Dokument & lagar (110 träffar)

Utskottsmöte 2015/16:1 Torsdag 2015-09-17 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:1 Datum och tid: 2015-09-17 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Anmälningar 2. EU-bevakning 3. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen KU5 Beredning Föredragande: KÖ 4. Fortsatt giltighet av lagen om vissa register

2015-09-17 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:eun201512161400 Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00

Planerat sammanträde EU-nämnden Datum och tid: Onsdag 2015-12-16 kl. 14:00 Plats: Skandiasalen N3

2015-12-16 14:00:00

Utskottsmöte 2015/16:2 Torsdag 2015-09-24 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:2 Datum och tid: 2015-09-24 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa KU2y

2015-09-24 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:3 Tisdag 2015-10-13 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:3 Datum och tid: 2015-10-13 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets granskning Bertil Wennberg överlämnar rapport 2. Utskottets fortsatta hantering av rapporten Statsråds medverkan i konstitutionsutskottets

2015-10-13 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:7 Torsdag 2015-11-05 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:7 Datum och tid: 2015-11-05 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Utgiftsområde 1 Rikets styrelse KU1 Fortsatt beredning Prop. 2015/16:1 och motioner Redog. 2014/15:RS2 Föredragande: ACB 4. Bättre

2015-11-05 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:5 Torsdag 2015-10-22 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:5 Datum och tid: 2015-10-22 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Direktiv om processuella rättigheter Överläggning Statssekreterare Catharina Espmark m.fl. Justitiedepartementet 2. Dataskyddsdirektivet och allmänna uppgiftsskyddsförordningen

2015-10-22 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:4 Tisdag 2015-10-20 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:4 Datum och tid: 2015-10-20 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Interinstitutionellt avtal om bättre lagstiftning Överläggning Statssekreterare Hans Dahlgren m.fl. vid Statsrådsberedningen 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4.

2015-10-20 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:10 Tisdag 2015-11-17 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:10 Datum och tid: 2015-11-17 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Riksrevisionens rapport om digitalradio KU6 Fortsatt beredning Skr. 2015/16:25 Föredragande: KÖ Riksrevisor Margareta Åberg med medarbetare samt företrädare för Sveriges

2015-11-17 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:9 Torsdag 2015-11-12 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:9 Datum och tid: 2015-11-12 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Information om Riksdagsförvaltningens årsredovisning 2014 m.m. Riksdagsdirektören m.fl. kommer kl. 09.00 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Utgiftsområde 1 Rikets

2015-11-12 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:8 Tisdag 2015-11-10 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:8 Datum och tid: 2015-11-10 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Val av ställföreträdande JO Beslut Föredragande: PN 5. Bättre lagstiftning för bättre resultat en EU-agenda KU3

2015-11-10 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:6 Tisdag 2015-11-03 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:6 Datum och tid: 2015-11-03 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling KU8 Beredning

2015-11-03 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:48 Måndag 2016-05-09 kl. 13:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:48 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:48 Datum och tid: 2016-05-09 13:00 Plats: Se bilaga under punkt 1 1. Anmälningar 2. Granskning av regeringen Tisdag 2016-05-10 kl. 08:00 3. Justering av protokoll 4. Offentlighet och sekretess för uppgifter i domstolsavgöranden

2016-05-09 13:00:00

Utskottsmöte 2015/16:47 Fredag 2016-04-29 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:47 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:47 Datum och tid: 2016-04-29 09:00 Plats: Andrakammarsalen 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2016-04-29 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:46 Torsdag 2016-04-28 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:46 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:46 Datum och tid: 2016-04-28 09:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Verksamheten i Europeiska unionen under 2015 KU9y Justering Skr. 2015/16:115 och motion Föredragande: KÖ 4. Offentlighet och

2016-04-28 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:44 Torsdag 2016-04-21 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:44 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:44 Datum och tid: 2016-04-21 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Indelning i utgiftsområden KU23 Fråga om att ge berörda utskott tillfälle

2016-04-21 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:43 Tisdag 2016-04-19 kl. 10:30

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:43 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:43 Datum och tid: 2016-04-19 10:30 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Vissa begravningsfrågor KU24 Beredning Prop. 2015/16:95 och motioner Föredragande: LW 5. Informationsutbyte med

2016-04-19 10:30:00

Utskottsmöte 2015/16:42 Måndag 2016-04-18 kl. 14:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:42 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:42 Datum och tid: 2016-04-18 14:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Bilagor 1. Se särskild

2016-04-18 14:00:00

Utskottsmöte 2015/16:41 Torsdag 2016-04-14 kl. 09:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:41 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:41 Datum och tid: 2016-04-14 09:00 Plats: Skandiasalen, N3-04 1. Granskning av regeringen Lokal: RÖ7-08 2. Justering av protokoll 3. Anmälningar 4. Vallagsfrågor KU14 Justering Motioner Föredragande: KD 5. Författningsfrågor

2016-04-14 09:00:00

Utskottsmöte 2015/16:40 Tisdag 2016-04-12 kl. 11:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:40 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:40 Datum och tid: 2016-04-12 11:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. EU-bevakning 4. Tryck- och yttrandefrihetsfrågor KU18 Justering Motioner Föredragande: KÖ 5. Frågor om rösträtt, valsystem m.m.

2016-04-12 11:00:00

Utskottsmöte 2015/16:39 Torsdag 2016-04-07 kl. 08:00

Föredragningslista Konstitutionsutskottet 2015/16:39 Kallelse: Utskottssammanträde 2015/16:39 Datum och tid: 2016-04-07 08:00 Plats: RÖ 7-08 1. Justering av protokoll 2. Anmälningar 3. Författningsfrågor KU16 Fortsatt beredning Motioner Föredragande: ACB 4. Tryck- och yttrandefrihetsfrågor KU18 Fortsatt beredning

2016-04-07 08:00:00