Dokument & lagar (599 träffar)

Motion 2011/12:MJ448 av Edward Riedl (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ448 av Edward Riedl M Likvärdiga villkor för svenskt jordbruk M516 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det svenska jordbrukets villkor och behovet av likvärdiga villkor. Motivering Sverige har i dag en av Europas


Utskottsberedning: 2011/12:MJU17
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ448 av Edward Riedl (M) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:MJ445 av Mattias Karlsson och Josef Fransson (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ445 av Mattias Karlsson och Josef Fransson SD Kvalitetsmärkning av svenska livsmedel SD105 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ta fram riktlinjer för en kvalitetsmärkning av svenska matprodukter med stort kulturhistoriskt


Utskottsberedning: 2011/12:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ445 av Mattias Karlsson och Josef Fransson (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:MJ444 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ444 av Carina Herrstedt SD Förbud mot parabener SD85 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ta initiativ till ett förbud mot kemikaliegruppen parabener i produkter som är avsedda för småbarn. Motivering Parabener


Utskottsberedning: 2011/12:MJU18
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ444 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:MJ439 av Carina Herrstedt (SD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ439 av Carina Herrstedt SD Kontroll av djurtransporter SD65 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökad kontroll av djurtransporter. Motivering Enligt statistik från EU så är Sverige näst sämst av de EU-länder som


Utskottsberedning: 2011/12:MJU21
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ439 av Carina Herrstedt (SD) (doc, 48 kB)

Motion 2011/12:MJ436 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ436 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Naturligt beteende hos djur M399 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att djur ska kunna bete sig naturligt så att det inte uppkommer beteendestörningar hos djuren. Riksdagen


Utskottsberedning: 2011/12:MJU21
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:MJ436 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:MJ432 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ432 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Minskning av fågeljakten M441 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av att minska antalet jaktbara fågelarter. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin


Utskottsberedning: 2011/12:MJU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:MJ432 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ431 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ431 av Marietta de Pourbaix-Lundin M Bevarandet av vargstammen M401 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om bevarande av vargstammen. Motivering Allmän licensjakt på varg bör inte vara tillåten eftersom stammen inte


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ431 av Marietta de Pourbaix-Lundin (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ419 av Emil Källström (C)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ419 av Emil Källström C Alkoholdrycker från skogsråvara C427 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att eftersträva tillåtelse att producera alkoholhaltiga drycker från svenskt trä. Motivering Senast Systembolaget


Utskottsberedning: 2011/12:MJU10
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ419 av Emil Källström (C) (doc, 46 kB)

Motion 2011/12:MJ418 av Åsa Torstensson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ418 av Åsa Torstensson C Städning av nedskräpade kuststränder och marint skräp C426 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av ansvarsfördelningen mellan kommun och stat när det gäller marint skräp och städning


Utskottsberedning: 2011/12:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ418 av Åsa Torstensson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ417 av Åsa Torstensson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ417 av Åsa Torstensson C Samförvaltning norra Bohuslän som gott exempel C444 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ge Samförvaltning Norra Bohuslän nationell status när det gäller metodutveckling i fråga om lokalt


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ417 av Åsa Torstensson (C) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren M Hästens betydelse M658 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att uppmärksamma hästsektorns många positiva effekter, t.ex. arbetstillfällen, turism och fritidssysselsättning för barn och


Utskottsberedning: 2011/12:KrU8 2011/12:MJU17 2011/12:MJU21 2011/12:SkU13 2011/12:SkU15
Riksdagsbeslut (10 yrkanden): 10 avslag

Motion 2011/12:MJ415 av Cecilia Widegren (M) (doc, 62 kB)

Motion 2011/12:MJ409 av Johan Johansson (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ409 av Johan Johansson M Tillämpning av strandskyddslagen M605 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att se över länsstyrelsernas tillämpning av den nya strandskyddslagen. Motivering Norrbottens täcker


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ409 av Johan Johansson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ399 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ399 av Lars-Axel Nordell KD Symbolmärkning för källsortering KD761 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa symbolmärkning för förenklad källsortering. Motivering Det finns en ökad miljömedvetenhet i vårt


Utskottsberedning: 2011/12:MJU16
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ399 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ398 av Lars-Axel Nordell (KD)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ398 av Lars-Axel Nordell KD Biologisk mångfald KD789 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av att finna nya vägar att kompensera lantbruket för miljötjänster, t.ex. bevarande av biologisk mångfald och minskad


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14 2011/12:MJU17 2011/12:MJU18 2011/12:MJU9
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): 7 avslag

Motion 2011/12:MJ398 av Lars-Axel Nordell (KD) (doc, 59 kB)

Motion 2011/12:MJ391 av Jan R Andersson (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ391 av Jan R Andersson M Föräldraledighet i mansdominerade yrken M415 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över regelverket för föräldraledighet i mansdominerade yrken. Motivering Föräldraförsäkringen är


Utskottsberedning: 2011/12:MJU15
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ391 av Jan R Andersson (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:MJ380 av Lars Tysklind (FP)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ380 av Lars Tysklind FP Gårdsbaserad biogasproduktion FP1177 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet att se över byråkratin, både vad gäller tillståndsprocesser och tillsyn, vid gårdsbaserad biogasproduktion.


Utskottsberedning: 2011/12:MJU25
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ380 av Lars Tysklind (FP) (doc, 49 kB)

Motion 2011/12:MJ375 av Tomas Tobé (M)

Motion till riksdagen 2011/12:MJ375 av Tomas Tobé M Strandskyddet i glesbygden M0767 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om strandskyddet i glesbygden. Motivering Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv


Utskottsberedning: 2011/12:MJU14
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:MJ375 av Tomas Tobé (M) (doc, 47 kB)

Motion 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP)

Motion till riksdagen 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. MP Ansvar för framtiden Miljöpartiet de grönas budgetmotion för 2012 MP1001 Inledning Sverige har fantastiska möjligheter att genom klimatsmarta investeringar skapa många nya arbetstillfällen, forma ett hållbart samhälle och bygga Sverige starkare inför framtiden.


Utskottsberedning: 2011/12:AU2 2011/12:FiU1 2011/12:MJU1 2011/12:NU3 2011/12:SfU1 2011/12:SoU1 2011/12:TU13 2011/12:UbU1 2011/12:UbU2 2012/13:NU8
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): 23 avslag

Motion 2011/12:Fi241 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) (doc, 1020 kB)

Motion 2011/12:A386 av Per Åsling och Ola Johansson (C)

Motion till riksdagen 2011/12:A386 av Per Åsling och Ola Johansson C Småföretags möjligheter att anställa människor med funktionsnedsättningar C464 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förutsättningarna för företag utan kollektivavtal att anställa


Utskottsberedning: 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): 2 avslag

Motion 2011/12:A386 av Per Åsling och Ola Johansson (C) (doc, 50 kB)

Motion 2011/12:A385 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2011/12:A385 av Jasenko Omanovic S Jämställdhet i arbetslivet S19050 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om jämställdhet i arbetslivet. Motivering Arbetsmarknadspolitiska program är viktiga instrument för att hjälpa arbetssökande


Utskottsberedning: 2011/12:AU2
Riksdagsbeslut (1 yrkande): 1 avslag

Motion 2011/12:A385 av Jasenko Omanovic (S) (doc, 46 kB)