Dokument & lagar (124 träffar)

Utskottsmöte 2005/06:21

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:21 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:21 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2005/06:19 och 2005/06:20 2. Fortsatt behandling för eventuellt yttrande till konstitutionsutskottet

2006-03-23 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:26

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:26 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:26 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Verkställande direktör Magnus Brandel, Svenska Torvproducentföreningen, lämnar information om den aktuella situationen

2006-03-23 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:19 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:19 Datum och tid : 09:15 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information 3. Justering av bet. 2005/06:AU5 Arbetslöshetsförsäkringen -GU-, -AOA- 4. Justering

2006-03-23 09:15:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:18 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:18 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 4-30 Föredragningslista Seminarium tillsammans med Utbildningsvetenskapliga kommittén och Vetenskapsrådet. Bilagor Program [i basen + på papper]

2006-03-23 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:25

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:25 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:25 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av yttrande till konstitutionsutskottet med anledning av riksdagsstyrelsens

2006-03-21 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:20

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:20 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:20 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokollen 2005/06:17 och 2005/06:18 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU12 Vissa miljöfrågor /föredragande

2006-03-16 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid : 08:15 Plats : RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Anmälan till kammardebatt om betänkande 2005/06:UbU19 Högskolan: Utbildnings- och studentfrågor

2006-03-16 08:15:00

Utskottsmöte 2005/06:24

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:24 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:24 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av Riksrevisionens styrelses framställning 2005/06:RRS6

2006-03-14 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:18 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:18 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information 3. Behandling av skrivelse 2005/06:91 Anställningsvillkor i bemanningsföretag, motion

2006-03-14 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:19

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:19 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:19 Datum och tid : 09:00 Plats : Förstakammarsalen Föredragningslista 1. Offentlig utfrågning om styrmedel för att motverka klimatförändringar 2. Övriga frågor Bilagor Dagordning Deltagarförteckning Ståndpunkter

2006-03-14 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:18

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:18 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:18 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:16 2. Behandling av skrivelse 2005/06:87 Den övergripande strategiska inriktningen av kommande

2006-03-09 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:23

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:23 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:23 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. (kl. 09.30) Statssekreterare Sven-Eric Söder, Näringsdepartementet, lämnar information om regeringens synpunkter på

2006-03-09 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid : 09:15 Plats : RÖ 5-38 Information av generaldirektör Mikael Sjöberg, ALI. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information 3. Behandling av skrivelse 2005/06:91

2006-03-09 09:15:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Inhämtande av yttrande från finansutskottet över utkast till reservation 4. Med anledning

2006-03-09 09:00:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid : 13:00 Plats : RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Justering av förslag till betänkande 2005/06:UbU10 Gymnasieskolan 4. Anmälan till kammardebatt

2006-03-07 13:00:00

Utskottsmöte 2005/06:17

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:17 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:17 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2005/06:15 2. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU18 Djurskydd m.m. /föredragande Holst/ 3.

2006-03-07 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Information av generaldirektör Peter Fredriksson, IFAU. Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information 3. Avrapporteringar 4.

2006-03-07 11:00:00

Utskottsmöte 2005/06:16

Föredragningslista Miljö- Och Jordbruksutskottet 2005/06:16 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:16 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 7-26 Föredragningslista 1. Justering av förslag till betänkande 2005/06:MJU17 Skogspolitik /föredragande Wuilmart/ 2. Justering av förslag till betänkande

2006-02-23 10:00:00

Utskottsmöte 2005/06:22

Föredragningslista Näringsutskottet 2005/06:22 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:22 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Protokollsjustering. 2. Fortsatt behandling och justering av betänkande med anledning av motioner om vissa frågor om regional utvecklingspolitik.

2006-02-23 09:30:00

Utskottsmöte 2005/06:15

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2005/06:15 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2005/06:15 Datum och tid : 09:15 Plats : RÖ 5-38 EU-information från Näringsdepartementet inför rådsmötet den 10 mars 2006* Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information 3. Avrapporteringar 4.

2006-02-23 09:15:00