Dokument & lagar (291 träffar)

Utskottsmöte 2012/13:25 Torsdag 2013-04-11 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:25 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:25 Datum och tid: 2013-04-11 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Framtidskommissionen Huvudsekreteraren Jesper Strömbäck 2. Information från regeringen Statsrådet Hillevi Engström, Arbetsmarknadsdepartementet 3. Arbetsrätt

2013-04-11 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Ramar för utgiftsområdena 8 och 1012 SfU1y Justering Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: MP, KS, JS, JIL 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-18 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på migrationsområdet Information Statssekreterare Minna Ljunggren, Justitiedepartementet 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor 5.

2012-10-18 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Tisdag 2012-10-23 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-23 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från SCB Överdirektören Mats Wadman 2. Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering AU3 Justering Prop. 2011/12:159 och motioner Föredragande: LF 3. Ramar för

2012-10-23 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:4 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:4 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:4 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från regeringen Statsrådet Erik Ullenhag m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet 2. Behandling av personuppgifter vid IFAU AU4 Föredragning Prop. 2011/12:176 och motion

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Torsdag 2012-10-04 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-04 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering AU3 Föredragning Prop. 2011/12:159 och motioner Föredragande: LF 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4 EU-frågor

2012-10-04 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-02 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Nationell information från regeringen Statsrådet Hillevi Engström m.fl. Arbetsmarknadsdepartementet 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden 4 EU-frågor 5. Övriga

2012-10-02 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-27 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-27 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. EU-information från regeringen Det cypriotiska ordförandeskapet Principer för en välfungerande arbetsmarknad EMCO Utvärdering av den andra europeiska terminen Tillämpningsdirektivet

2012-09-27 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:3 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3 Datum och tid: 2012-10-16 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2013, utgiftsramar Fråga om yttrande till FiU Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande: MP, KS, JS, JIL 3. Höständringsbudget

2012-10-16 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:2 Tisdag 2012-10-02 kl. 10:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:2 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2 Datum och tid: 2012-10-02 10:00 Plats: Andrakammarsalen Öppen utfrågning om effekterna av rehabiliteringskedjan Bilagor Program och preliminär deltagarförteckning endast elektroniskt

2012-10-02 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:1 Torsdag 2012-09-27 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:1 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:1 Datum och tid: 2012-09-27 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. EU-frågor på socialpolitikens område Överläggning Statssekreterare Anna Pettersson Westerberg, Socialdepartementet 3. Övriga aktuella EU-frågor

2012-09-27 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:9 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:9 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:9 Datum och tid: 2012-11-15 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen SfU2y Justering Föredragande: CM 3. Vissa frågor om underhållsstöd Beredning

2012-11-15 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-08 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:8 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8 Datum och tid: 2012-11-08 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Information från Samhall Verkställande direktören Monica Lingegård 2. Lag om uthyrning av arbetstagare m.m. AU5 Justering Prop. 2011/12:178 och motioner Föredragande: EMD

2012-11-08 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:6 Torsdag 2012-10-25 kl. 10:30

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:6 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:6 Datum och tid: 2012-10-25 10:30 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Budgetpropositionen för 2013, utgiftsområdena 1012 inom socialförsäkringsområdet SfU1 Beredning Prop. 2012/13:1 och motioner Föredragande:

2012-10-25 10:30:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Tisdag 2012-11-06 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-06 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Behandling av personuppgifter vid IFAU AU4 Justering Prop. 2011/12:176 och motion Föredragande: CH 2. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen hösten

2012-11-06 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Torsdag 2012-11-15 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-15 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv AU2 Föredragning Prop. 2012/13:1, skr. 2012/13:29 och motioner Föredragande: LD och EMD 2. Justering av protokoll 3. Kanslimeddelanden

2012-11-15 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:5 Torsdag 2012-10-18 kl. 10:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:5 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:5 Datum och tid: 2012-10-18 10:00 Plats: RÖ 5-38 1. Överläggning om det s.k. tillämpningsdirektivet COM2012 131 Statssekreteraren Bettina Kashefi Arbetsmarknadsdepartementet 2. Information från Konjunkturinstitutet Prognoschefen

2012-10-18 10:00:00

Utskottsmöte 2012/13:7 Torsdag 2012-11-08 kl. 11:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:7 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:7 Datum och tid: 2012-11-08 11:00 Plats: RÖ 4-43 1. Justering av protokoll 2. Information av Försäkringskassan Generaldirektör Dan Eliasson samt analys- och prognoschef Laura Hartman 3. Kanslimeddelanden 4. Övriga frågor

2012-11-08 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2012-11-20 kl. 11:00

Föredragningslista Arbetsmarknadsutskottet 2012/13:11 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11 Datum och tid: 2012-11-20 11:00 Plats: RÖ 5-38 1. Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen AU2y Justering Yttr. till KU Föredragande: LD 2. Forskning och innovation Fråga om yttrande till UbU samt

2012-11-20 11:00:00

Utskottsmöte 2012/13:10 Tisdag 2012-11-20 kl. 09:00

Föredragningslista Socialförsäkringsutskottet 2012/13:10 Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10 Datum och tid: 2012-11-20 09:00 Plats: Skandiasalen N3-04, öppet sammanträde RÖ4-43, sammanträde Öppet sammanträde 1. Statistik om dem som lämnat sjukförsäkringen Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson informerar

2012-11-20 09:00:00