 träffar)

Proposition 1918:389

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 389. 1 Nr 389. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till bestridande av vissa bidrag till kostnaderna för domsagornas förvaltning given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-01-01

Proposition 1918:389 (pdf, 4757 kB)

Proposition 1918:388

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 388. 1 Nr 388. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen om beviljande av anslag till fångvården och statens arbetsanstalter m. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden för denna dag

1918-04-26

Proposition 1918:388 (pdf, 4823 kB)

Proposition 1918:387

Kungi. Maj:ts nåd. proposition Nr 387. 1 Är 387. Kungl, Maj ds nådiga proposition till riksdagen angående inrättande av en kraftledningslånefond given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå riksdagen

1918-04-30

Proposition 1918:387 (pdf, 1508 kB)

Proposition 1918:386

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 386. 1 Nr 386. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående fastställande av telegrafverkets stat för driftkostnader under år 1919 given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-29

Proposition 1918:386 (pdf, 3772 kB)

Proposition 1918:385

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 385. 1 Nr 385. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående fastställande av postverkets stat för driftkostnader år 1919 m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-29

Proposition 1918:385 (pdf, 6637 kB)

Proposition 1918:384

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 384. 1 Nr 384. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens vattenfallsverk m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civil ärenden för denna dag vill

1918-04-06

Proposition 1918:384 (pdf, 4088 kB)

Proposition 1918:383

Kungl. Majds nåd. proposition Nr 383. 1 Nr 383. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid telegrafverket m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-08

Proposition 1918:383 (pdf, 7575 kB)

Proposition 1918:382

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 382. I Nr 382. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid postverket m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-05

Proposition 1918:382 (pdf, 4341 kB)

Proposition 1918:381

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 381. 1 Nr 3S1. Kungl. Maj ts nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig lönereglering för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-07

Proposition 1918:381 (pdf, 6633 kB)

Proposition 1918:380

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 380. 1 Nr 380. KungMaj ds nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 10, 13, 15 och 34 i lagen om arbetarskydd den 29 juni 1912 given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl.

1918-04-26

Proposition 1918:380 (pdf, 602 kB)

Proposition 1918:379

Kungl. Majds nåd. proposition Nr 379. 1 Nr 379. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående förhöjt utflyttningsunderstöd inom de ovan o dl ing sgränsen belägna delarna av Västerbottens län given Stockholms slott deri 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1918-01-01

Proposition 1918:379 (pdf, 664 kB)

Proposition 1918:378

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 378. 1 Nr 378. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ersättning till korpralen J. E. Normans änka Agnes Cecilia Norman och makarnas tre minderåriga barn given Stockholms slott den 30 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden

1918-04-30

Proposition 1918:378 (pdf, 371 kB)

Proposition 1918:377

Kungl. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 377. 1 Nr 377. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om befrielse för vissa värnpliktiga från skyldighet att fullgöra r eser vtrupp övning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över lantförsvarsärenden

1918-04-26

Proposition 1918:377 (pdf, 465 kB)

Proposition 1918:376

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 376. 1 Nr 376. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående försäljning av vissa kronoegendomar och upplåtande av lägenheter från sådana egendomar given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för

1918-01-01

Proposition 1918:376 (pdf, 1709 kB)

Proposition 1918:375

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 375. 1 Kr 375. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag angående villkorlig straffdom m. m.given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet hållna protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt 87 regeringsformen,

1918-04-26

Proposition 1918:375 (pdf, 3098 kB)

Proposition 1918:374

Kungi. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 374. 1 Nr 374. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående pension åt förre uppsyningsmannen vid Göteborgs hospital K. 0. Anderssons änka So fa Charlotta Andersson given Stockholms slott den 29 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-29

Proposition 1918:374 (pdf, 272 kB)

Proposition 1918:373

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 373. 1 Nr 373. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till rikets allmänna kartverk given Stockholms slott den 26 februari 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Magt härmed föreslå riksdagen

1918-02-26

Proposition 1918:373 (pdf, 2715 kB)

Proposition 1918:372

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 372. 1 Nr 372. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående nedsättning i beloppet av viss kronan tillkommande fordran av Gustaf Eif given Stockholms slott den 12 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över iordbruksärenden för denna dag vill

1918-04-12

Proposition 1918:372 (pdf, 281 kB)

Proposition 1918:371

Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 371. 1 Nr 371. KungMajis nådiga proposition till riksdagen angående tillfällig löneförbättring åt lärare vid lantmannaskolor och lanthushållsskolor:given Stockholms slott den 12 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag

1918-04-12

Proposition 1918:371 (pdf, 975 kB)

Proposition 1918:370

Kungl. Majds Nåd. Proposition Nr 370. i Nr 370. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för upprätthållande av yrkesinspektionens verksamhet given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-26

Proposition 1918:370 (pdf, 369 kB)