Dokument & lagar (175 träffar)

Utskottsmöte 2015:UU201503190930 Torsdag 2015-03-19 kl. 09:30

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-03-19 kl. 09:30 Plats: RÖ5-

2015-03-19 09:30:00

Utskottsmöte 2015:UU201501201100 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00 Plats: Besök på

2015-01-20 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:2 Torsdag 2015-10-01 kl. 13:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-10-01 13:00 Plats: Skandiasalen Kl. 13:00-14:30 tillsammans med finansutskottet 1. Information inför IMF:s och Världsbankens årsmöten Finansminister Magdalena Andersson Biståndsminister Isabella Lövin Vice

2015-10-01 13:00:00

Utskottsmöte 2015/16:UU201512081130 Tisdag 2015-12-08 kl. 11:30

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-12-08 kl. 11:30 Plats: RÖ5-

2015-12-08 11:30:00

Utskottsmöte 2015/16:eun201512161400 Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3

2015-12-16 14:00:00

Utskottsmöte 2015/16:UU201510201115 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:15

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-10-20 kl. 11:15 Plats: RÖ5-

2015-10-20 11:15:00

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-10-13 11:00 Plats: RÖ5-32 Föredragningslista 1. Information av Försvarsdepartementet Försvarsminister Peter Hultqvist 2. Justering av protokoll 3 Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten

2015-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Torsdag 2015-10-08 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-10-08 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Inför utrikesrådet FAC Information Kabinettssekreterare Annika Söder, UD Kommenterad dagordning FAC 2. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:1 Protokoll 2015/16:2 3. Kanslimeddelanden

2015-10-08 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:1 Torsdag 2015-09-24 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1 Datum och tid: 2015-09-24 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Det biståndspolitiska policyramverket Information Statssekreterare Ulrika Modéer, UD PPT 2. Kl. 10.30 Sveriges deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Information

2015-09-24 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:1 Onsdag 2015-09-23 kl. 16:30

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1 Datum och tid: 2015-09-23 16:30 Plats: RÖ5-32 1. Information av Försvarsdepartementet Återrapport från EU:s informella försvarsministermöte den 2 och 3 september 2015 och information om Joint Expeditionary Force JEF och eventuellt

2015-09-23 16:30:00

Utskottsmöte 2015/16:UU201510221230 Torsdag 2015-10-22 kl. 12:30

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-10-22 kl. 12:30 Plats:

2015-10-22 12:30:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-22 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Arbetet med flyktingsituationen i Sverige Information av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap MSB Generaldirektör Helena Lindberg 2. Justering av protokoll 3. Förebygga,

2015-10-22 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-10-20 11:00 Plats: RÖ 5-30 1. Justering av protokoll Protokoll 2015/16:4 2. Kl. 11:00 UD:s ekonomi och utrikesförvaltningen Information Kabinettssekreterare Annika Söder, UD 3. Utgiftsområde 5, anslag 1:2

2015-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:UU201510151400 Torsdag 2015-10-15 kl. 14:00

Planerat sammanträde Utrikesutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-10-15 kl. 14:00 Plats: RÖ5-

2015-10-15 14:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:45

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-11-05 09:45 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Riksrevisionens rapport om kontrollen av försvarsunderrättelseverksamheten FöU2 Justering Skr. 2014/15:142 Föredragande: ML 3. Anmälan till kammardebatt

2015-11-05 09:45:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-10-20 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén ÖB Polad Ditte Egnell ÖB MA överste Niclas T Karlsson 2. Justering av protokoll 3. Förebygga, förhindra och

2015-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:17 Tisdag 2016-01-26 kl. 11:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:17 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:17 Datum och tid: 2016-01-26 11:00 Plats: RÖ5-32 1. Justering av protokoll 2. Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet FöU5 Beredning Skr. 2015/16:70 och motioner Föredragande: ML 3. EU-frågor 4.

2016-01-26 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:16 Torsdag 2016-01-21 kl. 10:00

Föredragningslista Försvarsutskottet 2015/16:16 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:16 Datum och tid: 2016-01-21 10:00 Plats: RÖ5-32 1. Information från Försvarsmakten Överbefälhavare general Micael Bydén 2. Justering av protokoll 3. EU-frågor 4. Anmälningar 5. Kanslimeddelanden 6. Övriga frågor 7. Nästa sammanträde Tisdagen den 26 januari 2016 kl. 11.00

2016-01-21 10:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-12 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-12 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer UU7 Justering Skrivelse 2014/15:92 Motionshäfte Förslag till betänkande 2015/16:UU7 Föredragande: Britt-Marie

2015-11-12 09:30:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:30

Föredragningslista Utrikesutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-05 09:30 Plats: RÖ 5-30 1. Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd Information Generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka, Sida 2. Kl. 10.30 Utrikesförvaltningen Information Kabinettssekreterare Annika Söder,

2015-11-05 09:30:00