Dokument & lagar (86 träffar)

Utskottsmöte 2015:FiU201501221100 Torsdag 2015-01-22 kl. 11:00

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Torsdag 2015-01-22 kl. 11:00 Plats: RÖ5-

2015-01-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:2 Tisdag 2015-09-22 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-09-22 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Inhämtande av yttrande över förslag till utgiftsramar och beräkning av inkomsterna på statens budget, m.m. Utkast till protokollstext 3. Inhämtande av yttrande över

2015-09-22 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Torsdag 2015-10-01 kl. 13:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-01 13:00 Plats: Skandiasalen Kl. 13.00-14.30 tillsammans med utrikesutskottet 1. Information inför IMF och Världsbankens årsmöten Finansminister Magdalena Andersson Vice riksbankschef Per Jansson Biståndsminister

2015-10-01 13:00:00

Utskottsmöte 2015/16:FiU201510131100 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Planerat sammanträde Finansutskottet Datum och tid: Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00 Plats: RÖ5-

2015-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:eun201512161400 Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3

2015-12-16 14:00:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Torsdag 2015-09-24 kl. 09:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-09-24 09:00 Plats: Skandiasalen 1. Öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Cecilia Skingsley 09.00-11.00 2. Riksrevisionen Intern information Riksrevisorerna

2015-09-24 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:1 Torsdag 2015-09-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1 Datum och tid: 2015-09-17 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Inbjudan till OECD Global Parliamentary Network Torsdag 1 oktober, Paris 2. Statens finansiella tillgångar något att räkna med FiU16 Föredragning RiR 2015:16 Föredragande:

2015-09-17 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information om Genomförandet av Solvens II-direktivet på försäkringsområdet Finansmarknadsminister Per Bolund 2. Överläggning om EU:s årsbudget 2016 inför Ecofin 13 november Statssekreterare

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Onsdag 2015-11-04 kl. 08:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-04 08:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Höständringsbudget för 2015 FiU11 Justering Proposition 2015/16:2, yttranden Föredragande: AJ 3. Statens budget 2016 Förslag till rambeslut FiU1 Beredning Proposition

2015-11-04 08:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Torsdag 2015-10-22 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-10-22 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Den offentliga statistiken- en rättvisande bild av samhällsutvecklingen FiU8 Justering RiR 2015:3, Skriv.141 Föredragande: PE 3. Genomförande av Solvens II-direktivet

2015-10-22 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-10-15 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-10-15 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar Inbjudan till OECD konferens 19 oktober 2. Riksrevisorernas årliga rapport 2015 FiU9 Justering RR5 Föredragande: KS 3. Den offentliga statistiken- en rättvisande bild

2015-10-15 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Riksbanksfullmäktige presidium Susanne Eberstein ordförande Michael Lundholm vice ordförande ca kl. 11.30 2. Penningpolitiska experter Annika Alexius professor

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:43 Tisdag 2016-05-10 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum och tid: 2016-05-10 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Aktuella EU-frågor Information Per Bolund Finansmarknadsminister Tjänstepensioner IORP II Gemensam insättningsgarantiförsäkring i bankunionen EDIS 2. Anmälningar 3. Justering

2016-05-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:42 Torsdag 2016-04-28 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:42 Datum och tid: 2016-04-28 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Förmedlingsavgifter vid kortbetalningar FiU35 Justering Proposition 2015/16:133 och motion Föredragande: CR 3. Verksamheten i Europeiska unionen FiU3y Justering

2016-04-28 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:40 Torsdag 2016-04-21 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40 Datum och tid: 2016-04-21 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret FiU33 Justering Proposition 2015/16:141 Föredragande: MO 4. Extra ändringsbudget för 2016

2016-04-21 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:39 Tisdag 2016-04-19 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39 Datum och tid: 2016-04-19 11:00 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksrevisionens årsredovisning för 2015 FiU27 Justering Redog. 2015/16:RR1 Föredragande: KS 4. Interimistiska beslut vid överprövning

2016-04-19 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:38 Torsdag 2016-04-14 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:38 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:38 Datum och tid: 2016-04-14 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Information från Finansinspektionen Generaldirektör Erik Thedéen 2. Anmälningar 3. Justering av protokoll 4. Statlig förvaltning och statistikfrågor FiU25 Justering Motioner

2016-04-14 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:37 Torsdag 2016-04-07 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:37 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:37 Datum och tid: 2016-04-07 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Intern utfrågning av riksrevisor Riksrevisor Margareta Åberg 2. Riksrevisionens årsredovisning FiU27 Beredning Redog. 2015/16:RR1 Föredragande: KS 3. Anmälningar 4. Justering

2016-04-07 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:36 Tisdag 2016-04-05 kl. 11:00

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:36 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:36 Datum och tid: 2016-04-05 11:00 Plats: Skandiasalen 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Riksbankens förvaltning 2015 FiU23 Beredning Framställning 2015/16:RB1, Framställning 2015/16:RB2, Redogörelse 2015/16:RR2 och motioner

2016-04-05 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:35 Torsdag 2016-03-17 kl. 10:30

Föredragningslista Finansutskottet 2015/16:35 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:35 Datum och tid: 2016-03-17 10:30 Plats: RÖ 5-10 1. Anmälningar 2. Justering av protokoll 3. Amorteringskrav FiU30 Justering Proposition 2015/16:89, motioner Föredragande: EJ 4. Medgivande för Riksbanken att ingå ett avtal om

2016-03-17 10:30:00