Dokument & lagar (618 träffar)

Proposition 1918:349

KungI. Maj.ts Nåd. Proposition Nr 349. 1 Nr 349. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ändringar i staten för folkskollärarnas pensionsinrättning given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-26

Proposition 1918:349 (pdf, 1741 kB)

Proposition 1918:348

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 348. 1 Nr 348. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för beredande av lindring i de mindre bemedlades levnadsvillkor m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet övpr jordbruksärenden lör denna dag

1918-04-23

Proposition 1918:348 (pdf, 1418 kB)

Proposition 1918:347

Kungl. Maj:ts nåd. proposition nr 347. 1 Nr 347. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående täckande av vissa förskott på tilläggsstat för år 1918 under tredje huvudtiteln given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över utrikesdepartementsärenden

1918-04-26

Proposition 1918:347 (pdf, 268 kB)

Proposition 1918:346

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 346. 1 Nr 346. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning om ändrad lydelse av 3 mom 3 iförordningen den 14 juni 1917 angående uppbörd av avgifter för försäkringar i riksförsäkring sanstalten jämlikt lagen om försäkring för olycksfall i arbete given Stockholms

1918-04-23

Proposition 1918:346 (pdf, 410 kB)

Proposition 1918:345

Kungl. Majds nåd.proposition Nr 345. 1 Nr 345. Kung.Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag å tilläggsstat för år 1918 till ytterligare expens- och underhållsmedel vid statens skogsskolor m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-23

Proposition 1918:345 (pdf, 435 kB)

Proposition 1918:344

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 344. 1 Nr 344. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd till vaktmästaren L. F. Nybergs änka och minderåriga barn given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-26

Proposition 1918:344 (pdf, 301 kB)

Proposition 1918:343

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 343. 1 Nr 343. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående årligt understöd åt tonsättaren J. G. E. Sjögrens änka Berta Elisabet Sjögren given Stockholms slott den 26 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna

1918-03-26

Proposition 1918:343 (pdf, 348 kB)

Proposition 1918:342

Kungl. Maj:ls Nåd. Proposition Nr 342. 1 Nr 342. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till studentkurser och parallellavdelningar m. m. vid vissa folkskoleseminarier given Stockholms slott den 22 mars 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden

1918-03-22

Proposition 1918:342 (pdf, 2025 kB)

Proposition 1918:341

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 341. 1 Nr 341. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående omorganisation av skeppsgossut.bildningen m. in.given Stockholms slott den 22 mars 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärendeu för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed, med

1918-01-01

Proposition 1918:341 (pdf, 5497 kB)

Proposition 1918:340

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 340. 1 Nr 340. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till sjökar teverket och till utförande av sjömätningar in. in.given Stockholms slott den 16 april 191S. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill

1918-04-16

Proposition 1918:340 (pdf, 3874 kB)

Proposition 1918:339

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 339. 1 Nr 339. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd för uppförande av bostadshus med smålägenheter given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-23

Proposition 1918:339 (pdf, 2211 kB)

Proposition 1918:338

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 338. 1 Nr 338. Kungl. Maj ds nådiga proposition till riksdagen om anvisande av medel till beredande av tvång suppfostran åt minderåriga manliga förbrytare m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bifogade utdrag av statsrådsprotokollet över justitiedepartementsärenden

1918-04-23

Proposition 1918:338 (pdf, 8667 kB)

Proposition 1918:337

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 337. 1 Nr 337. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående understöd åt sällskapet för folkundervisningens befrämjande given Stockholms slott den 22 mars 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-03-22

Proposition 1918:337 (pdf, 515 kB)

Proposition 1918:336

Kungi. May.ts Nåd. Proposition Nr 330. 1 Nr 336. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående bidrag till folkskollärarnas pensionering given Stockholms slott den 22 mars 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-03-22

Proposition 1918:336 (pdf, 1370 kB)

Proposition 1918:335

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 335. 1 Nr 335. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående omorganisation av den lägre tekniska undervisningen given Stockholms slott den 22 mars 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över ecklesiastikärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-03-22

Proposition 1918:335 (pdf, 9398 kB)

Proposition 1918:334

Kunyl. Majds nåd. proposition Nr 334. 1 Nr 334. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning angående vissa alkoholhaltiga preparat given Stockholms slott den 16 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-16

Proposition 1918:334 (pdf, 2173 kB)

Proposition 1918:333

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 333. Nr 333. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till nautisk-meteorologiska byrån m. in.given Stockholms slott den 16 april 1918. p.åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över sjöförsvarsärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed föreslå

1918-04-16

Proposition 1918:333 (pdf, 1919 kB)

Proposition 1918:332

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 332. 1 Nr 332. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 2 i lagen den 4 juli 1910 angående rätt till pension för tjänstemän vid statens järnvägar m. m.given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-23

Proposition 1918:332 (pdf, 308 kB)

Proposition 1918:331

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 331. 1 Kr 331. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om fri rättegång m. m.given Stockholms slott den 12 april 1918. Under åberopande av bilngda i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj:t härmed, jämlikt 87 regeringsformen, föreslå riksdagen

1918-04-12

Proposition 1918:331 (pdf, 2007 kB)

Proposition 1918:330

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 330- 15 Nr 330. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående undantag beträffande fångst av sälhund från det i 8 jaktstadgan meddelade förbud att vid fångst av djur använda sax given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-23

Proposition 1918:330 (pdf, 588 kB)