Dokument & lagar (278 träffar)

Utskottsmöte 2010/11:36 Tisdag 2011-09-13 kl. 15:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:36 Datum och tid : 15:00 Plats : Finansutskottets sessionssal RÖ 5-10 Föredragningslista 1.Inför IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington Information (tillsammans med FiU) Finansminister Anders

2011-09-13 15:00:00

Utskottsmöte 2010/11:43 Måndag 2011-08-29 kl. 14:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:43 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:43 Datum och tid : 14:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Subsidiaritetsprövning av förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring i EGF-förordningen, KOM(2011) 336 slutlig (omedelbar

2011-08-29 14:00:00

Utskottsmöte 2010/11:42 Onsdag 2011-06-22 kl. 08:45

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:42 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:42 Datum och tid : 08:45 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet 3. Vissa beredningsfrågor inför subsidiaritetsprövningar -GU- 4.

2011-06-22 08:45:00

Utskottsmöte 2010/11:40 Torsdag 2011-06-16 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:40 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:40 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet

2011-06-16 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:35 Torsdag 2011-06-16 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:35 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:35 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 5-30 Föredragningslista 1.Inför allmänna rådet (GAC) respektive utrikesrådet (FAC) Information Kabinettssekreterare Frank Belfrage, Utrikesdepartementet Utrikesrådet

2011-06-16 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:41 Torsdag 2011-06-09 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:41 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:41 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. EU-information från regeringen, statssekreteraren Bettina Kashefi, om dels kommissionens meddelande om vägledning för nationella reformprogram

2011-06-09 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:34 Torsdag 2011-06-09 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:34 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 5-30 Föredragningslista 1.Presentation av World Development Report - Analys, rekommendationer och implementering Information (tillsammans med FiU, JuU och FöU) Special

2011-06-09 09:30:00

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2011-06-09 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:33 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Information från Sveriges Kommuner och Landsting samt Utbildningsdepartementet Information från Sveriges Kommuner och Landsting samt

2011-06-09 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:39 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:39 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:39 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Daniel Johansson med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information om

2011-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:40 Tisdag 2011-06-07 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:40 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:40 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet 3. Justering av bet. 2010/11:AU10 Arbetsrätt -EMD- -LD- 4. Avrapporteringar 5.

2011-06-07 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:32 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-30 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Kvalitet i gymnasial lärlingsutbildning (UbU17) Justering Prop. 2010/11:104 och motioner Föredragande:

2011-05-31 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:39 Tisdag 2011-05-31 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:39 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:39 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Information av Konjunkturinstitutet om Lönebildningsrapporten 2011 2. Kanslimeddelanden -GU- 3. EU-information från kansliet 4.

2011-05-31 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:38 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:38 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:38 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information från Näringsdepartementet Statssekreterare Catharina Håkansson Boman med medarbetare från Näringsdepartementet lämnar information

2011-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:38 Torsdag 2011-05-19 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:38 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:38 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet 3. Behandling av motioner om arbetsrätt från allmänna motionstiden 2010/11

2011-05-19 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:31 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista Utbildningsutskottet 2010/11:31 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:31 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 4-30 Föredragningslista 1. EU-överläggning Statssekreterare Peter Honeth m.fl. Utbildningsdepartementet A) Euratoms ramprogram för forskning och utbildning

2011-05-19 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:33 Torsdag 2011-05-19 kl. 09:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:33 Datum och tid : 09:00 Plats : RÖ 5-30 Föredragningslista 1.Insatserna i Afghanistan och i Libyen Information (tillsammans med FöU) Överbefälhavare Sverker Göranson, Försvarsmakten Insatsstabschef

2011-05-19 09:00:00

Utskottsmöte 2010/11:37 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:37 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Information från Justitiedepartementet Statssekreterare Magnus Graner med medarbetare från Justitiedepartementet lämnar information – inför

2011-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:37 Tisdag 2011-05-17 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2010/11:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:37 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 5-38 Föredragningslista 1. Kanslimeddelanden -GU- 2. EU-information från kansliet 3. Bordlagt ärende, justering av bet. 2010/11:AU9 Arbetslöshetsförsäkringen -LD-

2011-05-17 11:00:00

Utskottsmöte 2010/11:36 Torsdag 2011-05-12 kl. 10:00

Föredragningslista Näringsutskottet 2010/11:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:36 Datum och tid : 10:00 Plats : RÖ 4-27 Föredragningslista 1. Justering av protokoll 2. Information om Eureka Nationella projektkoordinatorn Tomas Aronsson, Verket för innovationssystem (Vinnova),

2011-05-12 10:00:00

Utskottsmöte 2010/11:32 Torsdag 2011-05-12 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2010/11:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2010/11:32 Datum och tid : 09:30 Plats : Skandiasalen N3-04 Föredragningslista 1.Strategisk exportkontroll 2010 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden samt genomförande av direktiv om överföring

2011-05-12 09:30:00