Dokument & lagar (81 träffar)

Utskottsmöte 2013/14:40 Tisdag 2014-08-26 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:40 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:40 Datum och tid : 2014-08-26 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Extra jordbruksråd den 5 september 2014 Statssekreterare Magnus Kindbom lämnar information inför ett extra jordbruksråd med anledning av det ryska

2014-08-26 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:39 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:39 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:39 Datum och tid : 2014-06-12 08:00 Plats : RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om den ekologiska produktionen Överläggning KOM (2014) 179 KOM (2014) 180 Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet 2.

2014-06-12 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:38 Tisdag 2014-06-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:38 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:38 Datum och tid : 2014-06-10 08:00 Plats : RÖ 7-26 1. Lag om handel med timmer och trävaror (MJU25) Justering Prop. 2013/14:183 och motioner Föredragande: BW 2. Strandskyddet vid små sjöar

2014-06-10 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:37 Onsdag 2014-06-04 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:37 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:37 Datum och tid : 2014-06-04 08:00 Plats : RÖ 7-26 1. Miljöråd 12 juni 2014 Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 2. Information om avgående grekiskt ordförandeskap Miljöminister Lena Ek Miljödepartementet 3.

2014-06-04 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:36 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:36 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:36 Datum och tid : 2014-05-27 09:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Klimatpolitik (MJU20) Justering Skriv. 2013/14:209 och motioner Föredragande: CM 3. Lag om handel med timmer

2014-05-27 09:00:00

Utskottsmöte 2013/14:35 Torsdag 2014-05-08 kl. 09:15

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:35 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:35 Datum och tid : 2014-05-08 09:15 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ändring i lagen om kvotplikt för biodrivmedel (MJU11) Justering Prop. 2013/14:207 Föredragande: BW 3. Landsbygdspolitik

2014-05-08 09:15:00

Utskottsmöte 2013/14:34 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:34 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:34 Datum och tid : 2014-05-06 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Information från EU-kommissionen Pierre Schellekens informerar utskottet om medlemsländernas implementering av vissa djurhållningsbestämmelser m.m. 2.

2014-05-06 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:33 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:33 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:33 Datum och tid : 2014-04-29 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Ersättning enligt zoonoslagen och provtagningslagen (MJU23) Justering Prop. 2013/14:182 Föredragande: EF 3.

2014-04-29 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:32 Tisdag 2014-04-15 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:32 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:32 Datum och tid : 2014-04-15 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om fiskepartnerskapsavtal mellan Demokratiska republiken São Tomé och Príncipe och Europeiska unionen Överläggning KOM

2014-04-15 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:31 Torsdag 2014-04-10 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:31 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:31 Datum och tid : 2014-04-10 08:00 Plats : RÖ 7-26 1. Jordbruks- och fiskeråd 14 april 2014 Information Landsbygdsminister Eskil Erlandsson Landsbygdsdepartementet 2. Justering av protokoll 3.

2014-04-10 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:30 Torsdag 2014-04-03 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:30 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:30 Datum och tid : 2014-04-03 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Uppvaktning Håll Sverige rent 2. Justering av protokoll 3. Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2013 Fråga om yttrande till

2014-04-03 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:29 Torsdag 2014-03-27 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:29 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:29 Datum och tid : 2014-03-27 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Avfall och kretslopp (MJU16) Justering Motioner Föredragande: ALK 3. Jakt och viltvård (MJU19) Justering Motioner Föredragande:

2014-03-27 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-03-20 kl. 08:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:28 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:28 Datum och tid : 2014-03-20 08:00 Plats : RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om kloning av nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur som hålls och reproduceras för animalieproduktion samt kommissionens

2014-03-20 08:00:00

Utskottsmöte 2013/14:27 Torsdag 2014-03-13 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:27 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:27 Datum och tid : 2014-03-13 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Förslag till uppföljning av åtgärder mot övergödning Beredning Föredragande: LS och FF 3. Förslag till uppföljning

2014-03-13 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-03-11 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:26 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:26 Datum och tid : 2014-03-11 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. På väg mot en giftfri vardag (MJU13) Justering Prop. 2013/14:39 Motioner Föredragande: LS 3. Jakt och

2014-03-11 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:25 Torsdag 2014-03-06 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:25 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:25 Datum och tid : 2014-03-06 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Djurskydd (MJU10) Justering Motioner Föredragande: MH 3. Inkomna EU-dokument Föredragande: ALK 4. Övriga

2014-03-06 10:00:00

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-03-04 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:24 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:24 Datum och tid : 2014-03-04 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 (MJU3y) Justering KOM(2014) 15 Föredragande: CM 2. Övriga

2014-03-04 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:23 Torsdag 2014-02-27 kl. 07:45

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:23 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:23 Datum och tid : 2014-02-27 07:45 Plats : RÖ 7-26 1. Kommissionens förslag om en klimat- och energipolitisk ram för perioden 2020–2030 samt Kommissionens förslag om upprättande och användning av en

2014-02-27 07:45:00

Utskottsmöte 2013/14:22 Tisdag 2014-02-25 kl. 11:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:22 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:22 Datum och tid : 2014-02-25 11:00 Plats : RÖ 7-26 1. Justering av protokoll 2. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 89/608/EEG, 90/425/EEG och 91/496/EEG vad gäller hänvisningar till avelsteknisk

2014-02-25 11:00:00

Utskottsmöte 2013/14:21 Torsdag 2014-02-20 kl. 10:00

Föredragningslista Miljö- och jordbruksutskottet 2013/14:21 Kallelse : Utskottssammanträde 2013/14:21 Datum och tid : 2014-02-20 10:00 Plats : RÖ 7-26 1. Uppvaktning av Teknikföretagen Angående förorenad mark och miljörättens dubbelreglering 2. Kommissionens förslag om ändring av direktiv 89/608/EEG,

2014-02-20 10:00:00