Dokument & lagar (618 träffar)

Proposition 1918:329

KungMaj.ts nåd. proposition Nr 329. Nr 329. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående utläggande av statsgruvefält vid LiiJcavaara i Norrbottens län given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-23

Proposition 1918:329 (pdf, 1484 kB)

Proposition 1918:328

Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 328. 1 Nr 328. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående driftkostnader under år 1919 för egnahemslånefonden given Stockholms slott den 33 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-23

Proposition 1918:328 (pdf, 279 kB)

Proposition 1918:327

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 327. 1 Nr 327. Kungl. Maj.ts nådiga proposition till riksdagen angående gäldande av ersättning till ledamöterna i ett vid lantbruksstyrelsens sida ställt lantbruksråd given Stockholms slott den 12 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1918-04-12

Proposition 1918:327 (pdf, 546 kB)

Proposition 1918:326

Kungl. Maj.ts nåd. proposition Nr 326. 7 Nr 326. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till kungörelse om ändrad bestämmelse angående tiden för ikraftträdandet av vissa delar av förordningen den 14 juni 1917 om ändrad lydelse av 3, 13, 23 och 31 i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning

1918-04-23

Proposition 1918:326 (pdf, 366 kB)

Proposition 1918:325

Kungl. Majits nåd. proposition Nr 325. 1 Nr 325. Kung1. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning angående visst undantag från tillämpningen av stadgandena i 23 och 31 i förordningen den 7 augusti 1907 angående tillverkning och beskattning av maltdrycker given Stockholms slott den 23 april

1918-01-01

Proposition 1918:325 (pdf, 406 kB)

Proposition 1918:324

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 324. 1 Nr 324. KungMajts nådiga proposition till riksdagen angående användande av överskott i djurgårdskassan för vissa anläggningar vid Drottningholms, Ulriksdals, Haga och Strömsliolms slott m. m.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet

1918-04-19

Proposition 1918:324 (pdf, 905 kB)

Proposition 1918:323

Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 323. 1 Nr 323. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning angående handel med skattefri sprit m. m given Stockholms slott den 16 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t

1918-04-16

Proposition 1918:323 (pdf, 4469 kB)

Proposition 1918:322

Kungl. Majits nåd. proposition Nr 322. 1 Kr 322. KungMaj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag till täckande av vissa förskott på tilläggsstat för år 1918 under sjunde huvudtiteln given Stockholms slott den 12 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över Hnansärenden för

1918-04-12

Proposition 1918:322 (pdf, 589 kB)

Proposition 1918:321

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 321. 1 Nr 321. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anvisande av anslag å tilläggsstat för år 1918 för f ullbordande av vissa spannmålslag erhus och fryshus given Stockholms slott den 12 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över

1918-04-12

Proposition 1918:321 (pdf, 590 kB)

Proposition 1918:320

Kungl. Maj:ts nåd. proposition Nr 320. 1 Nr 320. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till förordning med vissa tillfälliga bestämmelser i fråga om åstadkommande av skjutsentreprenader given Stockholms slott den 26 februari 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av protokollet över jordbruksärenden

1918-02-26

Proposition 1918:320 (pdf, 589 kB)

Proposition 1918:319

Kuntjl. Maj:ts nåd. proposition Nr 319. 1 Nr 319. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående undantag från gällande föreskrifter om statsunderstöd åt synnerligt skattetyngda landskommuner given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden

1918-04-19

Proposition 1918:319 (pdf, 424 kB)

Proposition 1918:318

Kungl. Maj ds nåd. proposition Nr 318. 1 Nr 318. Kung1. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående uppförande å ordinarie stat av kontrollstyrelsens avdelning för rusdrycksförsäljningsärenden m. m,given Stockholms slott den 22 mars 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över tinansärenden

1918-03-22

Proposition 1918:318 (pdf, 3118 kB)

Proposition 1918:317

Kungl. Muj:ts nåd. proposition Nr 317. 1 Nr 317. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till stater för lantbruksstyrelsen, statskonsulenter och statens fiskeriadministration m. m.given Stockholms slott den 12 april 1978. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över jordbruksärenden

1918-04-12

Proposition 1918:317 (pdf, 6233 kB)

Proposition 1918:316

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 316. 1 Nr 316. Kungl. May.ts nådiga proposition till riksdagen angående årligt understöd åt förra restauratrisen å postångfartyget Öland Mana Sofia Magnusson given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna

1918-04-23

Proposition 1918:316 (pdf, 297 kB)

Proposition 1918:315

Kung1. Maj.ts Nåd■Proposition Nr 315. 1 Nr 315. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående anslag för påbörjande av första utbyggnaden av en kraftstation vid Har språng et given Stockholms slott den 23 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag

1918-04-17

Proposition 1918:315 (pdf, 3222 kB)

Proposition 1918:314

Kungl. Maj:ts nåd.proposition Nr 314. 1 Nr 314. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående utvidgning av riksdagens bibliotek till centralt förvaltning sbibliotek given Stockholms slott den 5 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över finansärenden för denna dag vill Kungl.

1918-04-05

Proposition 1918:314 (pdf, 3572 kB)

Proposition 1918:313

KungMaj:ts Nåd. Proposition Nr 313. 67 Nr 313. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående åtgärder för utjämning av sjukvårdskostnaderna å landsbygden given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed

1918-04-19

Proposition 1918:313 (pdf, 912 kB)

Proposition 1918:312

Kungl. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 312. 45 Nr 312. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till ändringar i gällande provinsialläkartaxa given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna dag vill Kungl. Maj:t härmed inhämta

1918-04-19

Proposition 1918:312 (pdf, 1349 kB)

Proposition 1918:311

KungI. Maj:ts Nåd. Proposition Nr 311. I Nr 311. Katigt. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen angående ändring i avlöningsstaten för förste provinsialläkare och provinsialläkare in. in.given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda utdrag av statsrådsprotokollet över civilärenden för denna

1918-04-19

Proposition 1918:311 (pdf, 2626 kB)

Proposition 1918:310

Kutigl. Maj:ts nåd. proposition nr 310. 1 Nr 310. Kungl. Maj:ts nådiga proposition till riksdagen med förslag till lag om ändrad lydelse av 33 i lagen om krig sdomstolar och rättegången därstädes den 23 oktober 1914 given Stockholms slott den 19 april 1918. Under åberopande av bilagda i statsrådet och lagrådet förda

1918-04-19

Proposition 1918:310 (pdf, 548 kB)