Dokument & lagar (131 träffar)

Utskottsmöte 2011/12:18 Tisdag 2012-02-21 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-02-21 10:00 kl. 10:00 Plats: Förstakammarsalen 1. Offentlig utfrågning om reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 2. Övriga frågor Bilagor Punkt 1: Dagordning och deltagarförteckning Dessutom bifogas: EU-dok. vidarebefordrat av Svenska kyrkan Preliminär

2012-02-21 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:21 Torsdag 2012-02-16 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:21 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:21 Datum och tid: 2012-02-16 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Subsidiaritetsprövning, elektromagnetiska fält, förlängning av 2004 års direktiv Föredragning och ev. beslut KOM2012 15 Föredragande: EMD 2. Arbetsrätt AU9 Föredragning

2012-02-16 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Torsdag 2012-02-16 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-02-16 08:00 kl. 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om europeiska havs- och fiskerifonden Överläggning Landsbygdsminister Eskil Erlandsson KOM 2011 804 2. EU-förslag om vissa åtgärder i fråga

2012-02-16 08:00:00

Utskottsmöte 2011/12:20 Torsdag 2012-02-02 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:20 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20 Datum och tid: 2012-02-02 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Arbetsmiljö AU5 Justering Motioner om arbetsmiljö Föredragande: EMD 2. Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014 AU6 Föredragning Skr. 2011/12:3 och motioner

2012-02-02 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-02 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-02-02 08:00 kl. 08:00 Plats: RÖ 7-26 1. Avslutat polskt och nytt danskt ordförandeskap Information Miljöministern Lena Ek 2. Kl 09.00-09.45 Information om den nya Havs- och vattenmyndigheten

2012-02-02 08:00:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Kl. 11.00 11.45 Information om Djurskyddsutredningen Landshövding Eva Eriksson informerar. 2. Justering av protokoll 3. Övergripande miljöfrågor MJU 11 Beredning

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:19 Tisdag 2012-01-31 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:19 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:19 Datum och tid: 2012-01-31 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Arbetsförmedlingen 2. Kanslimeddelanden 3 EU-information från kansliet 4. Avrapporteringar 5. Justering av protokoll 6. Inkomna skrivelser

2012-01-31 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:18 Torsdag 2012-01-26 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:18 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18 Datum och tid: 2012-01-26 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kommissionens arbetsprogram 2012 AU3y Justering KOM2011 777 Vol. I och II Föredragande: LD 2. Kanslimeddelanden 3 EU-information från kansliet 4. Avrapporteringar

2012-01-26 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Information från Skogsstyrelsen Generaldirektör Monika Stridsman informerar om kvalitén på dagens skogsavverkning m.m. 2. EU-förslag om mandat för att inleda

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-01-24 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17 Datum och tid: 2012-01-24 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, rådsslutsatser om sysselsättningsriktlinjer för 2012 Statsrådet Hillevi Engström 2. EU-information från regeringen Det danska ordförandeskapet

2012-01-24 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-01-19 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16 Datum och tid: 2012-01-19 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Barnfattigdom AU2y Justering SoU-motioner om barnfattigdom Föredragande: LF 2. Arbetsmiljö AU5 Föredragning Motioner om arbetsmiljö Föredragande: EMD 3. Kommissionens

2012-01-19 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2012-01-19 kl. 07:45

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2012-01-19 07:45 kl. 07:45 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om mandat för att inleda förhandlingar om ett nytt protokoll inom ramen för fiskepartnerskapsavtalet med Marocko Ev. överläggning 2. Jordbruksråd

2012-01-19 07:45:00

Utskottsmöte 2011/12:15 Tisdag 2011-12-20 kl. 08:30

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:15 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:15 Datum och tid: 2011-12-20 08:30 kl. 08:30 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, EU-förslag om ny EGF-förordning Globaliseringsfonden KOM2011 608 Statsrådet Hillevi Engström 2. Överläggning, EU-förslag om förordning om PSCI Social

2011-12-20 08:30:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-15 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-15 11:00 kl. 11:00 Plats: RÖ 7-26 1. Miljöråd 19 december 2011 Miljöminister Lena Ek lämnar information inför Miljörådet den 19 december 2011 2. Justering av protokoll 3. Havsmiljö MJU9 Justering

2011-12-15 11:00:00

Utskottsmöte 2011/12:14 Torsdag 2011-12-15 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:14 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:14 Datum och tid: 2011-12-15 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kanslimeddelanden 2. Subsidiaritetsprövning, nytt direktiv om utrustning m.m. i explosionsfarliga omgivningar s.k. ATEX-direktivet Föredragning, ev. beslut KOM2011

2011-12-15 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:13 Torsdag 2011-12-08 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:13 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:13 Datum och tid: 2011-12-08 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Arbetsförmedlingen 2. Barnfattigdom AU2y Föredragning SoU-motioner från allmänna motionstiden Föredragande: LF 3. Kanslimeddelanden 4. EU-information

2011-12-08 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Torsdag 2011-12-08 kl. 07:30

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-12-08 07:30 kl. 07:30 Plats: RÖ 7-26 1. EU-förslag om fastställande för år 2012 av fiskemöjligheter tillgängliga för unionsfartyg Överläggning Landsbygdsminister Eskil Erlandsson KOM 2011 586

2011-12-08 07:30:00

Utskottsmöte 2011/12:12 Torsdag 2011-12-01 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:12 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:12 Datum och tid: 2011-12-01 10:00 kl. 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Kanslimeddelanden 2. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Justering Prop. 2011/12:1 och motioner Föredragande: EMD och LD 3. Barnfattigdom Fråga

2011-12-01 10:00:00

Utskottsmöte 2011/12:11 Tisdag 2011-11-29 kl. 12:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2011/12:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:11 Datum och tid: 2011-11-29 12:00 kl. 12:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning, rådsslutsatser om europeisk agenda för integration av tredjelandsmedborgare KOM2011 455 Statsrådet Erik Ullenhag 2. Kanslimeddelanden 3. EU-information

2011-11-29 12:00:00

Utskottsmöte 2011/12:10 Torsdag 2011-11-24 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2011/12:10 Kallelse Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:10 Datum och tid: 10:00 Plats: RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. EU- förslag om EU:s position i valfångstkommissionen Fortsatt överläggning KOM 2011 495 3. Utgiftsområde 20 Allmän miljö-

2011-11-24 10:00:00